Nazwisko i imię / hasło:
Dowgiałło Aleksander.
Tytuł / Zapis w regestrach:
Purpura zbawienna to jest męka Jezusowa. RN: Purpura Zbawienna to iest męka Jezusowa. przez X Jozefa Grzegorza Szymaka przedrukowana w Wilnie w Drukarni JK M. Soc Jesu. 1747.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, 1747.
Lokalizacja:
Nieodnalezione.
Komentarz:
Estr. XV, s. 296. RN: Qu 8 [egz. 2].
Całość:
Dowgiałło Aleksander.

Purpura zbawienna to jest męka Jezusowa.
RN: Purpura Zbawienna to iest męka Jezusowa. przez X Jozefa Grzegorza Szymaka przedrukowana w Wilnie w Drukarni JK M. Soc Jesu. 1747.


Wilno, 1747.

Nieodnalezione.

Estr. XV, s. 296.

RN: Qu 8 [egz. 2].