Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]: Tytuł:
475 Święcki Wawrzyniec. Róża jerychońska Najświętsza Maryja Panna. RN: Roza Jerychonska nayswiętsza marya. Panna ettc: przez X Bazilego Barskiego przedrukowana. w Sandomierzu w Coll: Soc Jesu A[nn]o. 1754.
476 Święcki Wawrzyniec. Wonność róże jerychontskiej, lubo łaski, dary nadprzyrodzone, [...] od szczodrobliwości boskiej oświadczone. RN: Wonnośc Roze Jerychonskiey lubo, Łaski, Dary ettc: przez X Wawrzynca Swięcickiego Kaznodzieie. ettc. w Krakowie w Drukarni Akademickiey Roku 1686.
612 Świrczyński Antoni. Droga do zbawienia przez rozumne rozporządzenie życia doczesnego. RN: Droga do Zbawienia przez X. Antoniego Swierczynskiego [sic] w Lublinie a[nn]o 1746.
477 **Świrczyński Antoni. Droga do zbawienia przez rozumne rozporządzenie życia doczesnego.
486 Tarcza. Tarcza duchowna od wszelkich przygód, niebezpieczeństw, i najazdów nieprzyjacielskich zastawiająca. RF: Tarcza Duchowna wydrukowana we Lwowie 1741.
487 Tarcza. Tarcza przeciwko strzałom gniewu bożego. RF: Tarcza przeciwko Strzałom gniewu Bozego 1735 w Warszawie wydrukowana.
763 Taryfy. Taryfy rozmaite względem monety tak polskiej i litewskiej. RN: Taryfy rozmayte względem monety tak polskiey y litewskiey w Poznaniu A[nn]o 1740.
488 Tasso Torquato. Goffred abo Jeruzalem wyzwolona. RF: Historia Obozowa w Krakowie w Drukarni Franciszka Cezarego J: K: M: 1687.
489 Teoli Antonio. Życie zachodnich krajów apostoła S. Wincentego Ferreriusza. RN: Zycie zachodnich kraiow apostoła So. Wincentego Ferreryusza A[nn]o. 1750. w Krakowie.
490 Tobiasz. Tobiasz pobożny Gospodarz dozorny. RF: Tobiasz pobozny Gospodarz doZorny wydrukowana w Krakowie 1647.
639 Tomasz a Kempis (Thomas à Kempis). De l’imitation de Jesus Christ traduction nouvelle. RN: De l: Imitation de Jesus Christ traduction nouvelle.
491 Tomasz a Kempis (Thomas à Kempis). O naśladowaniu Chrystusa Pana. RF: O nasladowaniu Chrystusa Pana przez Wiel Tomasza z Kempis przedrukowana w Sandomierzu w Drukarni JKM: S: J: 1745.
655 Towarzystwo. RN: Towarzystwo pobozne [egz. 3]. RN: Towarzystwo pobożne zgromadzone.
492 Treter Maciej Kazimierz. Cudotworne dzieła Przenajświętszej Bogarodzice Panny przy obrazie jej Zdzieszewskim. RN: Cudotworne Dzieła Przenays: Bogarodzice Panny przy Obrazie iey Zdzieszewskim przed Borkiem w Dioecessyey Poznanskiey Jasniiące A[nn]o. 1683. w Krakowie w Drukarni franciszka Cezarego JK M.
493 Truchonowicz Piotr. Egzorty postne o męce Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. RN: Exorty Postne o męce Pana y Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. przez wiele: X Piotra Truchonowicza Soc Jesu. podane w Wilnie w Drukarni JK Mc akade Soc Jesu. A[nn]o. 1729.
494 Tydzień. Tydzień Maryi albo psałterz. RF: Tydzien Maryi albo Psałterz [...] 2. Exempl.1704.
495 Tydzień. Tydzień Maryi albo psałterz. RF: Tydzien Maryi albo Psałterz w Warszawie Coll S: J: 1744. [...].
496 Tydzień. Tydzień Maryi albo psałterz. RO: 30. Xiąg Pod Tytułem Tydzien Maryi, albo Psałtyrz w szarey oprawie [egz.] 88. Takichże w czerwoney oprawie Trzynascie, a nie introligowanych Dziewięć [egz.] 22. RO: 99. Xiążek polskich in Crudo. Titulô: Tydzień Maryi sztuk 16.
626 Tygodniowe. Tygodniowe nabożeństwo do świętego Józefa, karmiciela Jezusowego. RN: Tygodniowe nabozenstwo do S[więteg]o. Jozefa Karmiciela Jezusowego. w Wilnie. A[nn]o 1744. Soc. Jesu. RO: Xiążeczek w papier czerwony oprawnych Titulô. Tygodniowe nabożeństwo do So. Juzefa.
498 Tylkowski Wojciech. Historie z osobliwszemi rewolucjami pod tytułem Stół mądrości. RF: Historye z Osobliwszemi Rewolucyami pod tytułem Stoł mądrosci przez WX Woyciecha Tylkowskiego S: J: Theologa w Drukarni Coll. Lubelskiego 1741.
499 Tylkowski Wojciech. Mądrość doskonała w bojaźni bożej. RF: Mądrość doskonała w Boiazni Bozey przez X Woyciecha Tylkowskiego S: J: Theologa gruntownemi dowodami Objasniona w Wilnie w Drukarni Akad: S: J: 1731.
500 Tylkowski Wojciech. Paraphrasis na Psałterz Dawidowy. RF: Paraphrasis na Psałterz Dawidowy przez X Woyciecha Tylkowskiego S. J: w Poznaniu do Druku podany 1688.
501 Tylkowski Wojciech. Stół mądrości ku zbawieniu. RF: Stoł Mądrosci ku Zbawieniu wydany w Drukarni Poznanskiey przez WX Woyciecha Tylkowskiego S: J: Theologa 1739.
502 Tylkowski Wojciech. Suplement mądrości doskonałej. RF: Suplement Mądrosci doskonały [sic] przez X. Woyciecha Tylkowskiego S: J: w Wilnie 1723.
505 Uwagi. Uwagi nad pewnym skryptem publikowanym w Berlinie roku 1745. RO: Uwagi nad pewnym skryptem publikowanym w Berklinie [sic] R[ok]u 1745, Tak duże, iak Panegiryk.
507 Vertot René Aubert de. Historia zaszłych rewolucji w rządach Rzeczypospolitej Rzymskiej. RO: Xię Titulo Historya zaszłych rewolucyi w rządach Rzeczy Pltey. Rzymskiey, Przez J Wo Jmc Pana Sapiehę, Kanclerza Wo Wo Xa Litto wyłożona.
508 Volckmar Nicolaus. Vierzig Dialogi oder nϋtzliche Arten zu reden [...] in deutscher und polnischer Sprache [...]. RO: Xiążek Niemieckich Titulô. Vierzig Dialogi. RZ: 44. Dialogi Grammatica Polsko Niemiecka 1729 Danzig.
509 Voltaire. Tragedia Zairy i Orozmana. RN: Tragedya Zairy y Orozmana Podana A[nn]o. 1753. w Wilnie w Drukarni JK M. WW. OO. Franciszkanow.
510 W.Ł. S.J. Pobożna gorzkiej męki Jezusowej pamiątka. RF: Pobozna Gorzkiey Męki Jezusowey Pamiątka 1711.
511 Wadowski Józef Jan. Cień życia ludzkiego. RN: Cien Życia Ludzkiego przez X Jozefa Wadowskiego Kanonika Warszawskiego Plebana Zbikowskiego obiasniony. w Warszawie w Drukarni Scholar[um] Piar[um] Anno. 1691.