Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
165066 Żywicki Szymon, prof. prawa na Uniwersytecie w Królewcu (1668–1706). Theses Juridicae, De Injuriis, Quas Adjuvante Divino Numine, Ex Decreto Magnifici Amplissimique Senatus, Academiae Hujus Regiomontanae, Pro Loco Professionis Extraordinariae In Jure obtinendo, Publice exhibet Simon Zywicki, U. J. D. Respondente Christiano Schwartz, Regiom. Prusso, In Auditorio Majori, Horis ante- & pomeridianis Anno M DCC d. [...] April. Regiomonti, Typis Friderici Reusneri, Ser. Elect. Brand. et Acad. Typogr. Haeredum, 1700,
165067 Żywicki Szymon, prof. prawa na Uniwersytecie w Królewcu (1668–1706). Vota Civium In Occursum, Serenissimo Principi Ac Domino Domino Friderico Wilhelmo, Marchioni Brandenburgico, Electoratus Haeredi, Supremo In Prussia, Magdeburgi, Cliviae, Juliae, Montium, Stetini, Pomeranorum, Cassubiorum, Vandalorum, Item In Silesia Et Crosnae Duci, Burggrabio Norimbergensi, Principi Halberstadii, Mindae Et Camini, Comiti In Hohenzollern, Marcae Et Ravensbergae, Domino In Ravenstein Et Terrarum Lauenburg Et Butau &c. &c. &c. Domino Clementissimo, Prussiam Suam Auspicato Invisenti Anno M DCCI. die I. Jan. Expedita Interprete Publicae Laetitiae Serenitatis Suae, Subjectissimo Subdito Simone Zywicki, U. J. D. & P. P. Regiomonti, Typis Friderici Reusneri, Seren. Elect. Brandenb. Et Acad. Typogr. Haeredum, (1701),
165069 Żywicki Szymon, prof. prawa na Uniwersytecie w Królewcu (1668–1706). Feriae Honorariae Sub Auspicato, Ad Illustris Fridericianae Inaugurationem, adventu; ac Festo Nominali Die Illustrissimi ac Excellentissimi Domini D. Pauli De Fuchs, Serenissimi ac Potentiss. Elector. Brandenburg. Consiliarii Status Intimi, Rerum Feudalium & Ecclesiasticarum Directoris, Domini haereditarii in Malchau, &c. &c. Cum Halam praevie introiret, Oratorem Sereniss. Elect. acturus inter Solennia Inaugurationis, à devotissimis suo Nomini Clientibus Joann. Stanislao Kalinski, Simone Zywicki, Equit. Polon. J. U. D. D. Celebratae Die 29. Junii Anno M DC XCIV. Halae, Literis Christophori Salfeldii, (1694),
165070 Żywicki Szymon, prof. prawa na Uniwersytecie w Królewcu (1668–1706). Pro Jure Magdeburgico Reverendissimis, Illustrissimis, Illustribus, Generosissimis, atque Nobilissimis Ducatus Magdeburgici Statibus, Dominis Praelatis, Comitibus, Baronibus, Equitibus & Civitatibus, Patronis Nostris benignissimis Inter Solennia Inauguratae Illustris Fridericianae, De nova Musarum sede in hoc Ducatu erecta, gratulabundi, Impetratis in utroque Jure Honoribus in foro gratiae supplicant Joannes Stanislaus Kalinski, Simon Zywicki. Equites Poloni, U. J. D. D. Anno M DC XCIV. Die 1. Julii. Halae Magdeburgicae Literis Salfeldianis, (1694),
165057 Żywicki. [Chartae geographicae,] [ok. 1700–1740].
165071 Żywiec.
165072 Żywiecki Albert.
165073 Żywiecki Jakób.
165074 Żywiecki Jan. Ode Funebris In Funere Admodum Reuerendi & Clarissimi Viri, D. Sebastiani Krupka I. U. D. Et Professoris in Alma Academia Cracou: Canonici Cracouiensis. A M. Joanne Zywiecki Professore Nouoduorsciano conscripta. Cracoviae, Ex Officina Typogr: Francisci Caesarij, Anno Domini, 1625,
165075 Żywiecki Jan. Prosphonema Syncharmaticum. Admodum Reueren[do]: et Clarissimo Domino, D. Melchiori Stephanidae, Scholastico Zamoscensi, Canonico Leopolień. Chełmeń. &c. Cùm amplissimo Iuris Utriusq[ue] Doctoris Titulo, in Alma Uniuersitate Cracoviensi, publicè insigniretur. A M. Ioanne Zywieczki [sic] Seniore Scholae B. Mariae Virginis in Circulo Cracouiensi, dicatum. Cracoviae, Jn Officina Andreae Petricouij, S. R. M. Typographi. Anno Domini, 1627,
165076 Żywiecki Jan. Threnodia in obitum clarissimi viri D. Sebastiani Petricii Philosophiae & Medic. Doct. de alma Academia Crac. meritissimi. a M. Joanne Zywiecki, seniore scholae in circulo Crac. ad B. M. Virg. conscripta. Cracoviae typis Matth. Andreovien. 1626,
165078 Żywiecki Kilian Wacław.
165079 Żywiecki Samuel.
165080 Żywiecki Wacław (imię zakonne: Kilian, 1617–1672), paulin.
165082 Żywioły. Cztery Żywioły.
165083 Żywocie (O).
165104 (Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa). [Ziwatas Pona yr Diewa Musu Jezusa Christusa.] [Wilno, 1753].
165105 (Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa). Ziwatas Pona Yr Diewa Musu Jezusa Christusa, Tay Ira, Kielas Yszganima Kuriuw Ponas yszganitoies yr Atpyrktoies musu Jezus Christus, Pry ateyima sawa ant swieta diel Atpyrkyma yr yszwałnynyma, ysz maces sietona Gynymes źmoniu, budamas Kaypo patis świećiyiesz. Joan. 14. Kiełas, Teysibe, Yr Giwenymas Mumis y Dangu wede, moki, yr atgide, Pagal Historyiu Ewangelistu Swętuiu, Par S. Bonawentura Zokana Brolu mażieśnuiu Szwęta Franciszkaws, Daktara Seraficka, Biskupa, Albanskas, Kardynoła Bażnicies Szwętos Rima, Par nabożna Atmynyma yr uwoga Taiemniciu Diewa, gieray tykyntyms Pona Christusa diel pażitka Duchawna, yr kasdienay swętabliwos zabowas Aprasitas. Metusy Pona 1753. y Druka Paduotas. Su Pazwaleuy [sic] Wireśniuiu. O dabar wieł su pazwaleny wiresniuiu Ziamaytyszka ysztumocitas yr drukowatas. Wilniąw Drukarnie J. K. M. yr RP. Kollegio Kunigu Pioriu. Kasztu yr storonę Matiejaws Jusupa Dowbora, Metusy Pona 1759,
165106 (Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa). {Ziwatas Pona Yr Diewa Musu Jezusa Christusa, Tay Ira, Kielas Yszganima Kuriuw Ponas yszganitoies yr Atpyrktoies musu Jezus Christus, Pry ateyima sawa ant swieta diel Atpyrkyma yr yszwałnynyma, ysz maces sietona Gynymes źmoniu, budamas Kaypo patis świećiyiesz. Joan. 14. Kiełas, Teysibe, Yr Giwenymas Mumis y Dangu wede, moki, yr atgide, Pagal Historyiu Ewangelistu Swętuiu, Par S. Bonawentura Zokana Brolu mażieśnuiu Szwęta Franciszkaws, Daktara Seraficka, Biskupa, Albanskas, Kardynoła Bażnicies Szwętos Rima, Par nabożna Atmynyma yr uwoga Taiemniciu Diewa, gieray tykyntyms Pona Christusa diel pażitka Duchawna, yr kasdienay swętabliwos zabowas Aprasitas. Metusy Pona 1753. y Druka Paduotas. Su Pazwaleuy [sic] Wireśniuiu. O dabar wieł su pazwaleny wiresniuiu Ziamaytyszka ysztumocitas yr drukowatas.} [wariant b]. Wilniąw Drukarnie J. K. M. yr RP. Kollegio Kunigu Pioriu. Kasztu yr storonę Matiejaws Jusupa Dowbora, Metusy Pona 1759,
165107 (Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa). {Ziwatas Pona Yr Diewa Musu Jezusa Christusa, Tay Ira, Kielas Yszganima Kuriuw Ponas yszganitoies yr Atpyrktoies musu Jezus Christus, Pry ateyima sawa ant swieta diel Atpyrkyma yr yszwałnynyma, ysz maces sietona Gynymes źmoniu, budamas Kaypo patis świećiyiesz. Joan. 14. Kiełas, Teysibe, Yr Giwenymas Mumis y Dangu wede, moki, yr atgide, Pagal Historyiu Ewangelistu Swętuiu, Par S. Bonawentura Zokana Brolu mażieśnuiu Szwęta Franciszkaws, Daktara Seraficka, Biskupa, Albanskas, Kardynoła Bażnicies Szwętos Rima, Par nabożna Atmynyma yr uwoga Taiemniciu Diewa, gieray tykyntyms Pona Christusa diel pażitka Duchawna, yr kasdienay swętabliwos zabowas Aprasitas. Metusy Pona 1753. y Druka Paduotas. Su Pazwaleuy [sic] Wireśniuiu. O dabar wieł su pazwaleny wiresniuiu Ziamaytyszka ysztumocitas yr drukowatas.} [wariant c]. Wilniąw Drukarnie J. K. M. yr RP. Kollegio Kunigu Pioriu. Kasztu yr storonę Matiejaws Jusupa Dowbora, Metusy Pona 1759,
165108 (Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa). {Ziwatas Pona Yr Diewa Musu Jezusa Christusa, Tay Ira, Kielas Yszganima Kuriuw Ponas yszganitoies yr Atpyrktoies musu Jezus Christus, Pry ateyima sawa ant swieta diel Atpyrkyma yr yszwałnynyma, ysz maces sietona Gynymes źmoniu, budamas Kaypo patis świećiyiesz. Joan. 14. Kiełas, Teysibe, Yr Giwenymas Mumis y Dangu wede, moki, yr atgide, Pagal Historyiu Ewangelistu Swętuiu, Par S. Bonawentura Zokana Brolu mażieśnuiu Szwęta Franciszkaws, Daktara Seraficka, Biskupa, Albanskas, Kardynoła Bażnicies Szwętos Rima, Par nabożna Atmynyma yr uwoga Taiemniciu Diewa, gieray tykyntyms Pona Christusa diel pażitka Duchawna, yr kasdienay swętabliwos zabowas Aprasitas.} Metusy Pona 1753. y Druka Paduotas. Su Pazwalney Wireśniuiu. O dabar wieł su pazwaleny wiresniuiu Ziamaytyszka ysztumocitas yr drukowatas. Suprasląw Drukarnie J. K. M. yr KK. BB. Kasztu yr storonę Jusupa Ragauska. Metusy Pona 1787,
165109 (Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa). Zywot Pana Y Boga Naszego Iezusa Chrystusa, To Iest, Droga Zbawienna, Ktorą Pan Zbawićiel y Odkupićiel nász Iezus Chrystus, zá przyśćiem swoim ná świat dla Odkupu y Wybawienia z mocy Szatańskiey Rodzaiu ludzkiego, będąc (iako się sam mianował Ioan: 14.) Drogą Prawdą, y Zywotem, nas do Nieba prowadźił, Nauczał, y Ożywiał. Według Historyey Ewangelistow Swiętych. Przez S. Bonawenturę Zakonu Braći Mnieyszych Franciszka S. Doktora Seraphickiego, Biskupa Albańskiego, Kardynała Kośćioła Rzymskiego. Przez nabożne Rozpamiętywania y Rozmyślania Táiemnic Boskich, Prawowiernym Páná Chrystusowym dla pożytku Duchownego y codźienney Swiątobliwey zabawy. Opisana. Niegdy w Krakowie pokilkakroć, A teraz znowu, zá Powodem y Sumptem iedney Osoby, w Wilnie Przedrukowana. Z Dozwoleniem Stárszych. w Drukarni Akademickiey Soc: Iezu [sic]. Roku Pańskiego 1704,
165110 (Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa). {Zywot Pana Y Boga Naszego Iezusa Chrystusa, To Iest, Droga Zbawienna, Ktorą Pan Zbawićiel y Odkupićiel nász Iezus Chrystus, zá przyśćiem swoim ná świat dla Odkupu y Wybawienia z mocy Szatańskiey Rodzaiu ludzkiego, będąc (iako się sam mianował Ioan: 14.) Drogą Prawdą, y Zywotem, nas do Nieba prowadźił, Nauczał, y Ożywiał. Według Historyey Ewangelistow Swiętych. Przez S. Bonawenturę Zakonu Braći Mnieyszych Franciszka S. Doktora Seraphickiego, Biskupa Albańskiego, Kardynała Kośćioła Rzymskiego.} Przez nabożne Rozpamiętywania y Rozmyślania Taiemnic Boskich, Prawowiernym Pana Chrystusowym dla pożytku Duchownego y codzienney Swiątobliwey zabawy. Opisana. A teraz znowu przedrukowana, z Dozwoleniem Starszych. W Lwowie w Drukarni Succesorow Jana Szlichtyna Typ: J. K. M. Roku Pańskiego 1772,
165111 (Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa). Zywot Pana Y Boga Naszego Jezusa Chrystusa To iest: Droga Zbawienia, Ktorą Pan Zbawiciel y Odkupiciel Nasz Jezus Chrystus Zá przyściem swoim na Swiat dla Odkupu y wybawienia z mocy szatańskiey Rodzaiu Ludzkiego, będąc iako się sam mianował Joan. 14. Drogą, Prawdą, y Zywotem, Nas do Nieba prowadził, nauczał, y ożywiał. Według Historyi Ewangelistow Swiętych, Przez Swiętego Bonawenturę Zakonu Braci Mnieyszych, Swiętego Franciszka, Doktora Serafickiego, Biskupa Albańskiego Kardynała Kościoła Swiętego Rzymskiego. Przez nabożne rozpamiętywania, y rozmyślania Taiemnic Boskich, Prawowiernym Pana Chrystusowym dla pożytku Duchownego y codzienney świątobliwey zabawy. Opisana. Roku Pańskiego M. D. XXXIII. [sic, winno być: XXXVIII] Podana. A teraz znowu z dozwoleniem Starszych Roku Pańskiego 1790. Przedrukowana. w Łowiczu w Drukarni J. O, Xcia Prymasa Arcy-Biskupa Gnieźninskiego [sic], (1790),
165112 (Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa). Zywot Pana y Boga Naszego Jezusa Chrystusa, to jest Droga zbawienna... teraz na nowo przedrukowany. Berdyczów, druk. Karmelitów, 1794.
165113 (Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa). Zywot Pana y Boga Naszego Jezusa Chrystusa To Jest Droga Zbawienia, Którą Pan Zbawiciel y Odkupiciel nasz Jezus Chrystus za przyisciem swoim na swiat dla odkupu y wybawienia z mocy szatanskiey rodzaiu ludzkiego, będąc jako się sam mianował Joann 14. Drogą, Prawdą, y Zywotem, nas do nieba prowadził, nauczał, y ożywiał według historyi ewangelistow świętych, Przez S. Bonawenturę Zakonu Braci Mnieyszych S. Franciszka, Doktora Serafickiego, Biskupa Albańskiego, Kardynała Kościoła Swiętego Rzymskiego Opisana. Przez nabożne rozpamiętywania y rozmyslania taiemnic boskich, prawowiernym Pana Chrystusowym dla pożytku duchownego y codzienney świątobliwey zabawy Roku Pańskiego M. D. XXX. VIII. do Druku Podana. A teraz znowu z dozwoleniem Starszych Przedrukowana. w Wilnie w Drukarni XX. Piarow Roku 1797,
165114 Żywot.
165084 (Żywot). Zywot Kaspara Barzeusza. B. m, po 1600,
165085 (Żywot). Zywot Swiát cáły informuiący, Albo Zyćie bez Umbry Naywyższego Pasterza Kośćiołá Katolickiego Rzymskiego Oyca S. Benedykta XIII. Zakonu Káznodźieyskiego. wprzod po Włosku wydány. A teraz ná Oyczysty ięzyk z przydatkiem niektorych cudow, y innych wiele rzeczy wiádomośći godnych Przetłumaczony. y do Druku Podany, przez X. Jozafata Hoffmana Káznodźieię Ordynáryinego, y Promotorá Konfráternii Anny S. w Prepozyturálnym Kośćiele Mordskim Dominikáná. Roku ktorego Zywot Ludzki strácone wygrał zbawienie 1736. w Kaliszu Drukárni Collegium Societatis Jesu,
165086 (Żywot). Zywot Błogosławionego Bonawentury z Potencyi Kapłana Zakonu Braci Mnieyszych S. Franciszka Minorum Conventualium Franciszkanow Nazwanych. Krotko Zebrany Y Z Włoskiego Na Polski Język Przetłumaczony. W Wilnie w Drukarni J. K. M. WW. XX. Franciszkanow Roku Panskiego 1778,