Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
77669 Draski Adam. Ἐπαρχιας Ανδρεα Λιπσκι Κρακ. ἀρχιερει ἀπò του Ἀδαμου Δρασκιου της ἑλλαδος γλωττης διδασκαλου. Κρακουπολι, Καισαρ. 1631. {Kraków, Franciszek Cezary}.
185522 Reddig Józef, kanonik kijowski. Przedmowa, którą przed ślubem Ignacego Działyńskiego y Szczęsney Antoniny Woroniczówny miał w parafialnym kościele Trojanowskim... (Żytomierz) 1783.
19812 Zagórski Antoni Starosta Owrucki. Uniwersał Zagórskiego Star. Owruck. Mar. konfed. wojew. kijows. porucznika znaku ussars. wojsk koronnych. O monecie krajowey (Żytomierz d. 29 August 1767 r.)
189919 (Rybiński Łukasz). Opisanie pogrzebu ciała ś. p. JW. Imci Pana Łukasza Tadeusza Rybińskiego podkom. general. Kiiowskiego, Kaw. ord. S. Stanisława. Żytomierz 1789.
18355 Zemirot. Zemirot szel szabat (Hymny szabatowe). (Żółkiew), druk. Chajim Dawid ben Aharon Segal, 1786,
18437 Zerachjah ha-Jewani (z Bizancjum, w. XIII). Sefer ha-yashar (Księga prostoty). (Żółkiew), 1761,
163618 (Zohar). {Sefer ha-Zohar 'al ha-Tora.} Żółkiew, druk. Gerszon, Dawid i Chajim Dawid Segalowie, 1756,
163622 (Zohar). {Sefer ha-Zohar 'al ha-Tora.} Żółkiew, druk. Abraham Jehuda Lejb Majerhofer, 1793–1794,
163617 (Zohar). {Sefer ha-Zohar 'al ha-Tora.} Żółkiew, 1750.
198228 Sohor. Sohor. Żółkiew 1657.
154304 Magazin. {Magazin für die neue Historie und Geographie, angelegt von D. Anton Fried. Büsching, Königl. Preussischen Ober-Consistorialrath, Director des Gymnasii in grauen Kloster zu Berlin und der davon abhängenden beyden Schulen. Erster Theil. Mit Kupfern.} Zweite Auflage. Hamburg 1779—1788.
113006 Coxe William (1747 † 1828). Reise durch Polen, Russland, Schweden, und Dänemark. Mit historischen Nachrichten, und politischen Bemerkungen begleitet. Von Wilhelm Coxe, Mitglied des königl. Kollegium zu Kambridge, und Kaplan des Herzogs von Malboroug. Aus dem Englischen, von I. Pezzl. Mit Kupfern. Zürich, bey Orell, Gessner, Füsslin und Kompagnie. Erster Band 1785.
114088 (Czartoryska Teresa). Therese Czartoriska. Zürich den 22. Septemb. 1780,
212645 Wojda Karol Ferdynand (Woyda, Woide), późn. prezydent m. Warszawy (ur. 1771 † 1846). Vertraute Briefe über Frankreich und Paris im Jahr 1797. Zürich 1798.
194800 Seume Jan Gottlieb (1763 † 13 czerwca 1810). Briefe über die neuesten Veränderungen in Russland. Zürich 1797.
129094 Honterus Jan Coronensis z Transylwanii († 1549). {Rudimentorum Cosmographicorum Joannis Honteri Coronens. libri III cum tabullis Geogr. elegantissimis}. De variarum rerum nomenclaturis per classes, liber I. (Zürich 1573). MDLXXIII.
129563 Huber Dawid. Christliche Leich-Sermon Bey der Ansehlichen Sepultur und Begräbnuss Des Weiland Erbaren und Wolgeachten Herren Martin Wabers, Bürgers und Handelsmannes zum Guraw, Welcher den 28 Maij, Anno 1635 [nie: 1625] sanfft im Herren vorschieden, und darauff den 1 Junii in Volckreicher Versamlung, Christlichem Brauch nach, zur Erden bestattet worden. Gehalten und vorgetragen durch Davidem Huberum, Ober Predigern in Guraw. Zur P. Lissa druckts Wigand Funck. (1635 [nie: 1625]).
59341 Bojanowski Adam Jarosław. Dreyfache Glücks-Beehrungen, so dem Hoch- und Wolgebohrnen Herren, Herren Adamo Jaroslao von Bojanowa Bojanowsky, Erb-Herrn auff Pärsdorff und Polnisch-Elgott etc. Des hoch- und Wohl-gebohrnen Herren Herren Jaroslai von Bojanowa Bojanowsky, Erb-Herrn auff Pärsdorff und Polnisch Elgott, der zu Pohlen Königl. Majestät geheimen Secretarii, wie auch Fürstl. Würtemberg'schen Oelssnischen Wohlmeritirten Rath, und des Bernstädtischen Weichbildes wolbestalten Landes-Eltesten Aeltern Sohne, und der Hoch-Wol-Edelgebohrnen, Hoch- und Tugendbegabten Jungfer Blandinae Sophiae von Greiffensternin, des Weyland Hoch- und Wohl-Edelgebohrnen, Gestrengen, Hoch- und Wohlbenahmten Herrn, Herren Georg von Greiffensterns, Erb-Herrens auff Minitz, Peterwitz, und Schönwaldau, etc. der Röm. Kays. auch zu Ungarn und Böhaimb Königl. Maytt. gehaymen Rath, im Hertzogthum Ober- und Nieder-Schlesien wolmeritirtes Ober-Ambt-Raths, und deputirten Ober-Ambts Commissarii hinterbliebenen ehleiblicben jüngern Jungfer Tochter in dero hochzeitlichen Ehren-Tage, so den 12 Septembr. des 1673 Jahres vollzogen wurde, abgeleget. Zur Oels, Druckts Gottfried Güntzel {b. r. 1673}.
59342 Bojanowski Adam Jarosław. Schuldige Glücks-Wünsche, welche dem Hoch- und Wolgebohrnen Herren Herren Adamo Jaroslao von Bojanowa Bojanovsky, Erb-Herren auff Pärs-dorff und Polnisch-Elgott etc. dess Hoch- und Wohlgebohrnen Herren Herren Jaroslai von Bojanowa Bojanowsky, Erb-Herrn auff Pärsdorff und Polnisch-Elgott, der zu Pohlen Königl. Majestät geheimen Secretarii, wie auch Fürstlich Würtembergschen Oelssnischen wohlmeritirten Rath, und des Bernstädtischen Weichbildes wolbestalten Landes-Eltesten aeltern Herrn Sohne, und der Hoch-Wol-Edelgebohrnen, Hoch- und Tugendbegabten Jungfer Blandinae Sophiae. von Greiffensternin, der weyland Hoch- und Wohl-Edelgebohrnen, Gestrengen, Hoch- und Wohlbe-nahmten Herrn, Herren Georg von Greiffenstern, Erb-Herrens auff Minitz, Peterwitz, und Schönwaldau etc. der Röm. Kays. auch zu Hungarn und Böhaimb Königl. Mayst. geheimen Rath, im Hertzogthum Ober und Nieder-Schlesien wolmeritirten Ober-Ambts-Raths und deputirten Ober-Ambts-Commissarii hinterbliebenen ehleiblichen jüngern Jungfer Tochter in dero Hochzeitlichen Ehren-Tage, so den 12 Septembr. des 1673. Jahres vollzogen wurde, abgeleget. Zur Oels, Druckts Gottfried Güntzel {b. r. 1673}.
113396 (Cunrad Casp. Fryderyk). Papiernes Freuden-Zelt welches Dem Wolgebohrnen Herren, Herren Adam Iaroslaw von Bojanowa Bojanowsky, auff Polnisch-Elgott, etc. und Der Hoch-Edelgebohrnen, Viel Ehr- und Hoch-Tugendbegabten Iungfrauen Blandinae Sophiae Gebohrner von Greiffensternin etc. Des weyland Hoch-Edelgebohrnen, Gestrengen, und Hochbenahmten Herren Georgens von Greiffenstern, Erb-Herrens auf Minitz, Peterwitz, und Schönwaldau, etc. Dero Röm. Kays. auch zu Hungarn und Böhaimb, Königl. Maytt. geheimen Raths, und im Hertzogthum Ober- und Nieder-Schlesien wolmeritirten Ober-Ambt-Raths, und deputirten Ober-Ambts-Commissarii Hinterbliebenen jüngern Iungfrau Tochter dero hochzeitliche Solemnität in schuldigem Gehorsam zu beehren, den 12. Septemb. des 1673 Jahres in einem bekandten Musea-Felde aufgeschlagen Caspar Friedrich Cunrad Rechts-Befliessener. Zur Oels, druckts Gottfried Güntzel {b. r. 1673}
18472 (Zernau Simon). Wolmeinende Freuden-Bezeugung Auff den Hochzeitlichen Freuden-Tag, (Tit:) Hn: Simon Zernau, Der Neu-Bojanowischen Schulen Wol-verordneten Rectoris und (Tit:) Jungf. Anna Susanna, (Tit:) Herrn M. David Gottfried Arnholds, der Kirchen Augspurg. Conf. in Neu-Bojanowo Wol-verdienten Pastoris, und der Vereinigten Con-Sen. Hertz-geliebtesten ältesten Tochter. Welcher war der 2. October des 1674 Jahrs. Entworffen Von etlichen gutten Freunden Zur Lissa, gedruckt durch Michael Bucken, (1674),
146055 Kretschmer Johann Benjamin. J. B. C. Des Landes Pohlen Bekehrung vom Heyden zum Christen-Thumb unter dem Regiment Fürst Miecislai, zu danckbarer Erinnerung in einem christlichen Schaw-Spiele durch die Schul-Jugend der Evangelisch-Lutherischen Gemeinde in Lissa, nach Anweisung Johann Renjamin Kretschmers Schul-Collegae vorgestellet. Zur Lissa, gedruckt durch Michael Bucken 1674.
45616 Amandus. Amandus und Sonolettens Hochzeitlich Ehren-Fest beglückwüntschte ein wohlmeinender Freund. Den 11. des Winter-Monats im Jahr 1670. Zur Lissa, druckts Michael Buck. {B. r. 1670}.
111688 Collegii. Dess Collegii musici Altar-Musick, bey völliger Einweyhung dess durch die löbliche Goldammerische Familie neu-erbaueten Altares in der Lutherischen Kirchen in Lissa den 20. Augusti Anno 1677. Zu Gottes Ehren Und Ermunterung christlicher Andacht Wie auch zu wohlgedachter Familie rühmlichen Andencken, wohl-meynend angeordnet Von M. Z. H. Zur Lissa, druckts Michael Buck. (1677).
127271 Heldt Friedrich. Als der Wol-Ehrwürdige, Gross Achtbare und Wolgelahrte H. M. Zacharias Heermann, Der reinen Evangel. Gemeine zu Lissa wolverordneter Prediger und Seelsorger, Mit der Edlen, Viel Ehr- und Tugendbegabten Jungf: Susanna Catharina, des Weil. Edlen, Ehrenvesten Hn. Gottfried Linckens, Fürnehmen Bürgers und Handels-Mannes in Bresslaw Sel. nachgelassenen Ehleibl. Jungfer Tochter, den 4 Tag Nov. des 1670ten Jahrs bey Hochzeitl. Freuden in Bresslaw, sein Ehe-Verbündnüss vollzoge, Wolte in nachfolgenden Zeilen gegen dieses Priesterl. verliebte und verlobte Paar seine Schuldigkeit abstatten dero zuversichtlicher guter Freund Friedrich Heldt p. t. Sch. Patr. Con. R. Zur Lissa druckts Michael Buck.
152294 Logan Jerzy Adam z Leszna (ur. 26 wrześniu 1669 † 15 maja 1734). Seinem Hoch-werthesten Patron, Dem Hoch-Ehrwürdigen, Gross-Achtbarn und Hoch-gelehrten Herrn M. Zacharias Herrman, Der Christlichen Evangelischen Confession in Lissa treufleissigem Pastori, und der Schule wohlauffsichtigem Inspectori, An Seinem Gott Lob! glücklich wieder-kommenden Nahmens-Tage Aus schuldigster Pflicht Nach möglichkeit auff zu-warten Uberreichte Nach-gesetzte schlechte Reyme Georgius Adam Logan, auff dem Bresslauischen Gymnasio zu S. Elisabeth studirende. Zur Lissa druckts Michael Buck, 1686.
129953 J. W. L. Als die Hoch-Edel-Gebohrne Frau, Frau Ursula Catharina Stoschin Gebohrne von Stosch Aus dem Hause Klein Wirsewitz, Frau auff Grossen Tschirnau, Wirchwitz, u. s. w. Den 5 Julii Anno 1684. Abends in der Hoch-Adelichen Storchischen Grufft zur Grossen Tschirnau Hoch-Adelich beygesetzet wurde, Bemühte sich Wie den Höchst-betrübtesten Herrn Wittiber, so die gantze Hoch-Adeliche Versammlung, in Ihrem allzu übermässigen Betrübnüss, Mit nach-gesetzter schlechten Rede in etwas Auffzurichten W. L. J. Zur Lissa druckts Michael Buck, 1685.
129954 J. W. L. Die Glückseeligkeit Des Kürtze Menschlichen Lebens, Bey Versenckung Des Hoch-Adelichen Leichleins, Weyland Ursulen Catharinen Gebohrner von Stosch, Aus dem Hause Grossen Tschirnau etc. Den 2 April des 1683ten Jahres in nachfolgender schlechten Sermon Kürtzlich vorgestellet Von Einem dem Hoch-Adelichen Stoschischen Hause zur Grossen Tschirnau Verpflichtesten Diener W. L. J. Zur Lissa druckts Michael Buck, 1685.
48450 B. J. Letzte ehren-Gedächtnüss-Rede, welche bey dem Leich-Gepränge des weyland Hoch- Edel- Gebohrnen Ritters und Herrens, Herrn Adam von Lossens, auff Gross-Osten und Quaritz, Ihro Röm. Kayserl. und Königl. Majtt. unter dem Hochlöblichen Curassirer-Regiment, Ihro Excell. Herrn Feldmarschall Leutenant Graffens von Dünnewald, Wohlverdienten eltisten Ritt-Meisters, ablegen und hernachmals übergeben muste J. v. B. Zur Lissa druckts Michael Buck, 1684.
174850 Pfeffer Henryk. Im Namen Jesu! Der im Todes-Schweiss liegende Aber Recht glückselig sterbende Christ, Welcher Nach anleitung des schönen Sterbe-Seuffzers, auss dem Sterbe-Gebete: Wenn ich werde auff meinem Tod-Bette liegen; Wie freu ich mich auff dieses Glück, Und wart' darauff all' Augen-Blick. Als der Wol-Ehrenveste, Wolweise und Wolbenamte Herr George Walther, Vornehmer Bürger, Kauf- und Handelsmann, wie auch des Raths-Verwandter, in hiesiger Grafflichen Stadt Rawitz, Nach dem unvermeidlichen Rath-Schlusse des grossen Gottes am 9. Decemb: hierauff Christlichem Gebrauche nach, bey ausehnlicher Trauer-Versammlung, seiner allhier in unserm Gottes Hause zubereiteten Grabes-Grufft, einverleibet wurde, Einfältig in einer Christlichen Abdanckungs-Rede entworffen, Und hernach auff begehren zum Druck aussgefertiget worden Von Heinrich Pfeffer. Lesna-Pol. Diacono daselbst. Zur Lissa druckts Michael Buck im Jahr 1676.