Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
763 Taryfy. Taryfy rozmaite względem monety tak polskiej i litewskiej. RN: Taryfy rozmayte względem monety tak polskiey y litewskiey w Poznaniu A[nn]o 1740.
762 Nádasi János. Tydzień do rozmyślania wieczności. RN: Tydzien do rozmyslania wiecznosci od W.X. Jerzego Szpungianskiego tegoz Zakonu A[nn]o 1751 w Wilnie Soc. Jesu.
761 Sposób. Sposób krótkiego nabożeństwa do S. Piotra z Alkantary. RN: Sposob krotkiego nabozeństwa S. Piotra z Alkantary etc. w Krakowie w Drukarni Akademickiey.
760 Poszakowski Jan Antoni. Suma historii uniwersalnej. RN: Summa Historyi Uniwersalney abo Index A[nn]o 1748 w Wilnie Soc. Jesu.
76 Wisner Daniel. Czarownica powołana. RN: Czarownica Powołana abo Krotka nauka y przestroga. we Gdansku u Jana Daniela Stolla 1714.
759 Septenna. Septenna albo nabożeństwo do S. Wincentego Ferreriusza. RN: Septenna albo nabozeństwo do So Wincentego Ferreryusza w Krakowie A[nn]o 1752.
758 Słodkie. Słodkie gorzkiej męki Jezusa P. rozmyślanie. RN: Słodkie gorzkiey męki Jezusa P. Rozmyslanie A[nn]o 1746 w Lublinie Soc. Jesu.
757 Szczęśliwość. Szczęśliwość w rzeczy i w imieniu S. Felicjana męczennika. RN: Szczęsliwosc w rzeczy y w Imieniu S. Felicyana męczenika [sic] etc. A[nn]o 1750 we Lwowie w Drukarni SS. Troycy.
756 Piechowski Józef. Siedm łez pokutującego grzesznika nad siedmią grzechami wylane. RN: Siedm łez pokutującego Grzesznika nad siedmią grzechami wylane przez X. Jozefa Piechowskiego A[nn]o 1743 we Lwowie.
755 Snopek. Snopek mirry ogroda getsemańskiego. RN: Snopek mirry ogroda Getsemanskiego albo żałosne gorzkiey męki Syna Bożego etc. A[nn]o 1727 w Warszawie.
754 Sprawiedliwość. Sprawiedliwość z Nieba wyglądająca. RN: Sprawiedliwosc z Nieba wyglądaiąca z racyi introdukcyi Konfraternij Iwona So etc. A[nn]o 1743 d. 27 8bris w Lublinie.
753 Skarb. Skarb duszy pobożnej albo zbiór osobliwych nabożeństw. RN: Skarb Duszy pobozney albo zbior etc. w Lublinie 175VI [sic].
752 Suma. Suma nabożeństwa chrześcijańskiego. RN: Summa nabozenstwa Chrzescianskiego w Wilnie A[nn]o 1726.
751 Szkoła. Szkoła nabożeństwa chrześcijańskiego. RN: Szkoła nabozenstwa chrzescianskiego a[nn]o1742 w Krakowie.
750 Grymosz Marcin Bogumił. Szczere samego Pana Boga w świętej pustyni szukanie. RN: Szczere Samego Pana Boga w Swiętey pustyni szukanie przez W.X. Marcina Bogumiła Grymosza S.J.T. A[nn]o 1689.
75 Cyprian od Matki Bożej. Skarb karmelitański. RN: Skarb Karmelitanski toiest: Traktat: Przez W. O Cypryana a S: Maria Karmelitę Bossego A[nn]o. 1650. W Krak: w Drukarni Franciszka Cezarego JK M Typo:
749 Sposób. Sposób odprawowania różańca Najśw. Panny Maryi. RN: Sposob odprawowania rozanca Nays. Pan: Maryi A[nn]o 1744 w Lublinie.
748 La Vallière Françoise-Louise de La Baume Le Blanc. Refleksja o miłosierdziu Boskim. RN: Reflexya o miłosierdziu Boskim w Warszawie przez pewnego kapłana w polski ięzyk podczas Seymu przetłumaczone A[nn]o 1683 OO Scholar. Piar.
747 Różaniec. Różaniec Przenajświętszej Panny Maryi i Najsłodszego Imienia Jezus. RN: Rozaniec P. Panny Maryi y Naysłodszego Imienia Jezus w Wilnie Soc. Jesu A[nn]o 1741.
746 Chożewski Feliks. Róża złota albo Wieniec P. Maryi. RN: Roza złota albo Wieniec P. Maryi przez Felixa Chożewskiego ettc.
745 Powinności. Powinności braci i sióstr bractwa pod tytułem Boskiej Opatrzności. RN: Powinnosci Braci Siostr bractwa pod tytułem Boskiey opatrznosci nieoprawna.
744 Przydatek. Przydatek do koronki Trójcy Przenajświętszej. RN: Przydatek do koronki Troycy przenayswiętszey roku 1706 Dnia 7 Listopada w Warszawie.
743 Praktyka. Praktyka gospodarska o odmianie powietrza. RN: Praktyka gospodarska o odmianie zebrana w Krakowie A[nn]o 1754.
742 Kownacki Aleksander. Przemysły zbawienne. RN: Przemysły Zbawienne podane przez W.X. Alexandra Kownackiego plebana cerkiew. [?].
741 Morawski Jan. Prawdziwy Boga ukrzyżowanego obraz. RN: Prawdziwy Boga ukrzyzowanego obraz przez x. Jana Morawskiego A[nn]o 1695 w Poznaniu.
740 Przewodnik. Przewodnik obchodzącym pamiątkę Zbawiciela Jezusa. RN: Przewodnik obchodzącym pamiątkę Zbawiciela Jezusa w Wilnie A[nn]o 1686.
74 Crasset Jean. Zabawy nabożne koło Najświętszego Sakramentu. RF: Zabawy nabozne Koło N: Sakramentu przez Jedną J: W: Damę drukowane w Warszawie 1747. [...].
739 Petrycy Jan Innocenty. Powietrze zdrowe. RN: Powietrze zdrowe A[nn]o 1739.
738 Pieśni. Pieśni nowe o narodzeniu Pańskim. RN: Piesni nowe o Narodzeniu Panskim. [egz.] 2.
737 Pieśń. Pieśń która bywa śpiewana przy otwarciu cudownego obrazu N.M. Panny Sokalskiej. RN: Piesn ktora bywa spiewana przy otwarciu cudownego obrazu N. M. Panny Sokalskiey A[nn]o [...]. 1724.