Id: Nazwisko i imię / hasło [z-a]: Tytuł:
17 Anzelm Polak. Peregrynacja prawdziwego opisania Ziemi Świętej. RK: Peregrynacya prawdziwego Opisania Ziemi S: wydrukowana w Warszawie 1696.
15 Anioł. Anioł w ciele ludzkim apostoł w słowach [...] S. Wincenty Ferreriusz. RK: Anioł w Ciele Ludzkim Apostoł w Słowach &c: S: Wincenty Ferreryusz przez Pewnego X w Supraslu.
13 Andrzejkiewicz Jan Andrzej Gintowt. Ziarno gorczyczne gorzkiej męki Najsłodszego Zbawiciela Chrystusa Jezusa. RN: Ziarno Gorczyczne gorzkiey męki Naysłodszego Zbawiciela Chrystusa Jezusa podane przez X. Jana Andrzeykiewicza. Soc Jesu w Kaliszu w Drukarni JK. M. Coll: Soc Jesu. Anno 1746. it[em]. w Wilnie 1688.
14 Andrzejkiewicz Jan Andrzej Gintowt. Ziarno gorczyczne gorzkiej męki Najsłodszego Zbawiciela Chrystusa Jezusa. RN: Ziarno Gorczyczne gorzkiey męki Naysłodszego Zbawiciela Chrystusa Jezusa podane przez X. Jana Andrzeykiewicza. Soc Jesu w Kaliszu w Drukarni JK. M. Coll: Soc Jesu. Anno 1746. [...].
12 Androzzi Fulvio. Ścieszka pobożnego chrześcijanina. RN: Scieszka poboznego chrzescianina w Poznaniu w Drukarni Woyciecha Regulusa R. P. 1648.
11 Andries Jodocus. Perpetuelle (La) Croix ou Passion de N. Seigneur Jesus Christ. RO: Xiązeczka stara w czarney oprawie. Titulô L’a Perpetuelle Croix ou Passion de N. Seigneur Jesus Christ. RZ: 62. La Perpetuelle Kroix [sic] ou Passion de N. [Seigneur] JEsus a Paris 1659.
10 Amelot de La Houssaye, Abraham Nicolas. Tacyt polski. RN: Tacit Polski albo raczey moralia Tacyta nad pochlebstwem przez JO Xcia S R I. Stanisława Jabłonowskiego woiewodę ettc podany do Druku Typis Colle: Leopoliensis Soc JESU. 1744.
658 Almanach. Almanach pour l’ anne 1739. RN: Almenach [sic] pour l’ anne 1739 a Amsterdam.
671 Akty. Akty nabożne do ran ukrzyżowanego Jezusa. RN: Akty nabozne do Ran ukrzyżowanego Jezusa w Kaliszu [...] 1754.
672 Akty. Akty nabożne do ran ukrzyżowanego Jezusa. RN: Akty [nabozne do Ran ukrzyżowanego Jezusa] [...] y w Lublinie 1733.
9 Adwent. Adwent Chrystusow do serca ludzkiego. RK: Adwent Chrystusow do Serca Ludzkiego do Druku podane w Drukarni Lubel: Coll: 1753.
6 **Adrichomius Christianus. Jeruzalem jakie było za czasów Chrystusa Pana.
7 Adrichomius Christianus. Historia żywota Matki i Syna. RN: Historya zywota matki y Syna Maryey [y] Jezusa przenayswiętszey Boga Rodzice w Warszawie Roku 1725.
8 Adrichomius Christianus. Jeruzalem jakie było za czasów Chrystusa Pana. RN: Jeruzalem iakie było za Czasow Chrystusa Pana przedmiescia y przednieysze mieysca. opisane przez Sebestyana Adrychomiusza podane w Warszawie w Drukarni Coll: JK Mc Soc Jesu. Anno 1726.
4 Adrianus a S. Joanne Baptista. Prowiant anielskiego chleba dla duszy i ciała. RN: Prowiant Anielskiego chleba dla Duszy y Ciała wystarczający zawsze. Roku 1747. w Poznaniu.
3 Abramowicz Adam. Kazania niedzielne. RK: Kazania Niedzielne w Wilnie w Drukarni J: K: M: akad: S: J: 1753.
1 Abelly Louis. Korona całego roku chrześcijańskiego. RN: Korona Całego Roku Chrzescianskiego albo medytacje o nayprzednieyszych prawdach przez Jmc X Ludwika abelli. przetłumaczone część pierwsza. w Warszawie w Kollegium Scholarum Piar[um] JK Mc A[nn]o. 1694.
2 Abelly Louis. Żywot sługi bożego Wincentego a Paulo. RN: Zywot Sługi Bozego Wincentego a Paulo ett: przez X. Dominika Akamiego. ettc. w Krakowie A[nn]o. 1688.