Nazwisko i imię / hasło:
Chrościński Wojciech Stanisław.
Tytuł / Zapis w regestrach:
Krótki zbiór duchownych zabaw. RN: Krotki Zbior Duchownych Zabaw Oyczystym wierszem przez JP. Woyciecha Stanisława Chroscinskiego ettc: do druku podany Roku 1711. w Drukarni Jasney Gory Częstochowskiey.
Miejsce i rok wydania:
Częstochowa, 1711.
Podstawa atrybucji do księgozbioru:
Ekslibris.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 20260
Komentarz:
Estr. XIV, s. 217. RN: Qu 108.
Całość:
Chrościński Wojciech Stanisław.

Krótki zbiór duchownych zabaw.
RN: Krotki Zbior Duchownych Zabaw Oyczystym wierszem przez JP. Woyciecha Stanisława Chroscinskiego ettc: do druku podany Roku 1711. w Drukarni Jasney Gory Częstochowskiey.


Częstochowa, 1711.

Ekslibris.

BAN: XXIX / б 20260

Estr. XIV, s. 217.

RN: Qu 108.