Nazwisko i imię / hasło:
Dochtorowicz Fabian.
Tytuł / Zapis w regestrach:
Głos poselski w głosie kaznodziejskim przedtym na Sejmie Grodzieńskim [...] wydany. RN: Głos Poselski w głosie Kaznodzieyskim przedtym na Seymie Grodzienskim wydany w Warszawie J K Mc. Roku 1748.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, 1748.
Podstawa atrybucji do księgozbioru:
Przynależność prawdopodobna.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 23346
Komentarz:
Estr. XV, s. 268. RN: Qu 17.
Całość:
Dochtorowicz Fabian.

Głos poselski w głosie kaznodziejskim przedtym na Sejmie Grodzieńskim [...] wydany.
RN: Głos Poselski w głosie Kaznodzieyskim przedtym na Seymie Grodzienskim wydany w Warszawie J K Mc. Roku 1748.


Warszawa, 1748.

Przynależność prawdopodobna.

BAN: XXIX / б 23346

Estr. XV, s. 268.

RN: Qu 17.