Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [a-z]:
492 Treter Maciej Kazimierz. Cudotworne dzieła Przenajświętszej Bogarodzice Panny przy obrazie jej Zdzieszewskim. RN: Cudotworne Dzieła Przenays: Bogarodzice Panny przy Obrazie iey Zdzieszewskim przed Borkiem w Dioecessyey Poznanskiey Jasniiące A[nn]o. 1683. w Krakowie w Drukarni franciszka Cezarego JK M.
703 Cultus. Cultus divinae providentiae devote expressus. RN: Cultus Divinae providentiae devote expressus w Krakowie A[nn]o 1714.
311 **Narmąc Kazimierz. Cythara Opatrzności Boskiej wdzięczno brzmiąca.
76 Wisner Daniel. Czarownica powołana. RN: Czarownica Powołana abo Krotka nauka y przestroga. we Gdansku u Jana Daniela Stolla 1714.
196 Kijankowski Stanisław. Cześć codzienna Jezusowi ukrzyżowanemu. RF: Cześć Codzienna Jezusowi Ukrzyzowanemu na Uproszenie Łaski do brego y poboznego Zycia naypozytecznieysza we Lwowie 1743.
197 Kijankowski Stanisław. Cześć codzienna Najświętszej Boga Matki. RF: Cześć Codzienna Nayswiętszey Boga Matki w Lwowie 1748.
406 Roa Martino de. Czyściec albo stan dusz w czyśćcu cierpiących. RF: Czysciec albo Stan dusz w Czyscu Cierpiących przez X Marcina Roha S: J: po Hiszpansku wydany z Hiszpanskiego na Włoski z Włoskiego na Łacinski z Lacińskiego na Polski Język przetłumaczony w Wilnie 1695.
186 Juan de Jesús Maria. Ćwiczenie klasztorne. RF: Cwiczenie Klasztorne przez W. O. Brata Jana a Jezu Marya Jenerała Kar[melitów] Bossych do Druku podana w Krakowie 1645 A[nn]o.
82 Dama. Dama pokutująca. Przez codzienne nabożeństwa z Bogiem i Matką Boską [...] nieustannie rozmawiająca. RN: Dama Pokutuiąca przez codzienne nabożeństwa z Bogiem y Matką Boską podana z Drukarni Sandomirskiey Soc Jesu. A[nn]o. 1740.
506 De l’education. De L’education des princes compose [...] pour le Prince de Brandebourg. RO: Xiążeczka Titulô. De L’edu[c]ation Des Princes ettc. w szarey oprawie. RZ: 19. De L’Education Des Princes Compose ettc. [Pour Le Prince de Brandebourg] a Berlin 1699.
639 Tomasz a Kempis (Thomas à Kempis). De l’imitation de Jesus Christ traduction nouvelle. RN: De l: Imitation de Jesus Christ traduction nouvelle.
159 Hermanni Jan (Hermani). Delicje królów Chleb stołu Pańskiego. RN: Delycye chleb stołu Panskiego przez X. Jana Hermanniego w Krakowie a[nn]o 1677.
515 Wiązkiewicz Paweł. Delicje Nieba i Ziemi. RN: Delicye Nieba y Ziemi serc Ludzkich serce Chrystus iezus swiata zbawiciel: zalecony przez X. Paulina od S. Andrzeja Scholar[um] Piar[um]. w Warszawie w Drukarni JK M. WW OO. A[nn]o. 1723.
92 Delicje. Delicje niebieskie [...] na dni tygodniowe rozłożone. RF: Delicye Niebieskie na dni tygodniowe 1733.
227 Kranitz von Wertheim, Georg. Delicje ziemie włoskiej. RN: Delicye ziemi Włoskiey.
287 Miguel de Comalada. Desiderosus albo ścieżka do miłości bożej. RF: Desiderosus albo scieszka etc. przez tegoz w Lwowie.
286 Miguel de Comalada. Desiderosus albo ścieżka do miłości bożej. RF: Desiderosus Albo Sciezka do Miłosci Bozey przez Kaspra Wilkowskiego Medyka J: X: M: Pana Mikołaia Krzysztofa Radziwiłła ettc w Krakowie w Drukarni Akademi: 1734.
93 Diariusz. Diariusz sejmu ekstraordynaryjnego warszawskiego zaczętego die 18. septembris w roku niniejszym 1732. RN: Dyaryusz Seymu Extra ordynaryinego warszawskiego zaczętego die 18. Septembris w Roku ninieyszym 1732.
95 Dni. Dni piętnaście dniejącej świętobliwością jutrzenki [...] to jest nabożeństwo do S. Ojca i Patriarchy Dominika fundatora Zakonu Kaznodziejskiego. RO: Xiążeczka. Titulô. Dni piętnascie Dnieiącey swiętobliwoscią Jutrzenki w szarey oprawie.
412 Rosołecki Łukasz. Dom mądrości pobożnej i pobożności mądrej. RN: Dom mądrości pobozney y pobozności mądrey w zyciu wielebnego Sługi przez X. Łukasza od So. Franciszka otwarty Roku 1736.
684 Hołówka Kazimierz Alojzy. Domowe wiadomości Polskie i W.X. Litewskiego. RN: Domowe wiadomości Polskie i Wo X. Littewskiego a[nn]o 1753 w Wilnie.
683 Sierakowski Wacław Hieronim. Droga do nabycia doskonałości chrześcijańskiej. RN: Droga do nabycia doskonałości chrześciańskiey ogłoszona Roku 1751 Soc: Jesu.
100 Drexel Jeremias. Droga do wieczności. RF: Droga do Wiecznosci albo dwanascie Znakow przeyrzenia do Nieba 1632 Anno.
477 **Świrczyński Antoni. Droga do zbawienia przez rozumne rozporządzenie życia doczesnego.
612 Świrczyński Antoni. Droga do zbawienia przez rozumne rozporządzenie życia doczesnego. RN: Droga do Zbawienia przez X. Antoniego Swierczynskiego [sic] w Lublinie a[nn]o 1746.
128 Franciszek Salezy św. Droga do życia pobożnego. RN: Droga do Życia poboznego przez S. Franciszka Salesiusza Biskupa y Xcia Genewenskiego: a przez X. Jana Kazimierza Denhofa opata mogilskiego podana w Krakowie w Drukarni Franciszka Cezarego JKM. Typ: A[nn]o. 1679.
102 Droga. Droga krzyża Pana Jezusowego. RF: Droga Kryza [sic] Pana Jezusowego we Lwowie w Drukarni Coll. SJ.
605 Droga. Droga krzyża Pana Jezusowego. RN: Droga Krzyża Pana Iezusowego to iest nabozeństwo w Lublinie wydrukowane JKM. Col: Soc. Jesu a[nn]o 1749 nie oprawna plik.
771 Droga. Droga krzyża Pana Jezusowego. RO: Xią. malenkich w szarey oprawie papier: Titulo. Droga Krzyża Pana JESUSOWEgo Trzydzieści iedna, a w czar: opraw: Takichze pięc. [egz. 36].
263 Łuczycki Józef. Droga ubita do Nieba. RF: Droga ubita do Nieba przez Ubitego przy Męce y Zabitego na Krzyzu Jezusa w Kaliszu 1748 A[nn]o.