Id: Nazwisko i imię / hasło [z-a]: Tytuł:
494 Tydzień. Tydzień Maryi albo psałterz. RF: Tydzien Maryi albo Psałterz [...] 2. Exempl.1704.
495 Tydzień. Tydzień Maryi albo psałterz. RF: Tydzien Maryi albo Psałterz w Warszawie Coll S: J: 1744. [...].
496 Tydzień. Tydzień Maryi albo psałterz. RO: 30. Xiąg Pod Tytułem Tydzien Maryi, albo Psałtyrz w szarey oprawie [egz.] 88. Takichże w czerwoney oprawie Trzynascie, a nie introligowanych Dziewięć [egz.] 22. RO: 99. Xiążek polskich in Crudo. Titulô: Tydzień Maryi sztuk 16.
493 Truchonowicz Piotr. Egzorty postne o męce Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. RN: Exorty Postne o męce Pana y Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. przez wiele: X Piotra Truchonowicza Soc Jesu. podane w Wilnie w Drukarni JK Mc akade Soc Jesu. A[nn]o. 1729.
492 Treter Maciej Kazimierz. Cudotworne dzieła Przenajświętszej Bogarodzice Panny przy obrazie jej Zdzieszewskim. RN: Cudotworne Dzieła Przenays: Bogarodzice Panny przy Obrazie iey Zdzieszewskim przed Borkiem w Dioecessyey Poznanskiey Jasniiące A[nn]o. 1683. w Krakowie w Drukarni franciszka Cezarego JK M.
655 Towarzystwo. RN: Towarzystwo pobozne [egz. 3]. RN: Towarzystwo pobożne zgromadzone.
639 Tomasz a Kempis (Thomas à Kempis). De l’imitation de Jesus Christ traduction nouvelle. RN: De l: Imitation de Jesus Christ traduction nouvelle.
491 Tomasz a Kempis (Thomas à Kempis). O naśladowaniu Chrystusa Pana. RF: O nasladowaniu Chrystusa Pana przez Wiel Tomasza z Kempis przedrukowana w Sandomierzu w Drukarni JKM: S: J: 1745.
490 Tobiasz. Tobiasz pobożny Gospodarz dozorny. RF: Tobiasz pobozny Gospodarz doZorny wydrukowana w Krakowie 1647.
489 Teoli Antonio. Życie zachodnich krajów apostoła S. Wincentego Ferreriusza. RN: Zycie zachodnich kraiow apostoła So. Wincentego Ferreryusza A[nn]o. 1750. w Krakowie.
488 Tasso Torquato. Goffred abo Jeruzalem wyzwolona. RF: Historia Obozowa w Krakowie w Drukarni Franciszka Cezarego J: K: M: 1687.
763 Taryfy. Taryfy rozmaite względem monety tak polskiej i litewskiej. RN: Taryfy rozmayte względem monety tak polskiey y litewskiey w Poznaniu A[nn]o 1740.
486 Tarcza. Tarcza duchowna od wszelkich przygód, niebezpieczeństw, i najazdów nieprzyjacielskich zastawiająca. RF: Tarcza Duchowna wydrukowana we Lwowie 1741.
487 Tarcza. Tarcza przeciwko strzałom gniewu bożego. RF: Tarcza przeciwko Strzałom gniewu Bozego 1735 w Warszawie wydrukowana.
612 Świrczyński Antoni. Droga do zbawienia przez rozumne rozporządzenie życia doczesnego. RN: Droga do Zbawienia przez X. Antoniego Swierczynskiego [sic] w Lublinie a[nn]o 1746.
477 **Świrczyński Antoni. Droga do zbawienia przez rozumne rozporządzenie życia doczesnego.
475 Święcki Wawrzyniec. Róża jerychońska Najświętsza Maryja Panna. RN: Roza Jerychonska nayswiętsza marya. Panna ettc: przez X Bazilego Barskiego przedrukowana. w Sandomierzu w Coll: Soc Jesu A[nn]o. 1754.
476 Święcki Wawrzyniec. Wonność róże jerychontskiej, lubo łaski, dary nadprzyrodzone, [...] od szczodrobliwości boskiej oświadczone. RN: Wonnośc Roze Jerychonskiey lubo, Łaski, Dary ettc: przez X Wawrzynca Swięcickiego Kaznodzieie. ettc. w Krakowie w Drukarni Akademickiey Roku 1686.
474 Świątnica. Świątnica duchowna Bogu w Trójcy Jedynemu. RN: Swiątnica Duchowna Bogu w Troycy Jedynemu od Heroyny pobozney wystawiona przyozdobiona w Drukarni Jasney Gory Często: A[nn]o. 1731.
596 Światłość. RF: Swiatłosc Powiatu Włodzimirskiego Niezgasła.
625 Światło. Światło z pod cieniów zakonnych na widok wystawione. Błogosławiona Joanna Franciszka Fremiot. RN: Swiatło z pod cieniow zakonnych na widok wystawione B. Joanna Franciszka Fremiot. ettc a[nn]o 1752. w Krakowie.
485 Szyszczyński Feliks. Krótkie medytacje albo rozmyślania. RF: Krotkie Medytacye albo rozmyslania przez Jednego Franciszkana Konwentu Krakowskiego podane w Krakow[ie] J: K: M: 1728.
483 **Szyrma Antoni. Drogi depozyt do domu wieczności wniesiony.
484 Szyrma Antoni. Kazania abo egzorty postne. RN: Kazania abo Exorty Postne o taiemnicach naydrozszey męki Zbawiciela naszego przydane na koncu uwagi Duchowne o sądzie bożym Typis Laurae Supraslensis Ord: S: Basilij magni.
481 **Szymonowic Szymon. Sielanki.
482 Szymak Grzegorz Józef Tomasz. Prerogatywa Zakonu Kaznodziejskiego. RN: Prerogatywa Zakonu Kaznodzieyskiego przez X. Jozefa, Tomasza, Grzegorza Szymaka Pisma S. Doktora ettc obiawiona A[nn]o. 1755. w Wilnie w Drukarni JK m. WW. XX Franciszkanow.
479 Szydłowski Wawrzyniec Andrzej. Kazania postne na pasjach miane. RN: Kazania Postne na Passyach miane a pod zaszczytem J W Jc Jozefa Szembeka Biskupa Chełmskiego opata Wągrowieckiego wydane przez X Andrzeja Laurentego Ano. 1749. w Drukarni akademij Zamoyskiey.
480 Szydłowski Wawrzyniec Andrzej. Kazanie na święto opieki Józefa S. przypadające. RN: Kazanie na Swięto opieki Jozefa Swiętego przypadające przez X. Andrzeia Laurentego Scholar[um] Piar[um]. A[nn]o. 1749 w Drukarni Akademij Zamoyskiey.
751 Szkoła. Szkoła nabożeństwa chrześcijańskiego. RN: Szkoła nabozenstwa chrzescianskiego a[nn]o1742 w Krakowie.
757 Szczęśliwość. Szczęśliwość w rzeczy i w imieniu S. Felicjana męczennika. RN: Szczęsliwosc w rzeczy y w Imieniu S. Felicyana męczenika [sic] etc. A[nn]o 1750 we Lwowie w Drukarni SS. Troycy.