Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
223513 *Reich Stephan (Ricccius Stephanus).
223512 Rybiński Hiacynt Józef.
223511 Rozjaśnienie sprawiedliwych.
223510 Roszkowiański Baltazar.
223509 Rhodus Franciszek (Rhode Franciszek).
223508 Redemptio captivorum.
223507 Rapporta. Rapporta Pensyomistrzom y Mistrzyniom potrzebne. Warszawa, Dufour, 1781.
223506 Raznosty cerkwy.
223505 Rajecka Zofia.
223504 Przeczkowski Jan. Theses Philosophicae Sub Auspiciis Perillustris Magnifici Domini Domini Pauli in Przeczki & Mierzeiow Przeczkowski Pincernae Viscensis Judicis Castrensis Premisliensis à Devinctissimo Paternae Gratiae Filio Joanne Przeczkowski In Publicis Disputationibus Scholarum Premisliensium Societatis Jesu Mense Junio Anno M.DCC.LVI. (1756). Propugnatae. Premisliae, Typis Adami Klein, S. R. Majestatis, & Illustrissimi Excellentissimi & Reverendissimi Domini, Episcopi Premisliensis, Ordinarii Typographi, {1756}
223503 Pondus.
223502 Philipp, generał zakonu karmelitów bosych.
223501 Szydłowski Wawrzyniec Andrzej.
223500 Petrykowski Franciszek (Petrykovski) [nie: Petrykowski Franc. (pseudonym)].
223499 Sadecius Gabriel Eutropius (Gabriel z Szadka).
223498 Paz Jakob Alvarez X.
223497 Parzovius Petrus.
223496 Pan. Pan Wyssogrodzki [nie: Pan Wyszogrodzki].
223495 Pan Najjaśnieyszy.
223494 *Moswidius Marcin (Mažvydas Martynas [nie: Mażwyds]) († 1563, nie: 1562). Paraphrasis permanitina poteraus malda, per Martina Moswida ischguldita. 1589
223493 Oyrzyński.
223492 Powieść. Powieść rzeczy istey.
223491 Zur Horst Rüttger.
223490 Ziwatas, Żiwatas.
223489 Zitarski Mathias.
223488 Zaręczenie.
223487 Zabawy. Zabawy Przyjemne i Pożyteczne
223486 (Zaranek Kazimierz II, chorąży petyhorski, marszałek Trybunału Litewskiego w r. 1779). Wiersz Do Jaśnie Wielmożnego Jmci Pana Kazimierza Zaranka Marszałka Wielkiego Trybunału Głownego Wielkiego Xięstwa Litewskiego Przez [Józefa] Czyża Strażnika Wileńskiego y [Adama] Piaseckiego Woyskowicza Litewskiego W Dzien Imienin Dnia 4. Marca 1779. Ofiarowany. B. m. i r. (1779)
223485 Zbior Mow {Zbiór}. Zbior Mow Seymu Extra-Ordynaryinego Roku 1793. Dnia 17. Czerwca w Grodnie Zaczętego. Część III. {w Warszawie w Drukarni Korrespondenta Kraiowego i Zagranicznego}, (1794)
223484 Zbior Mow {Zbiór}. Zbior Mow Seymu Extra-Ordynaryinego Roku 1793. Dnia 17. Czerwca w Grodnie Zaczętego. Część II. {w Warszawie w Drukarni Korrespondenta Kraiowego i Zagranicznego}, 1973 (zamiast 1793)