Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]: Tytuł:
589 [XXX]. RO: Panegirykow oprawnych w kitaykę siedem, a papierowych Dziesięć.
592 [XXX]. RO: Xią. Pisana Titulô Przedmowa Generalna Autora Łacinskiego w starey oprawie Papierowey.
594 [XXX]. RN: Serwatae Litchvaniae [sic] Pater Regum Ladislai IV. et Joannis Casimiri Cor et antemurale Anno Dni 1751 die 24. Februarij.
595 [XXX]. RN: Summaryusz tego co się w tey Ksiąsce zamyka.
597 [XXX]. RO: Xiążek małych ruznych wraz związanych [sztuk] 77.
598 [XXX]. RO: Xiązek Niemieckich w szarey oprawie [egz.] 6.
599 [XXX]. RO: Xię[ga] do nabozeństwa bez Tytułu.
600 [XXX]. RN: Xięga w pergamin Zołty oprawna bez tytułu y konca.
636 [XXX]. RN: Co pomoże Człowiekowi ze wszystek Swiat pozyszcze, a Duszę swoię straci.
646 [XXX]. RN: Xiązeczka do nabozenstwa bez tytułu.
647 [XXX]. RN: Nauka chrzescianska.
648 [XXX]. RN: Xiązeczka do nabożeństwa także bez tytułu.
650 [XXX]. RN: Ksiązecka [sic] o rozmyslaniach naboznych bez tytułu.
652 [XXX]. RN: Rozdział 1wszy wychodzi z monastyra etc.
659 [XXX]. RN: Xiąszka bez tytułu o wierze chrześciańskiey y o roznych punktach Pisma So.
660 [XXX]. RN: Zegnanie burze.
667 [XXX]. RN: IMI nabozne mowiącym niżey położone modlitwy.
184 [XXX]. RF: Przestroga.
539 Zabawa. Zabawa duchowna. RF: Zabawa Duchowna 1723 w Drukarni Gory Częstochow.
541 Zabawa. Zabawa duchowna. RF: Zabawa duchowna w Warszawie 1743.
542 Zabawy. Zabawy chrześcijańskie. RF: Zabawy Chrzescianskie na honor Boga M: B y SS B: przez Jednego Angielczyka w Warszawie 1743.
543 Zabawy. Zabawy duchowne kongregacjom, pod tytułem najświętszej Panny Maryi Matki Boskiej, zwyczajne. RF: Zabawy duchowne Kongregacyom w poznaniu w Drukarni Coll. S: J: 1740 y 1728. RO: Xią. Zabawy Duchowne Kongregacyom, NaySwiętt. Panny Maryi.
544 Zabawy. Zabawy duchowne kongregacjom, pod tytułem najświętszej Panny Maryi Matki Boskiej, zwyczajne. RF: Zabawy duchowne Kongregacyom w poznaniu w Drukarni Coll. S: J: 1740 [...]. RO: Xią. Zabawy Duchowne Kongregacyom, NaySwiętt. Panny Maryi.
545 Zabielski Wojciech Alojzy. O poszanowaniu duchownych i dziesięcinie kazania. RN: O poszanowaniu Duchownych y Dziesięcinie Kazania X Woyciecha Aloyzego Zabielskiego Soc Jesu. A[nn]o. 1753. w Lublinie w Drukarni J K M. Colle: Soc JESU.
546 Zagajowski Ambroży (Zagajewski). Skarb wielki województwa sieradzkiego na roli Gidelskiej znaleziony. RN: Skarb wielki woiewodztwa Sieradzkiego znaleziony to iest obrazu Gidelskiego N. P. Maryi. przez X Ambrozego Zagaiowskiego A[nn]o. 1724. w Krakowie w Drukarni Franciszka Cezarego JKM. Typ:
547 Załuski Józef Andrzej. Programma literarium. RN: Programa [sic] Literarium J X. Załuskiego.
548 Zankiewicz Demetriusz (Dymitr). Wódz malutkich to jest nauka chrześcijańska. RN: Wodz malutkich to iest nauka Chrzescianska przewodnik. przez X. Demetryusza Zankiewicza zakonu So. Bazylego ett: na widok podany. w Supraslu w Drukarni WW. OO. Bazylianów A[nn]o. 1717.
549 Zatorski Aleksander Paweł. Uwagi do zupełnego zabierających się w stan małżeński szczęścia. RO: Xią. nie oprawna Titulô. Uwagi do Zupełnego zabieraiących się w stan małzenski szczęscia.
781 Zawadzki Roman. Metal na taksie i próbie opatrzności boskiej siła ważący.
551 Zawadzki Walerian. Wiek zakonny w Niebie zapisujący dzieje, [...] to jest: Medytacje zakonne. RF: Wiek Zakonny w Niebie Zapisuiący dzieie przez Xiędza Waleryana Zawackiego Z: S: B: w Supraslu 1730.