Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
16906 Zbąski Bogusław
16905 Zbąski Abraham (III), z Kurowa (zm. 18 XII 1634)
16904 Zbąski Abraham (II), kaznodzieja w Toruniu (†1589)
16903 Zbąski Abraham, syn Piotra (ur. 1531, zm. 1578)
16902 Zbaski Abraham
16901 Zbąska Anna ze Stanisławskich, żona Jana Bogusława Zbąskiego (1o voto Warszycka, 2o voto Oleśnicka, ur. między 1651 a 1654, zm. między 1700 a 1701)
16900 Zbąscy herbu Nałęcz
16899 Zbarażscy
16898 Zbaraż
16897 Zbarawski Piotr, mylnie.
16896 Zbarawski Xże, mylnie.
16895 Zbaravius J.
16894 Zbaraski Krzysztof.
16893 (Zbaraski Krzysztof). Sidus noctis Majestatis celsitudine serenissimum meritorum, honorumque splendore nec non ingenii acie in Celsissimo principe Christophoro Zbarazki Praefecto Stabuli Regni Krzemenecensi, Soleciensi, Wisliciensi, Rubieszoviensi etc. Capitaneo, domestico fulgori Scythica subjecta luna ad apricum gloriae provectum. Nunc vero in lune Woroniecciani nominis Celsissimi principis Francisci Koributh Woroniecki vexilliferi loricatae militiae, inter scenicas theatri umbras reproductum, a perillustri, illustri ac Magnifica juventute apollinea Podlachico Drochiciensis Athenaei Soc. Jesu vota et applausus metagymnasticis ludis coronante Anno 1730. Prophetia Michaelis regis Korybuth: breve sidus noctis. B. m. b. r. (1730),
16892 Zbaraski Krzysztof, syn Janusza, koniuszy koronny (ur. 24 lipca 1579 †1627). List Wiecznego Przymierza y pokoiu zastanowionego od Sułtan Mustáphy Cesárzá Tureckiego, do Naiáśnieyszego Kroła (sic) Páná nászego Zygmvnta Trzeciego Polskiego, y Szwedzkiego Krolá &: Przez Jaśnie Oświeconego Chrzysztopha Xiążęćiá z Zbáráżá, Koniuszego Koronnego, Wielkiego Posła z przywroceniem wszystkiego Chrześcianstwa. (tu rycina: portret Mustafy z napisem po obu stronach: Sułtan Mustafá iestem Grozny: lecz w pokoiu z Polską być muszę bo mi strászna w krwáwym boiu). B. m. b. r. (1623?),
16891 Zbaraski Jerzy.
16890 (Zbaraski Jerzy). Lament na niespodziewaną śmierć. 1631,
16889 Zbaraski Jerzy, syn Janusza, kasztelan krakowski († 1631). Consilium de recuperanda et in posterum stabilienda pace... (1607 i inne wyd.)
16888 Zbaraski Janusz, woj. bracławski, hetman (†1608).