Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z-a]:
535 Wyprawa. Wyprawa człowieka do domu wieczności. RF: Wyprawa Człowieka do Domu wiecznosci 1750.
47 Bonawentura św. Wykład tajemnic strasznej ofiary ołtarza. RN: Wykład Taiemnic Straszney ofiary ołtarza ett: przez X. Karola Strachockiego ett: w Warszawie w Drukarni JKM. Scho. Piar[um] A[nn]o. 1719.
533 Wybór. Wybór osobliwych nabożeństw. RF: Wybor Osobliwych nabozenstw przez Jednego Kapłana S: J: do Druku podane w Sandomierzu 1726.
455 Skorulski Józef. Wybór nabożeństwa. Przywileje, odpusty, i łaski hojnie od świętej stolicy apostolskiej udzielone. RN: Wybor Nabozeństwa Przywileie, odpusty, y łaski hoynie od Swiętey stolicy Apostolskiey udzielone y chwalebne powinności podane przez X. Soc Jesu. A[nn]o. 1748. w Wilnie w Drukarni JK M.
532 Wybór. Wybór modlitwy przy różańcowym nabożeństwie. RF: Wybor Modlitwy przy Rozancowym Nabozenstwie przez X T S P: Theologa w Brunsberku SJ: 1755.
784 Boym Benedykt Paweł. Wóz do Nieba o czterech kołach na przejazdkę duchowną.
52 Boym Benedykt Paweł. Wóz do Nieba o czterech kołach na przejazdkę duchowną. RO: Xią Titulô WUZ [sic] do Nieba o cztyrech kołach, w szarey oprawie.
548 Zankiewicz Demetriusz (Dymitr). Wódz malutkich to jest nauka chrześcijańska. RN: Wodz malutkich to iest nauka Chrzescianska przewodnik. przez X. Demetryusza Zankiewicza zakonu So. Bazylego ett: na widok podany. w Supraslu w Drukarni WW. OO. Bazylianów A[nn]o. 1717.
476 Święcki Wawrzyniec. Wonność róże jerychontskiej, lubo łaski, dary nadprzyrodzone, [...] od szczodrobliwości boskiej oświadczone. RN: Wonnośc Roze Jerychonskiey lubo, Łaski, Dary ettc: przez X Wawrzynca Swięcickiego Kaznodzieie. ettc. w Krakowie w Drukarni Akademickiey Roku 1686.
528 Wonia. Wonia najwdzięczniejsza najpierwszej Wiktymi Pańskiej. RF: Wonia naywdzięcznieysza naypierwszey Wiktymi Panskiey w Warszawie 1738.
195 Kiersnicki Atanazy Ludwik. Wolny głos mów niedzielnych. RN: Wolny Głos mow niedzielnych naydzielnieyszym Głosem przez X. Atanazego Ludwika Kiersnickiego Soc Jesu. ettc Roku 1727. w Warszawie w Drukarni Col: Krolew: Soc Jesu.
122 Falęcki Hieronim (Hilarion). Wojsko serdecznych noworekrutowanych na większą chwałę Boską afektów. RN: Woysko Serdecznych nowo Rekrutowanych na większą chwałę Boską affektow. Etc.
431 Scupoli Lorenzo. Wojna duchowna albo nauka doskonałego zwycięstwa samego siebie. RF: Woyna Duchowna albo nauka doskonałego Zwycięstwa Samego Siebie w Lublinie 1746.
389 Radliński Jakub Paweł. Wizyta codzienna najboleśniejszej Maryi Panny. RF: Wizyta Codzienna Naybolesnieyszey M. P: w Krak 1734 [winno być: 1744].
130 Frankowic Marcin Ignacy. Wizerunek świętej doskonałości błogosławionej Kunegundy jaśniejący. RO: Xię Wizerunek Swiętey doskonałosci Błogosławioney Kunegundy iasnieiący.
268 Makowski Adam. Wizerunek panny pokorniuchnej, a z Panem Bogiem wielce zjednoczonej. RO: Xię Wizerunek Panny Pokorniuchney, a z Panem Bogiem wielce ziednoczoney.
519 **Wirydarz. Wirydarz sumariuszem życia pustelniczego godzinkami świętego Onufriusza królewica perskiego kwitnący.
49 Bonawentura Zakonu Braci Mniejszych Obserwantów. Wirydarz liliowy duchowny. RF: Wirydarz Liliowy Duchowny w Krakowie 1696. RO: Xią Wyrydarz, Liliowy Duchowny w opraw: skurza: szarey.
350 Piotrkowczyk Stanisław. Winnica Chrystusa Pana. RF: Winnica Chrystusa Pana w Krakowie w Drukarni Akademickiey 1706.
517 Wielki. Wielki Tydzień to jest wszytkie nabożeństwa, [...] które w każdy dzień tego tygodnia nawet w sam dzień Wielkonocny, od kościoła bożego odprawują się. RN: Wielki Tydzien to iest wszystkie nabozenstwa. ettc w Lublinie w Drukarni JKM. Colle: Soc Jesu A[nn]o. 1746.
551 Zawadzki Walerian. Wiek zakonny w Niebie zapisujący dzieje, [...] to jest: Medytacje zakonne. RF: Wiek Zakonny w Niebie Zapisuiący dzieie przez Xiędza Waleryana Zawackiego Z: S: B: w Supraslu 1730.
790 Górka Ludwik. Wieczerza pańska.
764 Górka Ludwik. Wieczerza Pańska albo nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu. RN: Wieczerza Panska albo nabozenstwo do Nayswiętszego Sakramentu etc. A[nn]o 1746 we Lwowie Col: Soc. Jesu.
713 Sokołowski Kazimierz od św. Michała. Wdzięczność serdeczna [cierpiącemu za grzechy świata Jezusowi]. RN: Niech będzie pochwalona Troyca przenayswiętsza wdzięczność serdeczna A[nn]o 1705 w Krakowie. [egz.] 2.
32 Baranowicz Łazarz. W wieniec Bożej matki SS. Ojców kwiatki. RN: Wieniec Bozey matki SS: Oycow Kwiatki Nays: Panny Sertum przez Łazarza Baranowicza ettc Roku 1680.
765 Drużbicki Kasper. Vox cordis pro impetranda gratia bonae mortis. RN: Vox Cordis pro Impetranda gratia etc.
508 Volckmar Nicolaus. Vierzig Dialogi oder nϋtzliche Arten zu reden [...] in deutscher und polnischer Sprache [...]. RO: Xiążek Niemieckich Titulô. Vierzig Dialogi. RZ: 44. Dialogi Grammatica Polsko Niemiecka 1729 Danzig.
505 Uwagi. Uwagi nad pewnym skryptem publikowanym w Berlinie roku 1745. RO: Uwagi nad pewnym skryptem publikowanym w Berklinie [sic] R[ok]u 1745, Tak duże, iak Panegiryk.
549 Zatorski Aleksander Paweł. Uwagi do zupełnego zabierających się w stan małżeński szczęścia. RO: Xią. nie oprawna Titulô. Uwagi do Zupełnego zabieraiących się w stan małzenski szczęscia.
627 Bouhours Dominique. Uwagi chrześcijańskie na każdy dzień miesiąca. RN: Uwagi Chrzescianskie na każdy Dzien miesiąca etc w Wilnie a[nn]o 1741 [...].