Nazwisko i imię / hasło:
Duńczewski Stanisław Józef.
Tytuł / Zapis w regestrach:
Kalendarz polski i ruski na rok 1752. RN: Kalendarz Polski y Ruski na Rok 1752. przez M Stanisława z Lazow Dunczewskiego wyrachowany w Drukarni zamoyskiey B Jana Kantego.
Miejsce i rok wydania:
Zamość, (1751).
Lokalizacja:
Nieodnalezione.
Komentarz:
Estr. XV, s. 386. RN: Fo 9.
Całość:
Duńczewski Stanisław Józef.

Kalendarz polski i ruski na rok 1752.
RN: Kalendarz Polski y Ruski na Rok 1752. przez M Stanisława z Lazow Dunczewskiego wyrachowany w Drukarni zamoyskiey B Jana Kantego.


Zamość, (1751).

Nieodnalezione.

Estr. XV, s. 386.

RN: Fo 9.