Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z-a]:
628 Bouhours Dominique. Uwagi chrześcijańskie na każdy dzień miesiąca. RN: Uwagi Chrzescianskie na każdy Dzien miesiąca etc [...] a w poznaniu [sic] a[nn]o 1727.
50 Bouhours Dominique. Uwagi chrześcijańskie na każdy dzień miesiąca. RF: Uwagi Chrzescianskie na Kazdy dzien w Sendomierzu 1748. RO: Xiązek w szarey oprawie papierowey Titulô Uwagi Chrzescianskie 2.
240 La Vallière Françoise-Louise de La Baume Le Blanc. Uwaga duszy przez pokutę nawracającej się do Boga. RF: Uwaga Duszy przez pokute nawracaiącey się do Boga w Lublinie 1733 [sic].
178 Jabłonowski Józef Aleksander. Ustawy i zdania przeciwko wynikającym w sercu ludzkim zarazom. RF: Ustawy y zdania pr[zeciw]ko wynikaiącym w Sercu Ludzkim Zarazom 1741.
135 Gawath Jakub. Usługa codzienna Nájswiętszej Bogarodzice Pannie Maryi. RF: Usługa Codzienna N: B: R P: M: w Wiln. OO Fran 1691.
326 Nogawski Józef Michał. Uroczystość solenna a zbawienna osobliwej grzesznikow patronki. RF: Uroczystość Solenna y Zbawienna oSobliwey Grzesznikow Patronki w Krakowie 1739.
629 Pinamonti Giovanni Pietro. Ulga w krzyżach albo pobudki do cierpienia w siedmiu uwagach wyrażone. RN: Ulga w Krzyzach albo pobudki do Cierpienia w siedmiu uwagach wyrazone. przez X. Jana Piotra Pinamonti ettc. w Ankonie a[nn]o 1709.
787 Piotrkowczyk Aleksy. Uczta zbawienna, albo sposób gotowania się do Stołu Pańskiego.
626 Tygodniowe. Tygodniowe nabożeństwo do świętego Józefa, karmiciela Jezusowego. RN: Tygodniowe nabozenstwo do S[więteg]o. Jozefa Karmiciela Jezusowego. w Wilnie. A[nn]o 1744. Soc. Jesu. RO: Xiążeczek w papier czerwony oprawnych Titulô. Tygodniowe nabożeństwo do So. Juzefa.
494 Tydzień. Tydzień Maryi albo psałterz. RF: Tydzien Maryi albo Psałterz [...] 2. Exempl.1704.
496 Tydzień. Tydzień Maryi albo psałterz. RO: 30. Xiąg Pod Tytułem Tydzien Maryi, albo Psałtyrz w szarey oprawie [egz.] 88. Takichże w czerwoney oprawie Trzynascie, a nie introligowanych Dziewięć [egz.] 22. RO: 99. Xiążek polskich in Crudo. Titulô: Tydzień Maryi sztuk 16.
495 Tydzień. Tydzień Maryi albo psałterz. RF: Tydzien Maryi albo Psałterz w Warszawie Coll S: J: 1744. [...].
762 Nádasi János. Tydzień do rozmyślania wieczności. RN: Tydzien do rozmyslania wiecznosci od W.X. Jerzego Szpungianskiego tegoz Zakonu A[nn]o 1751 w Wilnie Soc. Jesu.
289 **Miske Ludwik Jerzy. Troisty wzór doskonałosci w chwalebnym trzech zakonów fundatorze.
355 Polikowski Anioł. Triumf troistej Łaski Boskiej J.O. Teofili z Leszczyńskich księżny Wiśniowieckiej. RN: Tryumf troistey Łaski Boskiey J. O. Teofili z Leszczynskich Xiężny Wisnowieckiey [sic] Kasztelanowy Krakowskiey Trzema herbownego orła trumbami J. O. Xcia Jmci Michała Kazimierza Radziwiłła Het: Wo Wo XLi Wwdy Wilen: ettc ogłoszony w Lwowie w Drukarni JK Mći Coll: Soc Jesu Anno 1753. w papier złoty oprawny.
177 Jabłonowski Jan Stanisław. Traktacik o boskiej opatrzności. RO: Xiążeczka stara malęka [sic], Titulo. Traktacik o Boskiey Opatrznosci.
509 Voltaire. Tragedia Zairy i Orozmana. RN: Tragedya Zairy y Orozmana Podana A[nn]o. 1753. w Wilnie w Drukarni JK M. WW. OO. Franciszkanow.
537 Wysocki Samuel. Tractatus de formandis epistolis. RN: Tractatus de formandis Epistolis Per P. Samuelem â S: Floriano Sch: Piar[um] concionatorem ett: A[nn]o. 1743. Cracowiae.
490 Tobiasz. Tobiasz pobożny Gospodarz dozorny. RF: Tobiasz pobozny Gospodarz doZorny wydrukowana w Krakowie 1647.
56 Brykner Daniel. Theologia zakonna człowieka duchownego ucząca. RF: Theologia Zakonna Człowieka Duchownego ucząca od Xiędza Daniela Bryknera Z: S: Franciszka wydana 1721.
239 Kwiatkowski Piotr. Theatrum życia ludzkiego. RN: Theatrum Zycia Ludzkiego Przez X Piotra Kwiatkowskiego Soc Jesu w Kaliszu w Drukarni JK mc Colle: Soc Jesu R. P. 1740.
439 Bystrzonowski Wojciech. Thaumaturgus in Icone Lublinensis Sacelli Societatis Jesu S. Stanislaus Kostka. RN: Thaumaturgus S: Stanislaus kostka Lublini.
763 Taryfy. Taryfy rozmaite względem monety tak polskiej i litewskiej. RN: Taryfy rozmayte względem monety tak polskiey y litewskiey w Poznaniu A[nn]o 1740.
487 Tarcza. Tarcza przeciwko strzałom gniewu bożego. RF: Tarcza przeciwko Strzałom gniewu Bozego 1735 w Warszawie wydrukowana.
486 Tarcza. Tarcza duchowna od wszelkich przygód, niebezpieczeństw, i najazdów nieprzyjacielskich zastawiająca. RF: Tarcza Duchowna wydrukowana we Lwowie 1741.
421 **Ruscelli Girolamo. Tajemnice wszystkim obojga płci nie tylko ku leczeniu rozmaitych chorób.
10 Amelot de La Houssaye, Abraham Nicolas. Tacyt polski. RN: Tacit Polski albo raczey moralia Tacyta nad pochlebstwem przez JO Xcia S R I. Stanisława Jabłonowskiego woiewodę ettc podany do Druku Typis Colle: Leopoliensis Soc JESU. 1744.
193 Karpiński Szymon. Święte zabawy z Bogiem i Matką Jego. RF: Swięte Zabawy z Bogiem y Matką Jego przez X Simona Karpiskiego S: J: Theologa wydane w Krakowie 1698.
37 **Beynon Elias. Świeżo przyczyniony miłosierny Samarytan.
444 Siejkowski Michał (Sieykowski). Świątnica Pańska. RN: Swiątnica Panska to iest Koscioł Boga ettc przez W X. Michała Sieykowskiego na ten czas. Kaznodziee. ett: podana Anno 1743. w Krakowie w Drukarni akademickiey.