Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]: Tytuł:
463 Sposób. Sposób bardzo łatwy nauczenia przez katechizm wiary świętej. RF: Sposob bardzo łatwy naUczenia przez Katechyzm we Lwowie wyDrukowany 1745.
464 Sposób. Sposób nabożeństwa do najsłodszego Serca Maryi Panny. RF: Sposob Nabozenstwa do Naysłodszego Serca M: P. przez WW OO Karmelitow w Wilnie 1747.
749 Sposób. Sposób odprawowania różańca Najśw. Panny Maryi. RN: Sposob odprawowania rozanca Nays. Pan: Maryi A[nn]o 1744 w Lublinie.
761 Sposób. Sposób krótkiego nabożeństwa do S. Piotra z Alkantary. RN: Sposob krotkiego nabozeństwa S. Piotra z Alkantary etc. w Krakowie w Drukarni Akademickiey.
754 Sprawiedliwość. Sprawiedliwość z Nieba wyglądająca. RN: Sprawiedliwosc z Nieba wyglądaiąca z racyi introdukcyi Konfraternij Iwona So etc. A[nn]o 1743 d. 27 8bris w Lublinie.
465 Stacje. Stacje Pana naszego Jezusa Chrystusa podczas Jego krwawej męki. RF: 133. Stacye P: Naszego J. Chrystusa we Lwowie w Drukarni wydrukowane 1748. RF: [154]. Stacye P: Naszego J. Chrystusa we Lwowie 1748. RO: 53. Xiążeczek Powiększych w szarey oprawie. Titulô. Stacye P. N. J. Chr. [egz.] 10. RO: 67. Xią. Stacyi Papierem obłożonych [egz.] 8.
466 Stawski Albrecht. Serdeczne do Boga, Matki Jego, i SS. patronów westchnienia, chrześcijańskiej duszy, przezacny, Najświętszej Maryi obraz de Gwadalupe Kodeński. RO: 25. Xię Serdeczne do Boga Matki Jego, y SS. Patronow westchnienia Naysw. Panny Kodenskiey Pozłacane w czarney oprawie. [egz.] 12. RO: 26. Xiąg Titulo Simili Serdeczne do Boga westchnienia w szarey oprawie Papierowey [egz.] 31. RO: 27. Xiąg Pod Tymże Tytułem Serdeczne do Boga westchnienia w czerwoney Papierowey oprawie [egz.] 21. RO: 28. Xiąg oprawnych w szarey oprawie skurzaney, iedna z Futeralikiem, Dwie bez Futeraliku Titulô Eôdem Serdeczne Do Boga dett: [egz.] 3.
467 Stawski Albrecht. Serdeczne do Boga, Matki Jego, i SS. patronów westchnienia, chrześcijańskiej duszy, przezacny, Najświętszej Maryi obraz de Gwadalupe Kodeński. RN: Serdeczne do Boga y matki iego y SS: Patronow westchnienia Przez X. Albrychta Stawskiego w Sandomierzu w Drukarni J K. Mci. Roku 1745.
624 Steczewicz Jan Kazimierz. Skarb nieprzebrany dobrodziejstw boskich. Obraz cudowny Najświętszej Panny Mariey w opactwie Bledzewskim Rokitnickiej. RN: Skarb nieprzebrany Dobrodzieystw Boskich N.P. Maryi Rokitnickiey per X. Jana Steczewicza etc. a[nn]o 1672. w Poznaniu.
468 Steele Richard. Bibliotheque des dames contenant des règles générales pour leur conduite [...]. RO: Xiązeczka Bibliotheque Des Dames Contenant. w szarey opr: RZ: 6. Bibliotheque Des Dames Contenant etc. a Amsterdam Chez Emanuel de Villard 1716.
678 Strauch Aegidius. Breviarium politicorum secundum rubricas. RN: Breviarium politicorum 1688.
469 **Strzeliste. Strzeliste afekta do Pana Jezusa Nazareńskiego w Antokolskim obrazie łaskami słynącego.
470 **Suffczyński Michał. Zodiak słońca mistycznego na piersiach S. Thomasza z Aquinu.
752 Suma. Suma nabożeństwa chrześcijańskiego. RN: Summa nabozenstwa Chrzescianskiego w Wilnie A[nn]o 1726.
471 Suplika. Suplika w różnych życia ludzkiego przypadkach do N.P. Maryi podana. RF: 140. Supplika w Roznych Zycia ludzkiego przypadkach do Nay: Maryi podana w Wilnie 1749. RF: [151]. Supplika w roznych Zycia ludzkiego przypadkach w Wil. 1749.
472 Surmatowski. Prospekt wesoły miłosiernych oczu Przenajświętszej Maryi Panny. RN: Prospekt wesoły miłosiernych Oczu Przenayswiętszey Marij Panny przez OO. Congregacyi oratorium Gostynskiego S: Philipa. Neryusza. Poznanskiego podane. A[nn]o. 1726. die 5. Augusti. w Poznaniu w Drukarni Akademickiey.
473 Suszycki Remigiusz. Pieśni nabożnych część pierwsza. RN: Piesni naBoznych częsc 1wsza przez X. R. S. K. K. wydana anno 1697. w Krakowie w Drukarni Franciszka Cezarego.
478 Syreński Szymon. Zielnik herbarzem z języka łacińskiego zowią. RO: Xięga Duża Titulô Zielnik. Herbarzem z ięzyka łacinskiego nazywaiąca się, To iest opisanie własne Imion kształtu, przyrodzenia skutkow, y mocy Ziuł wszelakich w oprawie szarey.
757 Szczęśliwość. Szczęśliwość w rzeczy i w imieniu S. Felicjana męczennika. RN: Szczęsliwosc w rzeczy y w Imieniu S. Felicyana męczenika [sic] etc. A[nn]o 1750 we Lwowie w Drukarni SS. Troycy.
751 Szkoła. Szkoła nabożeństwa chrześcijańskiego. RN: Szkoła nabozenstwa chrzescianskiego a[nn]o1742 w Krakowie.
479 Szydłowski Wawrzyniec Andrzej. Kazania postne na pasjach miane. RN: Kazania Postne na Passyach miane a pod zaszczytem J W Jc Jozefa Szembeka Biskupa Chełmskiego opata Wągrowieckiego wydane przez X Andrzeja Laurentego Ano. 1749. w Drukarni akademij Zamoyskiey.
480 Szydłowski Wawrzyniec Andrzej. Kazanie na święto opieki Józefa S. przypadające. RN: Kazanie na Swięto opieki Jozefa Swiętego przypadające przez X. Andrzeia Laurentego Scholar[um] Piar[um]. A[nn]o. 1749 w Drukarni Akademij Zamoyskiey.
482 Szymak Grzegorz Józef Tomasz. Prerogatywa Zakonu Kaznodziejskiego. RN: Prerogatywa Zakonu Kaznodzieyskiego przez X. Jozefa, Tomasza, Grzegorza Szymaka Pisma S. Doktora ettc obiawiona A[nn]o. 1755. w Wilnie w Drukarni JK m. WW. XX Franciszkanow.
481 **Szymonowic Szymon. Sielanki.
483 **Szyrma Antoni. Drogi depozyt do domu wieczności wniesiony.
484 Szyrma Antoni. Kazania abo egzorty postne. RN: Kazania abo Exorty Postne o taiemnicach naydrozszey męki Zbawiciela naszego przydane na koncu uwagi Duchowne o sądzie bożym Typis Laurae Supraslensis Ord: S: Basilij magni.
485 Szyszczyński Feliks. Krótkie medytacje albo rozmyślania. RF: Krotkie Medytacye albo rozmyslania przez Jednego Franciszkana Konwentu Krakowskiego podane w Krakow[ie] J: K: M: 1728.
625 Światło. Światło z pod cieniów zakonnych na widok wystawione. Błogosławiona Joanna Franciszka Fremiot. RN: Swiatło z pod cieniow zakonnych na widok wystawione B. Joanna Franciszka Fremiot. ettc a[nn]o 1752. w Krakowie.
596 Światłość. RF: Swiatłosc Powiatu Włodzimirskiego Niezgasła.
474 Świątnica. Świątnica duchowna Bogu w Trójcy Jedynemu. RN: Swiątnica Duchowna Bogu w Troycy Jedynemu od Heroyny pobozney wystawiona przyozdobiona w Drukarni Jasney Gory Często: A[nn]o. 1731.