Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
192937 Schmied Karol Henryk Wilhelm (Szmyt) X. (1761 † 9 lut. 1813). Kazanie na roczną pamiątkę Ustawy Rządowey trzeciego maja 1791 r. miane przez X. Karola, Henryka, Wilhelma Szmyta Pastora Zgromadzenia Ewangelickiego A. W. w Warszawie roku 1792 dnia 3 Maja. Znayduie się u Jana Piotra Menzla w Marywilu Nro 5. (Na końcu:) w drukarni JKMci i Rzepltey u XX. Schol. Piarum {b. r. 1792}.
192938 Schmied Karol Henryk Wilhelm (Szmyt) X. (1761 † 9 lut. 1813). Mowa w dzień uroczystości poświęcenia nowego cmentarza dysydentskiego N. A. W. powiedziana. przez X. Karola Henryka Wilhelma Szmyta w Warszawie r. 1792 d. 2 Grudnia. Znayduie się u J. Piotra Mentzla w Marywilu Nro 5 {b. r. 1792}.
48761 Ballexserd Jakób (1726 † 1774). Sposób dla rodziców fizycznego wychowania dzieci, napisany po francuzku przez P. Ballexserda, biegłego w sztuce doktorskiey; z francuskiego zaś na oyczysty język przetłumaczony. Znajduie się w Warszawie y we Lwowie u Jana Aug. Posera bibliopoli warszawskiego 1774.
169745 Ołtarz. {Ołtarz} złoty nowa książka do naboźeństwa nakładem księgarza J. L. Kocha w roku 1791 wydana. Znajduie się w tegoż księgarni przy kollegiacie S. Jana pod nr. 4. Dobrym porządkiem ułożona, w ktorey przy końcu znayduie się modlitwa na podziękowanie P. Bogu na konstytucyą dnia 3 maia w R. 1791 dla narodu polskiego otrzymaną.
133054 Joubert l'abbé, chanoine. Geschichte der polnischen Staatsumänderung. Zittau 1792—1793.
88901 Epistola. Epistola Nobilis Poloni super electionem Serenissimi Potentissimi Saxoniae Electoris in Regem Poloniae. Zerwestae 1697.
44475 Adami Ernst Daniel, Ministerii Candidatus (urodz. 1716). Zduny darff mich heute nicht allererst um Ursach fragen warum man durch Glocken-Schlag ein so vieles Auffsehen macht? Der Frau Lauterbachin Leib wird in Ihre grufft getragen, Leser sey all Augenblick auf dein End und Grab bedacht. Zduny, 1742. den 4 Januarii.
137857 (Kalendarz). Anno salutis nostre millesimo quadringentesimo nonagesimo nono (1499) qui est tertius post bisextilem. {Zdaje się że był drukowany w Krakowie.} {B. r. 1498/1499}.
139779 (Katechizis). [Katechizm bez tytułu którego brakuje, fracta pagina po polsku i po rusku kirylicą, w dwóch częściach. Każda zawiera w sobie 22 lekcij, z których każda zaczyna się od nauki a kończy się pytaniami i odpowiedziami z onej]. [Zdaje się być z 17go wieku, grecko unicki]. {16..}.
50107 Benedykt XIV. (Prosp. Wawrz. Lambertini 1675 † 3 Maja 1758). Droga do nabycia doskonałości chrześciiańskiey i do dostąpienia zbawienia wiecznego przez sposób modlitwy wewnętrzney albo medytacyj codziennych od Naywyższego Namiestnika Chrystusowego Benedykta XIV. papieża wiernym Crystusowym podana a od JW. JMci Xiędza Wacława Hieronima z Bogusławic Sierakowskiego z Bożey i Stolicy apostolskiey łaski Biskupa przemyskiego z przydaniem pobożnych zabaw przez modlitwy poranne i wieczorne i inne potrzebnieysze wiary chrześciiańskiéy nauki pokazana i ogłoszona, zaś z poprawą i przydatkiem przedrukowana roku 1758 w Przemyślu, w drukarni J. K. Mości.
19639 Zaborowski Stanisław. († 1530). Tractatus de natura iurium et bonorum regis. Et de reformatione regni aceius reipub. regimine. [Tu w ramce sygnet druk. Hallera: trzy tarcze herbowe, tj.Pogoń, Orzeł i Brama Krakowa, a nad nimi jednorożec i małpa, które te tarcze trzymają. Na końcu na k. 44:] De natura Iurium et bonorum Regis et de reformatione regni etc. Finit tractatus, quem inlucem edidit Stanislaus Zaborowskÿ R. Polonie thesauri Notarius. [Zaś na k. 49 v.u dołu:] Impressum Cracouie {Jan Haller}. feria secunda ante nativitatis Marie. Anno domini 1507.
178603 Poniatowski Józef, książę (urodz. 4 maja 1763). Kopia listu do generała Kochowskiego z odpowiedzią tegoż, 24 Junii. Zasław, 1792.
177285 Polaka. Od {Polaka} do Marszałka seymowego y konfederacyi koronney przy publicznym obchodzie święta Jego. {zapewne z r. 1791}
190278 Rywocki Jan S. J. (1599 † 6 kwietnia 1666). Theatrum gloriae potentissimo atque invictissimo Poloniae ac Sueciae Regi Vladislao quarto ab alma academia Vilnensi S. J. extructum et consecratum Anno M.DC.XXXVI. {Zapewne wyszło w r. 1636 w drukarni Soc. Jesu w Wilnie}
139277 Karpiński Jędrzej Łowczy Wendeński. Opisanie historyczne od stworzenia świata wierszem oyczystym złożone. Zapewne rękopis.
166812 Niemirycz Georgius (Niemierzyc), aryanin z Czerniechowa († 1659). Braterska declaratia na niebraterskie napomnienie od Authora pod imieniem Szlachcica Polskiego ad Dissidentes in religione, uczyniono, CIƆIƆXLVI (zapewne 1646).
78376 Duńczewski Stanisław (ur. 8 maja 1701 r. † 27 września 1767 r.). Honor ordinatus in pretexta, sago, purpura et trabea Illustrissimo et excellentissimo Domino D. Thomae in Zamoscie Zamoyski heredi Ordinato, Palatinidae Smolenscio, Płoskirowiensi etc. Capitaneo, exercituum S. R. M. et Reip. Colonello, fundatori et protectori inclytae studiorum Universitatis Zamoscanae colendissimo ad peraugustum celebris ingressus actum, in haereditariam sui ordinationem multo virtutum et heroicorum operum comitatu, serviens, nec non cum academicis scholarum ordinibus per M. .... philosophiae doctorem, matheseos professorem S. T. R. Geometram juratum adoratus. Anno Domini 1735. die 22. mensis Maji. Zamoyscii typis Universitatis, {b. r. 1735}.
75549 Degen Marcin, Prof. Matem. w Akad. Zamojs. Conclusiones philosophicae ad mentem divinissimi Thomae Angelici Ecclesiae Doctoris et Sententiam Aristotelis publicae luci et Disputationi expositae. [Na końcu] Defendentur a Martino Degen in assistentia Pauli Karasiewicz. {Zamość}, 1772.
114330 Czechowic Jan Chrzciciel. Phoebus in Lechico Trione post solstitium hyemale ascendens lauros virentes in laureato inclytae Acad. Zamoscen: reproducens, quibus Venerabiles Domini. Joannes Zielonka, Gregorius Brzozowicki, artium magistri et phil: doctores renunciati per clariss: et excellentiss: dominum M. Andream Abrek Leopol: V. J. doct: ord: Moral: Phil: profess: in publicâ virorum illustrium panegyri exornabantur. Anno ab Academia Zamosc: conditâ L.IV. {Zamość} Typis Academicis W. Felix Krokoczynski E. A. D. 1647.
88058 Ecclesia. Ecclesia Militans In Encoeniis Basilicae Collegiatae Zamoscensis Anno Dn̄i M.DC.XXXVII. Nouemb. XVIII, institutis Ad Applausum Publicum Per Nobilem Iuventutem Academiae Zamosc. Introdvcta Zamosci. {Zamość} Excudebat Andreas Jastrzębski Academiae typographus. Anno Domini 1637.
75548 Degen Marcin, Prof. Matem. w Akad. Zamojs. Conclusiones menti Aristotelis ac Divi Thomae Aquinatis Angelici et Ecclesiae Doctoris conformes. (Na końcu) Defendentur a Martino Degen alumno Seminarii dioecesani academici sub assistentia sui professoris, oppugnantibus Patribus Reformatis. {Zamość} 1771.
185051 Rafałkiewicz Ambroży X. Augustissimae Reginae Caelorum Deiparae V. Mariae in Diva sibi Annuntiatione Mysteriorum aeternae Sapientiae speculatrici in cujus Sacratissimo Utero, veluti in pacificatissimo Consistorio Filius Dei discordes, Justitiam et Misericordiam unico Verbi ejus Consensu fiat utroque fecit unum omnium quidem: Seraphicae tamen Religionis singularissimae Patronae Sarisso — Franciscanae Basilicae non minus titulari ac tutelari Universalis Philosophiae Theoremata Studium Conventus Zamoscensis, Minorum Conventualium in perenne Mancipis Argumentum, triennalis Laboris Scholastici solvit Tributum. Typis Almae Universitatis Zamoscensis. (Na końcu:) Disputabuntur Zamoscis defendente F. Joanne Kędzierzyński Stundente philosophiae sub assistentia Ambrosii Rafałkiewicz Regentis Studii et Guardiani conventus Zamoscensis Min. Conv. S. Francisci. {Zamość} 1729.
221157 Obniski Filip, Dąbczyński Andrzej. Conclusiones Theologicae ex Theologia polemica et scholastico dogmatica per VV. DD. Philippum Obniski et Andream Dąbczyński AA. LL. et Philosophiae Baccalaureos S. Theologiae et S. S. Canonum auditores, oppugnantibus AA. RR. P. P. ordinis S. Francisci Conventualium et Reformatorum, S. Theologiae Lectoribus. Sub assistentia M. Pauli Karasiewicz et M. Mathiae Muszyński S. Theologiae Professorum, Canonicorum Zamoscensium. In Collegio Universitatis Zamoscensis publica disputatione et defensione Anno Domini 1781. diebus Junii declaratae. [Zamość] Typis Universitatis Zamoscensis, (1781),
217240 Conclusiones. {Conclusiones} Theologicae ex prima parte polemicae. De controversiis Fidei fundamentalibus et generalibus. In Collegio Universitatis Zamoscensis publica Disputatione et Defensione anno Domini 1779. die 19 et 20 Julii declaratae. [Zamość] Typis Universitatis Zamoscensis, (1779),
75387 Decisiones. Decisiones judico-civiles ad quatuor libros Institutionum D. Justiniani Imperatoris. (Na końcu:) Defendentur a Gregorio Bielawski et a Gregorio Kostecki theologiae et utriusque juris auditoribus sub assistentia sui professoris. (Zamość). 1771.
76590 Directorium. Directorium officii divini pro dioecesi Chełmensi in annum MDCCXXV. (1725). (Zamość). {B. r. 1725.}
76589 Directorium. Directorium officii divini pro dioecesi Chełmensi in annum MDCCXXIII. (1723). (Zamość). {B. r. 1723.}
109966 (Chmielnicki Bogdan) († w Sierpniu 1657). Mnemosynon epitaphiale Bohdano Chmielnicio Annibali viris illustribus more Plutarchi insertum in re bellica par paragonem utriusque collationis virtutum et vitiorum. (Zamość).
43742 Abrek Andreas († 19 lut. 1656). Applausus spectatissimae virtuti et eruditioni Sebastiani Dobraszowski, Martini Bielec, Andreae Szamocki, Michaelis Grazilewicz, cum in alma Academia Zamoscensi artium et philosophiae baccalaurei per excellentissimum virum M. Andream Abrek Leopol. Ordinarium eloquentiae prof. publice renunciarentur, factus a nobili juventute Academiae Zamoscen. anno Dni 1638. Maij 11. (Zamość) Typis academicis 1638
170724 Ormiński Tomasz Franciszek. {W Imie Pańskie. Polski y Ruski Kalendarz z prognostykiem} na r. 1709. (Zamość) {w Drukarni akademickiej, b. r. 1709}.