Nazwisko i imię / hasło:
Darowski Jan Kazimierz.
Tytuł / Zapis w regestrach:
Officium codzienne z różnemi nabożeństwami. RN: Officium codzienne z roznemi nabozeństwami A[nn]o 1753 w futeraliku.
Miejsce i rok wydania:
Poznań?, 1753.
Lokalizacja:
Nieodnalezione.
Komentarz:
Estr. brak tego wydania. RN: Oc, s. 3.
Całość:
Darowski Jan Kazimierz.

Officium codzienne z różnemi nabożeństwami.
RN: Officium codzienne z roznemi nabozeństwami A[nn]o 1753 w futeraliku.


Poznań?, 1753.

Nieodnalezione.

Estr. brak tego wydania.

RN: Oc, s. 3.