Nazwisko i imię / hasło:
Polikowski Anioł.
Tytuł / Zapis w regestrach:
Triumf troistej Łaski Boskiej J.O. Teofili z Leszczyńskich księżny Wiśniowieckiej. RN: Tryumf troistey Łaski Boskiey J. O. Teofili z Leszczynskich Xiężny Wisnowieckiey [sic] Kasztelanowy Krakowskiey Trzema herbownego orła trumbami J. O. Xcia Jmci Michała Kazimierza Radziwiłła Het: Wo Wo XLi Wwdy Wilen: ettc ogłoszony w Lwowie w Drukarni JK Mći Coll: Soc Jesu Anno 1753. w papier złoty oprawny.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, 1753.
Lokalizacja:
Nieodnalezione.
Komentarz:
Estr. XXIV, s. 448. RN: Fo 6.
Całość:
Polikowski Anioł.

Triumf troistej Łaski Boskiej J.O. Teofili z Leszczyńskich księżny Wiśniowieckiej.
RN: Tryumf troistey Łaski Boskiey J. O. Teofili z Leszczynskich Xiężny Wisnowieckiey [sic] Kasztelanowy Krakowskiey Trzema herbownego orła trumbami J. O. Xcia Jmci Michała Kazimierza Radziwiłła Het: Wo Wo XLi Wwdy Wilen: ettc ogłoszony w Lwowie w Drukarni JK Mći Coll: Soc Jesu Anno 1753. w papier złoty oprawny.


Lwów, 1753.

Nieodnalezione.

Estr. XXIV, s. 448.

RN: Fo 6.