Nazwisko i imię / hasło:
Wielki.
Tytuł / Zapis w regestrach:
Wielki Tydzień to jest wszytkie nabożeństwa, [...] które w każdy dzień tego tygodnia nawet w sam dzień Wielkonocny, od kościoła bożego odprawują się. RN: Wielki Tydzien to iest wszystkie nabozenstwa. ettc w Lublinie w Drukarni JKM. Colle: Soc Jesu A[nn]o. 1746.
Miejsce i rok wydania:
Lublin, 1746.
Podstawa atrybucji do księgozbioru:
Ekslibris.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 19681
Komentarz:
Estr. XXXI, 449 (pod hasłem: Tydzień). RN: Qu 161.
Całość:
Wielki.

Wielki Tydzień to jest wszytkie nabożeństwa, [...] które w każdy dzień tego tygodnia nawet w sam dzień Wielkonocny, od kościoła bożego odprawują się.
RN: Wielki Tydzien to iest wszystkie nabozenstwa. ettc w Lublinie w Drukarni JKM. Colle: Soc Jesu A[nn]o. 1746.


Lublin, 1746.

Ekslibris.

BAN: XXIX / б 19681

Estr. XXXI, 449 (pod hasłem: Tydzień).

RN: Qu 161.