Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z-a]:
187 Jungmann Konrad Christian. Allzeit (Der) lustige Franzos. RO: Xiąszka Niemiecka, Titulô. Der allzit [sic] lustige ett.
610 Nádasi János. Akty strzeliste służące do zabaw całego dnia. RN: Akty Strzeliste służące do zabaw całego Dnia w Wilnie a[nn]o 1705.
322 Nieremberg Juan Eusebio. Akty różne nabożne. RF: Akty rozne nabozne w Lublinie 1732.
321 Nieremberg Juan Eusebio. Akty różne nabożne. RF: Akty rozne nabozne po hiszpansku skomponowane od Ocyca Jana Nieremberka S: J: w Warszawie w Drukarni JKMci w Koll. Schol. Piar. 1697.
785 Brzostowski Konstanty Kazimierz. Akty rozmaite do Trójce Przenajświętszej.
670 Młodzianowski Tomasz. Akty przygotowania się na dobrą śmierć. RN: Akty przygotowania się na Dobrą Smierć kapłanom ett[c.] X. Tomasza Młodzianowskiego Soc Jesu w Sandomierzu 1722.
292 Młodzianowski Tomasz. Akty pobożne z ksiąg duchownych łacińskich [...] zebrane. RN: Akty pobozne z Xiąg Duchownych Łacinskich przez X. Tomasza Młodzianowskiego Soc JESU. podane. w Warszawie w Drukarni Coll: Scholar[um] piar[um]. RO: Xią. Akty Pobożne z Xiąg Duchownych Łacińskich w czerwony Papier.
291 Młodzianowski Tomasz. Akty nabożne z ksiąg duchownych łacińskich [...] zebrane. RF: Akty nabozne z Xiąg duchownych łacinskich przez Xiędza Tomasza Młodzianowskiego S: J: zebrane w Kaliszu A[nn]o 1706.
671 Akty. Akty nabożne do ran ukrzyżowanego Jezusa. RN: Akty nabozne do Ran ukrzyżowanego Jezusa w Kaliszu [...] 1754.
672 Akty. Akty nabożne do ran ukrzyżowanego Jezusa. RN: Akty [nabozne do Ran ukrzyżowanego Jezusa] [...] y w Lublinie 1733.
675 Manni Giovanni Battista. Aksiomata chrześcijańskiej filozofii. RN: Axiomata Chrześcianskiey filozofij. [...], 1738, [...].
676 Manni Giovanni Battista. Aksiomata chrześcijańskiej filozofii. RN: Axiomata Chrześcianskiey filozofij. [...], [...], 1741.
271 Manni Giovanni Battista. Aksiomata chrześcijańskiej filozofii. RO: Xiązeczka Stara, Titulô Axiomata Chrzescijanskiey Filozofij.
674 Manni Giovanni Battista. Aksiomata chrześcijańskiej filozofii. RN: Axiomata Chrześcianskiey filozofij. 1744, [...], [...].
301 Mikołaj z Mościsk. Akademia pobożności. RN: Akademia pobozności przez W. O. Mikołaja z Moscik [sic] zakonu Kaznodzieyskiego wydana przedrukowana Anno 1722.
9 Adwent. Adwent Chrystusow do serca ludzkiego. RK: Adwent Chrystusow do Serca Ludzkiego do Druku podane w Drukarni Lubel: Coll: 1753.
522 Witwicki Stanisław Jan. Abrys doczesnej szczęśliwości. RF: Abrysow doCzesney Szczęsliwosci na Widok wystawionych przez X Witwickiego Biskupa Łuckiego roznych lat wydanych. [egz.] 6.
327 Noiret Gilbert. Abrege de la vie et des vertus du bienheureux Vincent de Paul. RO: Xią: Abrege De L’a vie et Des vertus Du Bienheureux, [Vincent] De Paul, w czarney oprawie. RZ: 41. Abrege de La vie et des vertus du Bienheureux Vincent de Paul etc. a Paris 1729.