Nazwisko i imię / hasło:
Eugenio di San Giuseppe.
Tytuł / Zapis w regestrach:
Relacja żywota i śmierci wielebnej Matki Teressy od Ducha św. RN: Relacya Żywota y Smierci Wielebney Matki Teressy od Ducha So. Karmelitanki Bossey. nazwaney na Swiecie w Krakowie w Drukarni M. Alexandra Schedla JK M. Ordynaryinego Typo: A[nn]o. 1691.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, 1691.
Podstawa atrybucji do księgozbioru:
Ekslibris.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 20213
Komentarz:
Estr. XVI, s. 108. RN: Qu 141.
Całość:
Eugenio di San Giuseppe.

Relacja żywota i śmierci wielebnej Matki Teressy od Ducha św.
RN: Relacya Żywota y Smierci Wielebney Matki Teressy od Ducha So. Karmelitanki Bossey. nazwaney na Swiecie w Krakowie w Drukarni M. Alexandra Schedla JK M. Ordynaryinego Typo: A[nn]o. 1691.


Kraków, 1691.

Ekslibris.

BAN: XXIX / б 20213

Estr. XVI, s. 108.

RN: Qu 141.