Id [a-z]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
155 Hagenau Szymon (Hagenow). Bractwo świętej Anny, to jest ustawy, artykuły, porządki, i nabożeństwa tego Bractwa. RO: Xiążeczka Bractwa [sic] Swiętey ANNy opraw: w czerw: Papier.
156 Hansen Leonhard. Róża indyjska to jest przedziwny żywot i cuda świętej Róży Indian[s]kiej. RN: Roza Indyiska to iest Przedziwny Żywot y Cuda Swiętey Rozy Indiankiey 3. habitu So. Dominika. przez Leonarda Hansena. y Tomasza Tomickiego w Krakowie A[nn]o. 1677.
157 Haur Jakub Kazimierz. Ekonomika ziemiańska generalna. RO: Xię Ekonomika Ziemianska generalna.
158 Heidenstein Reinhold, Niewieszczyński Mikołaj. Ius terrestre nobilitatis Prussiae correctum. RN: Jus Terrestre nobilitatis Prussyae Correctum Lublini Typis Col: Soc: Jesu anno 1749.
159 Hermanni Jan (Hermani). Delicje królów Chleb stołu Pańskiego. RN: Delycye chleb stołu Panskiego przez X. Jana Hermanniego w Krakowie a[nn]o 1677.
16 Matteis Pasquale de. Anioł w ludzkim ciele S. Alojzy Gonzaga. RO: Xią: malenka Titulô Anioł w Luckim [sic] Ciele Sty Aloizy w papier: żułty.
160 Hermanni Jan (Hermani). Powinności zakonne. RF: Powinnosci Zakonne przez X Jana Hermaniego Z: S. J. w Krakowie przedrukowane 1679.
161 Pollacz Łukasz Rudolf. Heroina chrześcijańska. RN: Heroina Chrzescianska Swiątobliwemi aktami uzbroiona przez X Antoniego Nowakowskiego zakonu So. Pawła Roku 1720. w Dru: Jas: G. Czę:
162 Noailles Louis Antoine de. Heures imprimees par l’ordre de monseigneur le cardinal de Noailles. RO: Xią. Titulô Heures Jmprimèes par perdre [sic, winno być: l’ordre] de monseigneur L’e Cardinal, De Noailles, w czerwoney oprawie skurzan: RZ: 33. Heures Imprimees par l’ordre de monseigneur Le Cardinal de Noalles [sic] etc. a Paris 1701.
163 Heures. Heures nouvelles dediees aux dames de S. Cyr. RO: Xiąszka w czerwoną skurkę oprawna, Brzygi wkoło sryb[r]ne z klauzurkami srybrnemi. Titulô Heures, Novuelles [sic], Dediees, Aux Dames. De S: Cyr. Contenant.
164 Hińcza Marcin. Król bolesny Jezus Chrystus. RF: Krol Bolesny Jezus Chrystus przez X Marcina Hinczę S: J: opisany w Krakowie J: K: M: 1635.
165 Historia. Historia piękna i krotochwilna o Othonie. RF: Historya Piękna y Krotochwilna o Othonie w Krakowie w Drukarni Jakuba Matyaszkiewicza J: K: M: 1734.
166 Historia. Historia Starego i Nowego Testamentu. RN: Historya Starego y nowego Testamentu z wykladem Oycow Swiętych zebranym, przez andrzeja [sic] Chryzostoma Załuskiego w konczonczym się Roku 1703. przetłumaczona a zaczynającym się 1709 podana w Warszawie w Bibliothece Hieronyma Raroga Bibliopoli JK M.
167 Historia. Historia Starego i Nowego Testamentu. RF: Historyi Starego y nowego Testamentu przez J O X Jmc Andrzeia Załuskiego Biskupa Warminskiego w Warszawie w Drukarni J: K: M: 1744. [...].
168 Historia. Historia Starego i Nowego Testamentu. RF: Historyi Starego y nowego Testamentu przez J O X Jmc Andrzeia Załuskiego Biskupa Warminskiego w Warszawie w Drukarni J: K: M: 1744. NB 1 Exemplar 1755.
169 Historia. Historia życia, męczęństwa, i cudów S. Jana Nepomucena. RN: Historya Życia, męczęstwa [sic], y Cudow S. Jana Nepomucena Kanonika praskiego na Jasney gorze Częstochowskiey wydrukowana A[nn]o. 1740.
17 Anzelm Polak. Peregrynacja prawdziwego opisania Ziemi Świętej. RK: Peregrynacya prawdziwego Opisania Ziemi S: wydrukowana w Warszawie 1696.
170 Horbowski Michał. Rozkaz Chrystusow. Czyń dobrze, a strzeż się złego. RN: Rozkaz Chrystusow. Czyń dobrze, a strzeż się złego wytłumaczony to iest uwagi krotkie ofiarowany w Warszawie w Drukarni JK Mci. 1730.
171 Hylzen Jerzy Mikołaj. [List pasterski]. RN: Jerzy z Eklow Hilzen z Bozey y Stolicy apostolskiey łaski Biskup Smolenski. 1746.
172 Ignacy Loyola św. Prawdy nieomylne z pierwszego tygodnia egzercycjów świętego Ignacego wyjęte. RN: Prawdy niepomyslne [sic] z pierwszego tygodnia Exercycyow Swiętego Ignacego wyięte. podane Roku 1754. w Wilnie w Drukarni J K M. Soc Jezu.
174 Jabłonowski Jan Stanisław. Modlitwy na post wielki i na dni jego. RN: Modlitwy na post wielki y na dni iego w Drukarni Jasney gory Częstochowskiey Roku 1719. Exemplarzow 3. RO: Xią Modlitwy na Postt Wielki w szarey Papier: opraw:
175 Jabłonowski Jan Stanisław. Myśli i refleksje pewnego penitenta opłakuiącego rozkoszy i marności światowe. RF: Mysli y Reflexie pewnego penitenta w Warszawie 1714.
176 Jabłonowski Jan Stanisław. Skrupuł bez skrupułu w Polszcze. RF: Szkrupułow w Polszcze przez pewnego Polaka w Lublinie 1751.
177 Jabłonowski Jan Stanisław. Traktacik o boskiej opatrzności. RO: Xiążeczka stara malęka [sic], Titulo. Traktacik o Boskiey Opatrznosci.
178 Jabłonowski Józef Aleksander. Ustawy i zdania przeciwko wynikającym w sercu ludzkim zarazom. RF: Ustawy y zdania pr[zeciw]ko wynikaiącym w Sercu Ludzkim Zarazom 1741.
179 Jabłoński Jacek. Drzewo żywota z raju. RN: Drzewo zywota z Raju przez ręce So. Emeryka Krolewica Węgierskiego przez X. Jacka Jabłonskiego tegoż Klasztoru So. Krzyza Professora podane w Krakowie w Drukarni Jakuba Matyaszkiewicza JK M. JO Jmi X. B. Krakowskiego Typograffa.
18 Apteczka. Apteczka lekarstw domowych. RK: Apteczka Lekarstw domowych zebrana przedrukowana w Lublinie 1754.
180 Jagodyński Stanisław Serafin. Pieśni katolickie nowo reformowane. RN: Piesni Adwentowe Polskie y Łacinskie.
181 Jarosiewicz Aleksy. Ogród duchowny ziółkami wonnemi różnego nabożeństwa zasadzony. RF: Ogrod Duchowny Ziołkami wonnemi roznego nabozenstwa zasadzony przez X Alexego Jarosiewicza O S: Dominika Kon[wentu] Kra[kowskiego] Possesora [sic] do Druku podany w Krakowie 1741.
182 Jarosiewicz Aleksy. Ogród różowy. RF: Ogrod ruzowy [sic] za Staraniem X Alexego Jarosiewicza zebrany y do Druku podany 1744 w Krakowie.