Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
43680 Abocourt Franc. (Dabocourt). Summaryusz papierów znalezionych w stancyi Karola Barona Juliusa przy aresztowaniu osoby iego, do sprawy przeciwko niemu względem występku perduellionis, w sadach seymowych toczącey się spisany. {B. m. i r. (Warszawa, 1779)}.
43681 Abocourt Franc. (Dabocourt). Wyprowadzenie sprawy pryncypalney y dowodów do niey zciągaiących się z strony szlachetnego Franciszka Dabocour w assystencyi UU. Instygatorów koronnych czyniącego na przeciwko U. Karolowi Juliusowi y jego współecznikom, o występek perduellionis obwinionym, na sądach seymow. Rok 1779. Warszawa, u P. Dufoura, 1778—79.
43682 Abortus
43601 Abrabanel [nie: Abarnel]. {Abrawanel} Kitsur Abrabanel [nie: Abarbanel] al Pirke Avot. Compendium Abrabanelis [nie: Abarbanelis] in capita Patrum, sive textus Pirke Avot et in hunc commentarii D. Isaaei Abrabanelis [nie: Abarnelis] in compendium redacti a R. Jacob filio Eliakim Heilperon. (Po hebr.) Lublini 1604.
43687 Abraham (Jacob). Hereditas Jacobi. Amsterdam 1724.
215280 Abraham à Sancta Clara [i. e. Megerle Johann Ulrich, 1644-1709]. Neu-eroeffnete Welt-Galleria, Worinnen sehr curios und begnuegt unter die Augen kommen allerley Aufzueg und Kleidungen unterschiedlicher Staende und Nationen: Forderist aber ist darinnen in Kupffer entworffen Die Kayserl. Hoffstatt in Wien, Wie dann auch Anderer hohen Haeupter Und Potentaten, Biss endlich gar auf den mindesten Gemeinen Mann, Mit sonderm Fleiss zusammen gebracht, Von P. Abrahamo à S. Clara, Augustiner Baarfuesser-Ordens, Concionat. Caesareo und Provinciae Defmitore. Und von Christoph Weigel in Kupffer gestochen, zu Nuernberg, b. r. (1703),
43683 Abraham fil. Schbti {Hurwic Abraham ben Sabataj} Chessed Abraham (Benegnitas Abraham; conplicatio octo capitum de doctrina morum, quae R. Moses Maiemonides praeposuit commentariis suis in capita patrum autore R. Abraham filio Schbti). (Po hebraj.). Lublini. 1577.
43684 Abraham filius Kattani. Haec sunt verba dei etc. Praecepta in monte Sinai data Judaeis sunt 613, quorum 365 negativa, et 248 affirmativa, collecta per Pharisaeum magistrum Abrahamum filium Kattani, et impressa in bibliis bombergiensibus, anno a mundo creato 5288 Venetiis, ab authore vox dei appellata: translata in linguam latinam per Philippum Ferdinandum Polonum. His accesserunt nonnulla quae sequens pagina indicabit. (Następują godła: z psalmu 19. z Deut. 4. 12. i z Hazoar.) Cum licentia omnium primariorum virorum in inclyta et celeberrima cantabrigiensi academia. Cantabrigiae, ex officina Johannis Legat. 1597.
43690 Abraham Lewita (ur. w Krakowie). Komentarz do dzieła pod tyt.: Megillot Taanith czyli księga pokuty a postu. Amsterdam {1659}
43691 Abraham Lewita (ur. w Krakowie). Komentarz do dzieła pod tyt.: Megillot Taanith czyli księga pokuty a postu z przydaniem rozprawy Jana Meyera: De temporibus sacris et festis diebus Hebraeorum. Amsterdam. 1724.
43688 Abraham Seeu albo Zeeb (†1698 r.). Ród Abrahama t. j. komentarz literalny nad księgami Mojżeszowemi. Solisbaci. 1669.
43689 Abraham Seeu albo Zeeb (†1698 r.). Komentarz o 10-ciu koronach. B. m. b. r.
43685 Abraham-Ben-Dawid (żył w XVII wieku). Kur laza hab t. j. komentarz na parafrazy chaldejskie ksiąg Mojżeszowych. Hannower, 1614.
43686 Abraham-Ben-Dawid. Kur laza hab t. j. komentarz na parafrazy chaldejskie ksiąg Mojżeszowych. Frankfurt n. O., 1681.
43693 Abrahamowicz Jakób.
43692 Abrahamowicz.
43694 Abrahas.
43695 Abrakowa Teresa z Małyńskich
43696 Abram Bartłomiej
43697 Abramowicz Adam (ur 23/8 1710). Kazania niedzielne. JW. w Bogu Najprzywiel. Jmci X. hrab. na Zasławiu Bychowie, Dąbrownie Józefowi Sapieże biskupowi Dyocezareńskiemu, koadjutorowi biskupstwa Wileńskiego, referend. Wielkiemu W. X. L. od autora ofiarowane. Wilno, w drukarni J. K. M. Akad. Soc. Jes. 1753.
43698 Abramowicz Adam (ur 23/8 1710). Kazanie II na niedzielę trzecią po Wielkiejnocy przy powitaniu Trybunału W. X. L. pod laską JW. JMści P. Jana Augustyna Helżena (Hylzen) kasztel. Infl., starosty Bracławsk.,Wielkiego koła marszałka miane przez X. Adama Abramowicza Soc. Jes. AA.LL. y fil. dokt., kaznodz. ordynar. Świętojańsk. R. P. 1749. W Wilnie, w druk. I. K. M. Akad. S. J. 1748.
43699 Abramowicz Adam (ur 23/8 1710). Kazanie III na Niedzielę XXII po świątkach przy powitaniu głównego Trybunału W. X. Litewskiego za laski J. W. Jegom. Pana Józefa kniazia Massalskiego, starosty Grodzieńskiego W. koła marszałka, miane przez X. Adama Abramowicza Soc. Jes. AA. LL. Y filozofii doktora, kaznodzieję ordynaryjnego w Nowogródku R. P. 1748. W Wilnie, w druk. J. K. M. Akad. S. J. R. P. 1750.
43700 Abramowicz Adam (ur 23/8 1710). Powitanie zaczętego chwalebnie Trybunału głównego W. X. Lit. Pod laską i szczęśliwą dyrekcyą JO. X. Jmci Albrechta Radziwiła starosty Rzeczyckiego, Wielkiego koła marszałka na Niedz. III po Wielkiejnocy przypadająca kaznodziejskim stylem i rzetelnością czynione przez X. Adama Abramowicza Soc. Jes. AA. LL. y filoz. dokt. w kościele farnym Święto Jańskim ordynaryjnego kaznodzieję, y akad. prefekta. W Wilnie, w druk. J. K. M. Akad. Soc. Jes. R. P. 1750.
43701 Abramowicz Adam (ur 23/8 1710).
43702 (Abramowicz Adam). Daphnis, ecloga seu rev. p, Adamus Abramowicz Soc. Jes. Nesvisiensis Collegii rector in secundo suo ad capescendos rectoratus fasces adventu a convictu bursae et typographia carmine bucolico celebratus. Anno 1770. Die ... Februarii.
43703 (Abramowicz Adam). Patris sui optimi adm. rev. p. Adami Abramowicz a Soc. Jesu post Polocenses et Winnenses fasces secundo Nesvisienses Soc. Jesu sociosfeliciter gubernantis natalem diem tenui lyra celebrat Collegii Nesvisiensis typographia et bursa. Anno MDCCLXX (1770) Kal. Jan.
215281 Abramowicz Andrzej (III).
43706 Abramowicz Andrzej (um. w Październ. 1763). Mowa JW. JP. Abramowicza pisarza przy odebraniu przywileju na kasztelanią Brzeską, pisarstwo ziemskie wileńskie rezygnująca. Przytem: Mowa Imci P. Bohusza Mieczn. i Rotm. wojew. Wileńskiego, regencyą ziemską wileńską rezygnująca. B. m. b. r. (1758)
43707 Abramowicz Andrzej (um. w Październ. 1763). Mowa J. W. Imci Pana kasztelana brzeskiego litewskiego na senatus consilium miana w Warszawie die 7martii roku 1763. {b. r.1763}
43708 Abramowicz Andrzej (um. w Październ. 1763).