Id [a-z]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
126240 Strutyński Ignacy.
126241 (Strutyński Józef). Status causae. Ex parte Generosi Josephi Strutyński Sacrae Regiae Mttis Camerarij, Szakinoviensis, Wizanensis, & Seweyscensis Capitanei, haereditarij Possessoris Bonorum Solocensium, Originaliter Actoris, ad praesens Appellati, & appellationi adhaerentis, Ipsiusq́; Litis Consortium. Contra Magnificos ac Generosos Successores Magnificae olim Mariae Annae de Ludinghausen dictae Wulff Kossowa Palatinae Culmensis originaliter citatos ad praesens appellantes (po r. 1750).
126242 (Strutyński Józef).
126243 Strutyński Romuald.
126244 Strutzla.
126245 Struwius Gotthelf. Bibliotheca Historica selecta in suas classes distributa cujus primas lineas duxit... emendavit et copiose locupletavit Christian Gottlieb Ruder Sereniss. Saxon. ducum consiliar. aul., juris publ. feud. et historiar. in academia Jenensi Profess. publ. ord.... Jenae sumpt. Christ. Henr. Cunonis 1740.
126246 Struys J. J. Drie aanmerkelijke en seer ramspoedige reysen, door Italien, Griekenladt, Lijflandt, Moscovien, Tartarijen, Meden, Persien, Oost-Indien, Japan, en verscheyden andere gewesten. Newens twee brieven om het overgaan van Astrakan by D: Butler. Met 21 platen. Amsterdam 1676.
126247 Strybelowa Teofila (z).
126248 Strychnus Albert. Epicedion Ornatissimo Et Integerrimo Viro Domino Gregorio Schwigon Incolae Et Scabino Crucibergensi Silesiorum, Patri suo percharo XCVII: Nec non Georgio Fratri dilecto XX. Aetatis anno pie ex hoc mundi ergastulo excedentibus faciebat moestus Albertus Strychnus Crucibergensis F. (Pod powyższym napisem na wielkim arkuszu łacińskie wiersze w 3 kolumnach). [U dołu:] Torunii Excudebat Andreas Kotenius Anno cIɔ.Iɔ.XCIII (1593).
126249 Stryckius Samuel. De differentiis iuris civilis et canonici. Dantisci 1690.
126250 Stryckius Samuel.
126251 Strydoński Hieronim.
126252 Strygonia.
126253 (Stryjeńscy Karol i Regina). Sprawa JWW. IPP. Karola i Reginy z Stryieńskich Stryieńskich Szeffowstwa Gwardyi Konney, Jana y Joanny z Stryieńskich Pułkownikowstwa Pułku 2go byłych Woysk Litt. Alexandra Puttkamera Szambell. I. K. Mości z dokładem iego Potomstwa iako Konsukcesorow śp. Bogusława Stryieńskiego Pułkownika byłych Woysk Litt. z W. IP. Marcinem Narkiewiczem Podczaszym Pttu Wołkow: pryncypalnym Aktorem, a WW. IPanami Piotrem Jakimowiczem Dworzaninem byłego Skarbu Litt. i Karolem Wolskim Skarbnikiem Mścisławskim, iako tradycyinemi Possesorami Possesyi zastawney W. Narkiewicza w Dziembrowie. (1799).
126254 (Stryjeńscy Karol i Regina).
126255 (Stryjeński). Kommissya w Sprawie Urodzonego Stryieńskiego (z Urodzonemi Oskierkami, Kamińskiemi, Siruciami y inszemi). (1773).
126256 Stryjewicz Sebastianus Fabianus (Stryievius) († 9 sierpnia 1681). Almanach abo Kalendarz swiąt rocznych y biegow niebieskich z wyborem czasow y z aspektami na rok Pański 1656 ktory iest przestępny przez M. Sebastiana Stryiewicza Nauk Wyzwolonych y Phylosophiey Doktora, w Sławney Akademiey Krakowskiey Astrologiey Ordinariusza, z pilnością napisany. w Krakowie u Wdowy y Dziedzicow Franciszka Cezarego. {B. r. 1655-1656}.
126257 Stryjewicz Sebastianus Fabianus (Stryievius) († 9 sierpnia 1681). Festa Reginalia Sev Oratio In Coronationem Serenissimae Lvdovicae Gonzagae Poloniae & Sveciae Reginae, Cliuiae, Niuerniae Ducis. Principis Mantuae, & Montisferrati, &c. &c. Per M. Sebastianvm Stryievivm Philosophiae Doctorem, & in Alma Vniversitate Cracouień. Professorem, Collegam Minorem. Debitae Pietatis cultu Concinnata. Cracoviae In Officina Typographica Francisci Caesarij. Anno Dńi. 1646.
126258 Stryjewicz Sebastianus Fabianus (Stryievius) († 9 sierpnia 1681). Imago Serenissimi ac Inuictissimi Vladislai IV Regis Poloniae. Magni Dvcis Lithvaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiae, Liuoniae, Czernichouiae, Smolensciae; nec non Suecorum, Gothorum, Vandalorumq́ue Haereditarij Regis. Magno cum totius Europae luctu, implacabili fatorum lege extincti. Viuis Regalium Virtutum Coloribus ad exemplum serae Posteritati Per M. Sebastianvm Fabianvm Stryiewicz, In Almâ Academiâ Cracouiensi Coll: Min. Linguae Graecae Ordin: Professorem Expressa. Anno Domini 1649. 16. Ianuarij. Crac. In Officina Francisci Caesarij, S. R. M. Typographi. {B. r. 1649}.
126259 Stryjewicz Sebastianus Fabianus (Stryievius) († 9 sierpnia 1681). Kalendarz Świąt rocznych y biegów niebieskich z wyborem czasów y z aspektami na Rok Pański 1651. po przestępnym trzeci przez M. Sebastiana Stryiewicza NN. WW. y Philos. D., w Sławney Akad. krak. astronomiey ordynariusza z pilnością napisany. w Krakowie w druk. Franciszka Cezarego. {B. r. 1650-1651}.
126260 Stryjewicz Sebastianus Fabianus (Stryievius) († 9 sierpnia 1681). {Kalendarz Świąt rocznych y biegów niebieskich z wyborem czasów y z aspektami na} r. 1652. {B. r. 1651-1652}.
126261 Stryjewicz Sebastianus Fabianus (Stryievius) († 9 sierpnia 1681). {Kalendarz Świąt rocznych y biegów niebieskich z wyborem czasów y z aspektami na} r. 1653. {B. r. 1652-1653}.
126262 Stryjewicz Sebastianus Fabianus (Stryievius) († 9 sierpnia 1681). {Kalendarz Świąt rocznych y biegów niebieskich z wyborem czasów y z aspektami} Na rok pański 1654, który iest drugi po przestępnym. Przez M. Sebastyana Stryiewicza Nauk wyzwolonych y Phylosophiey doktora w sławney Akademiey Krakowskiey astronomiey ordinariusza z pilnością napisany. w Krakowie, u vvdowy y dziedziców Franciszka Cezarego. (1654).
126263 Stryjewicz Sebastianus Fabianus (Stryievius) († 9 sierpnia 1681). {Kalendarz Świąt rocznych y biegów niebieskich z wyborem czasów y z aspektami} na rok 1655. {B. r. 1654-1655}.
126264 Stryjewicz Sebastianus Fabianus (Stryievius) († 9 sierpnia 1681). Kazania Ná Swiętá Vroczyste Pana Zbawiciela Naszego, Naswiętszey Panny Maryey, I Swiętych Panskich, Ná Cześć y ná Chwałę P. Bogv Wszechmogącemu; ná Zbudowánie Duchowne y pożytek pobożnym Kátholikom, Przez X. Sebastyana Stryiewicza, S. Pismá Doktorá y Professorá, Kustossá Kosćioła S. Floryaná, y Plebaná Násiechowskiego, Wydane. Roku Páńskiego, 1680. W Krakowie, w Drukárni Akademickiey.
126265 Stryjewicz Sebastianus Fabianus (Stryievius) († 9 sierpnia 1681). Prognostyk abo Przestroga z biegów niebieskich z strony przypadków wszelkich woli ludzkiey niepodlegaiących których się maią wystrzegać wszelakiego stanu ludzie także z strony codzienney odmienności powietrza. Na Rok P. M.DC.LX (1660) przez M. Sebastiana Stryewicza. w Krakowie, {b. r. 1659-1660}.
126266 Stryjewicz Sebastianus Fabianus (Stryievius) († 9 sierpnia 1681). Quaestio astronomica de orbibus et motibus Mercurij ad disputandum publice in academia Cracoviensi a M. Sebastyano Stryewicz, Collega Minore, Ordinario Astron. Profess. proposita, Sub foelicibus auspicijs Illustris, Magnifici et Adm̄. Rn̄di Dni D. Gregorii Modliński S. Th. et I. U. Doctoris, praepositi ad S. Annam, Scholarum Novodvorscianarum provisoris, Almae Universitatis Cracouiensis generalis Rectoris, Anno Domini 1653. Mensę Iun. die 21 hora 10. Cracoviae in officina viduae et haeredum Francisci Caesarij. {B. r. 1653}.
126267 Stryjewicz Sebastianus Fabianus (Stryievius) († 9 sierpnia 1681). In nomine Domini Amen. Quaestio Theologica de Peccato Originali ex 1. parte 2dae D. Thomae Doctoris Angelice Quaest. 81. Art. 1. et sequentibus a M. Sebastiano Stryewicz, S. Theologiae Professore, Collegiatae S. Floriani Custode, Prouisore Contubernij Jagelloniani publice ad disputandum pro loco inter S. Theologiae Facultatis Doctores obtinendo proposita. Anno humane Salutis 1679 Lectorio D. D. Theologorum Die (12) mensis Octobris hora (8) Permissu Superiorum. Cracoviae, Typis Universitatis. {B. r. 1679}.
126268 Stryjewicz Sebastianus Fabianus (Stryievius) († 9 sierpnia 1681). Quaestio theologica de satisfactione Christi D. ex 3 parte Summae theolog: S. Thomae, doctoris angelici a M. Sebastiano Stryewicz, S. Theolog: Professore; ecclesiae collegiatae S. Floriani custode, provisore contubernii Jagelloniani, publice ad disputandum in concursu proposita. Anno h. S. 1679. Lectorio DD. Theologorum. Cracoviae typis Universitatis (1679). Die 18 mensis Septembris, hora 14.
126269 Stryjewicz Sebastianus Fabianus (Stryievius) († 9 sierpnia 1681). Krótki respons na Praktykę wydaną na świat o sądnym dniu przez Anonyma opisanie komety 1652. 19 Dec. przez M. Sebast. Stryjewicza w Akad. Krak. astronom. ordynar. W Krakowie w drukarni Wdowy i dziedziców Fr. Cezarego. 1653.