Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
223418 Declaratia. Declaratia Xiążęćiá z Kándále ob. Dominis Marcantonio (Declaratia 1617)
223417 Fundusz. Fundusz Wieczysty Na Edukacyą Młodzi. [Inc.:] Ponieważ Rzeczpospolita zalecaiąc Kommissyi Edukacyi Narodowey ułożenie Ordynacyi, według którey ma bydź sprawowaną etc. etc. B. m. i r. (1774),
223416 Hochemeister [nie: Hochmeister].
223415 Extrait.
223414 Extractum.
223413 Explikacya.
223412 Eutropius Flavius. Kronika Eutropiusza zacnego Historyka, Páństwa ze wszech wiełkiego, á Monárchiey oney zácney y podziwney Ludu Rzymskiego: do cżythánia bárzo potrzebna á ućieszná wszem w obeć ludziom. Teras nowo z Lácińskiego ná Polskie, z wielką pilnością przełożoná y wydrukowana. B. m. i r. (Toruń, druk. Melchiora Neringa, po 1581, nie: Grodzisk, druk. Melchiora Neringa, 1581).
223411 Erazm Dezydery Roterodamus (Geert, Geerts, Gerhards). (1467 † 1636 w Bazylei). De rerum verborum copia. (Na końcu:) Apud candidam Sarmatiae Cracoviam in aedibus Hieronymi Vietoris mense Julio M.D.XXIII (1523).
223410 Equitis. {autorem przwdopodobnie Dobrocieski Mikołaj} Equitis Poloni in Jesuitas, Actio prima... 1590 i n.
223409 Chlebowicz.
223408 England.
223407 Enarrationes.
223406 Edykt.
223405 Eck Jan (Eck Johannes).
223404 Czimmerman P.
223403 Cynerski-Rachtamowicz Joannes, Dr. i Prof. Teologii, Kanonik Katedr. Krak. (urodz. 1600 w Igołomii † 8 Kwietnia 1654). Faelix omen Sereniss. ac Potentiss. Vladislao IV. … Cracoviae Franc. Caesarij, typis Matthiae Andreoviensis 1633.
223401 Bystykowa (z) (Parisiensis) Michał.
223400 Euchologion.
223399 Georg Friedrich I (1539–1603).
223398 Dzieje apostolskie.
223397 Dziennik. Dziennik czynności Seymu Głównego Ordynaryinego Warszawskiego pod związkiem Konfederacyi Oboyga Narodów, Roku 1789 [-1790]. B. m. b. r. (1789-1790),
223396 Dyspozycya.
223395 Dymitr Samozwaniec I.
223394 Dylągowski Bartłomiej (Dylągowic) (1590–1653).
223393 Jan z Dukli.
223392 Dorau Jan.
223390 Dobra królewskie.
223389 Dmosicki Kazimierz.
223388 Diariusz.
223387 Determinacya.