Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
165155 (Żyżemska Brygida z Zawiszów, zm. 1778). Krotkie Opisanie Pogrzebowey Apparencyi Przy Ktorey Wielmożna Jmc Pani Brigitta z Hrabiow Zawiszow w pierwszym Małżeństwie Swięcicka Starościna Daniłowska, a w powtórnym Kniazina Zyżemska Podkomorzyna Mińska w Kościele Akademii Mińskiey Roku 1778 dnia [4 kwietnia] jest pogrzebiona. B. m. b. r. (1778),
165156 Żyżemska Katarzyna.
165157 Żyżemska Marianna po mężu Iwanowska (Zyzemska).
165158 Żyżemska Róża z Piszczałłów (Zyżemska).
165159 Żyżemski Józef (Zyżemski).
165160 Żyżemski Krzysztof (Zyzemski).
165161 Żyżemski Wiktor.
165162 Żyżka.
165163 Żyżmiński Łukasz (Zyzmiński, Żyzmiński). In Mysterio a Saeculis Abscondito Dei Providentiae Et SS. Praedestinationis, Ac Malorum Reprobationis Difficultatum Theologicarum Resolutiones Fultae Rationibus Theologicis, Publico Certamini expositae ac defensae per Religiosum Patrem Lucam Zyzminski, Sacrae Theologiae Cursorem, Ordinis Fratrum B. Dei Genitricis, semperq[ue] Virginis Mariae de Monte Carmelo, Antiquae Regularis Observantiae. Sub Assistentia R. P. Thelesphori Niklaszowicz Sacrae Theologiae Doctoris Regentis Studiorum, & Primi Definitoris Provinciae Poloniae. In Conventu Vilnensi SS. Omnium Eiusdem Ordinis. Anno D. 1700. Die [14] Mensis [Martij]. Ad M. D. O. M. G. B. M. V. ac SS. Omnium Ordinis & aliorum Honorem. Cum expressa suorum Superiorum Licentia. B. m. b. r. (Wilno, Druk. Akademii, 1700),
165164 Żyżmiński Łukasz (Zyzmiński, Żyzmiński). Incomprehensibile Et Ineffabile SS. Triadis Arcanum Thesibus Theologicis Adumbratum. Perillustri Et Reverendissimo D. D. Boguslao Corvino Gosiewski. Cantori Praelato Cathedrali Vilnensi, Praeposito Osmianensi &c. &c. &c. Domino Patrono et Mecaenati Suo Amplissimo Dedicatum. Per R. P. Telesphorum Niklaszowicz. S. Theol: Doct: Regentem Stud: & Definitorem primum Provinciae Polon: Ord: Carm: A. R. O. Et eodem Praeside Defensum à P. Luca Zyzminski, S. Theol: Cursore, in Conventu Vilnensi Omnium Sanctorum ejusdem Ord: Anno Dni 1700. Die 11 Mensis Iulij. (Wilno, Druk. Akademii, 1700),
165165 Żyżmory.