Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
196816 Slachetka Ignacy Stanisław. ΕΠΙΚΡΟΤΗΣΙΣ Gratvlatoria Qvam Clarissimo & Adm: Rńdo Domino D. Ioanni Cynerski Rachtamovio S. Th. Baccalaureo & Professori, Ecclesiarum Collegiatarum, Omn: SS. Praeposito, & S. Floriani Decano, Contubernij Staryngeliani Prouisori. Dvm In Theologico Diui Jagellonis Archilyceo, & Amplissimi Senatus Academici praesentiâ, felicissimè explanationem librorum Petri Lombardi Magistri Sententiarum, & Theologorum Scholasticorum aggrederetur. M. Stanislavs Slachetka Leopolien. Philosophiae Doctor, & in Alma Academia Cracouiensi Professor, Contubernij Staryngieliani protunc Senior. Debiti cultus & obseruantiae ergô exhibuit. Anno labentis à Christo saeculi, MDCL (1650). Mense Julio, Die 7. Horâ 13. Cracoviae, Typis Stanislai Lenczewski Bertutowic {b. r. 1650}.
197043 Słostowski Hyacynt. ΕΠΙΚΡΑTYSIS V. D. Samveli Formankowic, Artivm Et Philosophiae Baccalavreo, Dum A Clarissimo & Magnifico, Domino, Domino Lavrentio Smieszkowic, Medicinae & Philosophiae Doctore Eruditissimo, nec non Generalis Regni Poloniae Lycaei, Procancellario, Rectoreq; Vigilantissimo, Licentiatvs siue Secundae Laureae Gradu, in Artibus & Philosophia dignus, in frequentissima IIlustriss: & Amplissimorum Virorum Corona, 11. Calend. Aprii. Anno Domini, 1646. ritu solenni renuntiaretur. Ab Hyacintho Słostowski, Eloquentiae Auditore, Honoris & amoris ergò Decantata. (Tu wiersz w 2 kolumnach, u dołu:) Crac: Typis Alexandri Dymowski {b. r. 1646}.
187806 Rogoziński Joannes. Επικηδιον in Magnanimum Heroem Joan. de Zamoscio Supr. Regni Pol. Cancell. et Exerc. Duc. Gener. Contubernii Collegii Jurisconsultor. acad. Crac. Cracoviae, apud Sibeneycher 1606.
18668 Zetzke Jacob, rektor Szkoły N. P. Marii w Gdańsku († 21 października 1671). Ἐπικήδειον, Quo tumulatur... Michael Kretschmerus, Dantiscanus Borussus, Decantatum hoc Anagrammate: ... A. C. M. DC. LIX. ... cecinit obiter Jacobus Zetzkius,... (Gdańsk, 1659),
197243 Słupski Andrzej. ΕΠΙΚRΟΤΟS Admodum Reuerendo Dńo. D. Christophoro Trzcienski Archipraesbyteratum Ad Aedes Divae Mariae in circo Cracouien̄: faelicibus auspiciis faelicissimè capienti, obseruantiae & amoris ergò. Ab Andrea Słvpski Eqvite Polono, Ex Terra Sandomirien: S. T. Alumno. Dicatvs. Cracoviae, In Officina, Nicolai Lobii, Anno M DC.XIV (1614). Prid. Cal: Decemb.
175802 Piorowic Jan. Επιθαλαμιον na wesele Iaśnie Wielmożney I. M. P. Marianny Grudzińskiey z Grudney, VVoiewodzanki Rawskiey. Małżonki zacnie urodzonego I. M. P. Jana Zebrzydowskiego z Zebrzydovvic. Starosty VVartskiego &c. Przez Jana Piorowica vvydane. W Poznaniu u Janá Wolrabá, Roku Pańskiego 1611.
187115 (Rhemus Martinus). Ἐπιθαλάμια in Honorem Nuptiarum... Martini Rhemi. Dantisci, excudebat Iacobus Rhodus. 1584.
117207 Goldonowski Andrzej (Gołdonowski, Gołdanowski) X. Επιδειγμα seu brevis cognitio ortus et Originis Ordinis antiquissimi S. Pauli Primi Eremitae. Authore R. P. Fr. Andrea Goldonowski, eiusdem Ord. Priore Ecclesiae Conventualis et Parochialis B. V. Mariae in oppido Regali Brdow. A. R. S. 1635. (Na końcu:) Thorunii Excudebat Franciscus Schellholtz {b. r. 1635}.
77669 Draski Adam. Ἐπαρχιας Ανδρεα Λιπσκι Κρακ. ἀρχιερει ἀπò του Ἀδαμου Δρασκιου της ἑλλαδος γλωττης διδασκαλου. Κρακουπολι, Καισαρ. 1631. {Kraków, Franciszek Cezary}.
190984 Sakowicz Kassian Kalikst, Archimandryta Dubieński, Bazylianin, poźniej ksiądz rzyms. katol. Επανόρθωσις Abo Perspectiwa, Y Obiasnienie Błędow, Herezyey, y Zabobonow, w Grekoruskiey Cerkwi Disunitskiey ták w Artykułách Wiáry, iáko w Administrowániu Sákrámentow, y w inszych Obrządkách y Ceremoniách znayduiących się. Zebrána y nápisána Przez Wiel. X. Kassiana Sakowicza, Przed tym Archimandrytę Dubienskiego Vnitá, A teraz Kápłaná Rzymskiego Kościołá, Per Dispensam Sanctae Sedis Apostolicae, Dla wielkiego prześladowániá od Rusi, że im te Błędy y zabobony y Herezye w ich Wierze pokazywał. Ktore z ichże Służebnikow, Trebnikow, to iest, Mszałow y Agend, y Ustáwow tákże z Skribentow są wybráne, y nie w inszy cel y koniec ná świát wydánie (sic). Tylko żeby Katholicy Rzymianie o nich wiedząc, z miłości ku Narodowi Ruskiemu, chcieli go z tych Błędow wywodzić, y do Jedności skutecznej z Kościołem S. Rzymskim przywodzić. W Krakowie, W Drukárni Wáleryaná Piątkowskiego, Roku 1642. Ego quos amo arguo & castigo, aemulare ergo & Paenitentiam age: Apoc. 3.
128370 Hilchen Dawid (Chilchen) (1561 † 4 Czerwca 1610). Επαινος pompae regulis in nuptiis Serenissimi ac Potentissimi principis Sigismundi tertii Dei gratia Poloniae et Sueciae Regis etc. et Serenissimae Constantiae Serenissimi olim Caroli Archiducis Austriae etc. filiae autore Davide Hilchen Secretario Reg. Maj. notario terrestri Venden. Zamoscii, Mart. Lenscius Acad. typogr., 1604.
129419 (Hospit Jakób). Ενθύμημα γαμικον In Festivitatem Nuptiarum Viri-Juvenis Praestantissimi, qua morum probitatem probitatis perspicuitatem perspicui Domini Jacobi Hospit Nobilissimi Gedanensis Emporii Mercatoris felicissimi Sponsi, Nec Non Qua formae elegantiam qua morum pudicitiam castissimae lectissimaeque Virginis AnnaeTopscheln, Sponsae, Spectabilis et Integerrimi Dn. Johannis Topschel Civis ac Mercatoris quondam etc. relictae filiae, celebrandarum Anno M.DC.XXV. tabescente IX. Xbris. Dantisci Typis Rhetianis. (1625).
116017 (Gerhard J.). Δυμιαματα ὑγειας... Jacobo Gerhardi Gym. Thor. Rect... precibus adolent Collegae & Amici. Thoruni, Mich. Karnall. (1664).
76529 Dionysius Halicarnasseus. Διονυσιου Ἁλικαρνκσσεως περι συνδεσεως ονοματων. Dionysii Halicarnassei De Structura Orationis Liber. Ex Recensione Jacobi Uptoni, A. M. Collegii Regalis apud Cantab. nuper Socii: Qui et veterem interpretationem emendavit, et Notis integris Friderici Sylburgii selectisque aliorum, suas passim Animadversiones adjecit. His accesserunt Simonis Bircovii Exempla Latina, cum duobus Indicibus. Londini MDCCXXVIII. (1728).
167493 Notmann Eryk. Διασκεψις historico-physica de superstitione veterum Gothorum. (Praes. Joh. Lud. Hanemann). Kilonii 1706.
190188 Rymsza Andrzej, Litwin. Δεκετηροσ ακροαμα to iest Dziesięcioroczne Powieści woiennych spraw Oświeconego Xiąźęcia y Pana Pana Krzysztofa Radziwiłła Xiążęcia na Birżach y Dubienkach, Pana Trockiego, Podkanclerzego Wielkiego Xięstwa Litewskiego y Hetmana polnego, Borysowskiego, Soleckiego &c. Starosty. Ku temu posługi niektórych rotmistrzów y ludzi rycerskich, pod sprawą Jego Mości będących są przypomnione y imiona napisane, kthora się poczyna od roku po narodzeniu Chrystusa Pana 1572. aż do roku, kthory pisano 1582. Przez sługę Jego Xiążęcey Mości Andrzeia Rymszę prawdziwie napisane y własnym nakładem wydrukowane. W Wilnie przez Daniela Leszczyńskiego Roku od Narodzenia Syna Bożego 1585.
114033 Czarnocki Joannes. ΔEXIΩΣIΣ illvstrissimo Domino D. Joanni Sario Zamoyski, Comiti in Tarnow, Capitaneo Kałussień: &c. &c. post triennium ab extoris feliciter in patriam redeunti, a nobili iuuentute academicâ Zam: Scholae Analogiae et Ortographiae prosperam salutis incolumitatem precante, tanquam Dn̄o et Patrono desideratissimo venerabundè porrecta. Anno salutis 1646. 6 Idus Julij. Zamoscii, typis Acad: exprimebat Paulus Radicius (1646).
18331 Zembecki Szymon (Zębecki, Zębicki). ΔEKAKIΣ Talentorvm Dilecti Christi Discipuli Sancti Nicolai Episcopi Ac Confessoris Apolineis concentibus suauissime modulans, Perillvstri Ac Reverendo Domino D. Nicolao Goski Praeposito Skierniewicensi Decano Rvrali, Capellano Serenissimi Joannis Casimiri IV Regis Poloniae, Sueciae, Russiae &c. Magni Ducis Lithuaniae &c Per Simonem Zembecki Artium & Philosophiae Baccalaureum Scholae Skiernievicensis Directorem Sacris istius Sancti Feriis cum solennibus Musis dedicata, Anno repararae salutis. 1648. Die 2. Mensis Decembris. B. m. b. r. (1648),
118351 (Grammatika). Γραμματικη Συντεθεισα ἐκ διaφopων Γραμματικῶν Δια Σπουδαιων, οἲ έν τῷ τῆς Λεωπόλεως παιδοτριβίω.Грамматика сложенна отъ различныхъ грамматикъ споудейми иже въ Львовской школѣ. Bez m. i r. {b. m. b. r.} (Lwów, dr. Bractwa przy Cerkwi Uspienia N. Panny).
91783 Frencelius Salomo a Friedenthal (Frentzel) (urodz. 1562 † 18 Czerwca 1605). Γλυκυπικρον ad Nobilem et Generosum Virum Davidem Hilchen, Serenmae Regiae Matis per Livoniam Secretarium, et Inclutae Reipub. Rigensis Syndicum. [Poniżej wiersze w dwu kolumnach. Jako autor tychże podpisał się:] Salomon Frencelius a Fridenthal Ethicorum in incluta Julia Professor Amic. perp. ergo fac. (U dołu:) Helmaestadii Typis haeredum Jacobi Lucii. Anno 1598.
113230 (Creuselius Sebastianus). Γαμικα ἔυχη nuptiis Sebastiani Creuselii Erfurtensis scholae Mariaeburgensis A. C. Cantoris et Annae Jeremiae Thilreichs Civis olim Marienburgensis B. M. relictae viduae consecrata ab amicis. Gedani apud Rhodum 1616.
133415 Judex Franciszek. ΓΑΜΗΛΙΟΝ in honorem nuptiarum Virtvte Prestantissimi, ac Ervditione Ornatissimi Jvvenis D. Bartholomaei, spectabilis et amplissimi D. Bartholomaei Brandij, P. M. Regiae civitatis Gedanen. nuper Senatoris relicti filij Sponsi: Nec non Lectissimae ac pudicissimae Elisabethae Magnifici et Amplissimi viri D. Tidemanni Gisii P. M. eiusdem civitatis olim Proconsulis opt. meriti relictae filiae Sponsae. Scriptum à Francisco Judice Scholae Marianae Collega. Dantisci typis Jacobi Rhodi. Anno 1594.
185857 Regulus Wojciech (Albertus). ΓΑΜΗΛΙΟΝ Casto Amori Andr. Niegolewski... Posnaniae, 1638.
116018 (Gerhard J.). Γαμηλια Nuptiis Auspicatiss. Viri Clarissimi Dn. M. Jacobi Gerhardi, Professoris et Visitatoris in Gymnasio Thorun. secundum Sponsi; Juxta ac Piae Beneque Moratae Virginis Annae-Johannae, Consultissimi Viri Dn. M. Pauli Stransky, Icti. haud e multis, Filiae, Sponsae, XVIII. Cal. Jun. Celebrat. Fausti ominis ergo scripta ab Amicis, Docentibus nonnullis et Discentibus in Gymnasio etc. Bez wym. r. i m. {b. r. b. r.}.
197418 Smieszkowicz Laurentius (Gelonianus Gelasinus) (1590 † 1646). ΓAMHLION, Clarissimo ac Excellentissimo viro, Domino Ioanni Mitkowski, Artivm Magistro, Philosophiae Et Medicinae Doctori, istiusq́ue in Alma Acad: Crac: Professori ac Decano dignissimo: &c. Lectissimam Virginem Annam, Spectatissimi olim viri, Domini Georgii Wienckowic Filiam, In Sponsam Dvcenti; ipso faustarum Nuptiarum die, qui est XV. Cal. Octob. Anni M.DC.XVII. amoris & obseruantiae suae testem, M. Laur. Smieszkowic D. D. Cracoviae, In Officina Andreae Petricouij, S. R. M. Typographi. Anno Domini 1617.
186976 Reusner Eliasz. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ opus genealogicum catholicum de praecipuis familiis Imperatorum, Regum, principum aliorumque procerum orbis christiani. Editum studio et opera Eliae Reusneri Leorini, Medicinae licentiati, Professoris historiarum et poëseos in Academia Ienensi. Francofurti, ex officina typographica Nicolai Bassael. M.D.XCII. (1592).
175083 Piaseczyński Aleksander Andrzej z Kuniewa († 1646). ΑΣΜΑΤΙΟΝ. Cracoviae in Officina Jacobi Siebeneycher Anno Dńi, 1604. (Na k. 2giej:) In honorem XIII ornatissimorum iuvenum, dum in alma Academia Cracouiensi solenni ritu Artium & Philosophiae Baccalaurei renunciarentur. (Na końcu:) Alexander Piaseczyński cecinit, Anno Dn̄i M.DC.IIII. (1604). Die II Aprilis.
195935 Simonis Joachimus. Απόλυσις; Das ist: Gründliche Widerlegung der so genannten Διαλύσεως Oder Gründlichen Aufflösung des Notwendigen und Gründlichen Berichts der Ministerialium zu Dantzig, In welcher nicht allein die Calumnien, damit M. Kluge EE Ministerium angreift, sondern auch alle das jenige, was er wider den Bericht auf die Bahn bringt, hintertrieben und erwiesen wird, dass beygebrachte rationes, umb welcher willen E. Min. den gewesenen Schwedischen Consistorialibus eine Praefation versaget, gut und guͤltig seyn und bleibē, und von Ihm nicht aufgeloͤset worden, dass er auch in denselben Lastern, die er den Ministerialibus aufbuͤrden wil. selbst zum tieffsten stecke. Seiner HHn. Confratrum Ehre und Existimation zu retten gestellet von M. Joachimo Simonis Pr. zu S. Cath. in Dantzig. Gedruckt im Jahr 1661.
223162 (Antigrafē). ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ Albo Odpowiedź ná Script uszcżypliwy, przećiwko ludźiom stárożytney Religiey Graeckiey od Apostátow Cerkwie Wschodniey wydány, ktoremu tituł Heresiae, Ignoranciae, y Polityka, Popow y Mieszcżan Bráctwá Wileńskiego. Tak też Y ná Kśiązkę rychło potym ku obiáśnieniu tegoz scriptu wydáną názwiskiem Hármonią. Przez iednego Brátá Bráctwá Cerkiewnego Wileńskiego Religiey stározytney Graeckiey w porywcżą dána. W Wilnie, Roku 1608,
144027 Kopystyński Zacharyasz Michał (Kopisteński) Biskup Przemyski i Samborski. Αντιγραφη albo Odpowiedź na Script uszczypliwy przeciwko ludziom Starożytney Religiey Graeckiey od Apostatów Cerkwie Wschodniey Wydany, ktoremu tituł: Heresiae, Ignoranciae, y Polityka Popow y Mieszczan Bractwa Ruskiego. Tak też y na Książkę rychło potym ku obiaśnieniu tegoż Scriptu wydaną nazwiskiem Harmonią. Przez iednego Brata Bractwa Cerkiewnego Wileńskiego Religiey Starożytney Graeckiey w porywczą dana. W Wilnie. 1608.