Nazwisko i imię / hasło:
Biblia, Nowy Testament, Ewangelie i Listy.
Tytuł / Zapis w regestrach:
Ewangelie i Epistoły, tak niedzielne jako i wszytkich świąt. RN: Ewangelie y Epistoły na niedziele y swięta [...] w Krakowie a[nn]o [...] 1713. [...].
Miejsce i rok wydania:
Kraków, 1713.
Ołyka:
RO: Op 9.
Podstawa atrybucji do księgozbioru:
Ekslibris.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6477
Komentarz:
Estr. XVI, s. 114; XXXIII, s. 386 (pod hasłem: Wujek Jakub). RN: Oc, s. 1.
Całość:
Biblia, Nowy Testament, Ewangelie i Listy.

Ewangelie i Epistoły, tak niedzielne jako i wszytkich świąt.
RN: Ewangelie y Epistoły na niedziele y swięta [...] w Krakowie a[nn]o [...] 1713. [...].


Kraków, 1713.

RO: Op 9.

Ekslibris.

BAN: XXIX / a 6477

Estr. XVI, s. 114; XXXIII, s. 386 (pod hasłem: Wujek Jakub).

RN: Oc, s. 1.