Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z-a]:
802 Manni Giovanni Battista. Katownie więzienia piekielnego.
207 Koczorowski Franciszek. Katechizm albo nauka chrześcjańska. RO: Katechizmow Nauki chrzescianskiey większych pięc, szusty mnieyszy.
241 Łącki Tomasz. Katechizm abo nauka o wierze. RF: Katechizm katolicki. 1. Exemplar w Wilnie 1748.
804 Piotr Kanizjusz św. Katechism Katolicki Albo Dla pobożnośći Chrześćiańskiey Nauka. RF: Katechizmy Katolickie [egz.] 2.
137 Gentili Giuseppe. Karmelitanka niegdyś przy źródle Eliaszowym w boskie fawory opływająca. [Żywot Róży Marii Serio]. RN: Karmelitanka niegdys przy zrzodle Eliaszowym w Boskie fawory opływaiąca Roku P. 1748. w Poznaniu, w Drukarni Akademickiey.
192 Kantyczki. Kantyczki alias pieśni na święta uroczyste i na cały rok zebrane. RN: Kantyczki alias pieśni na swięta uroczyste y na cały Rok zebrane w Wilnie A[nn]o 1745. RO: Xią. alias Kantyczek.
189 Kanclerz. Kanclerz sławy ludzkiej najwymowniejszy, sakramentalnej pieczęci wielki sekretarz, język S. Jana Nepomucena. RO: Xiążeczka w szarey oprawie. Titulô. Kanclerz Sławy Ludzkiey.
131 Dzielowski Franciszek. Kalwaria albo nowe Jeruzalem. RF: Przemowa albo wStęp do nowego Jeruzalem. RN: Kalwarya albo nowe Jeruzalem we futeraliku wybijana zło.
806 Hellwig Christoph. Kalendarz uniwersalny na wszystkie lata służący, według rewolucyi biegow y planet od pewnego, biegłego w mátematyce opata pracownie wyrachowany. RN: Kalendarzów Ruznych lat - 34.
705 Duńczewski Stanisław Józef. Kalendarz rzymski, ruski, niemiecki i saski na rok pański 1733. RN: Kalendarz Rzymski na Rok Panski 1733.
109 Duńczewski Stanisław Józef. Kalendarz polski i ruski na rok 1752. RN: Kalendarz Polski y Ruski na Rok 1752. przez M Stanisława z Lazow Dunczewskiego wyrachowany w Drukarni zamoyskiey B Jana Kantego.
662 Kalendarz. Kalendarz polityczny. RN: Kalendarz Polityczny na Rok P. 1751 w Lublinie. Kalendarz Polityczny na Rok P. 1752 w Lublinie.
42 Biedrzychowski Kasper. Jubileusz wielki roku świętego od Ojca św. Klemensa [...] wszytkiej Koronie polskiej pozwolony. RF: Jubileusz Wielki Roku Swiętego od Oyca S: Klimensa [sic] w Krakowie w Drukarni Krzysztofa Domanskiego 1701.
185 Chrościński Wojciech Stanisław. Józef do Egiptu od braci przedany. RF: Jozef do Egiptu od Braci przedany 1645 [sic].
364 Potocki Wacław. Jovialitates albo żarty i fraszki rozmaite. RN: Jovialitates albo zarty y fraszki Rozmaite przedrukowane A[nn]o. 1747.
429 (Sapieha Jan Fryderyk). Joannes, quo nemo cedit [...] Joannes Fridericus [...] Sapieha [...], in publico prosapiae, patriae ac religionis luctu, a Collegio Brestensi Soc. Jesu omni memoriae commendatus. Anno D. 1752. RN: Joannes quó nemo cedit major Illus. Excelle: Dnus Joannes Fridericus comes in Codeń ettc Sapieha supremus M D Li Cancelarius Comendat[us] anno D[omi]ni 1752.
6 **Adrichomius Christianus. Jeruzalem jakie było za czasów Chrystusa Pana.
8 Adrichomius Christianus. Jeruzalem jakie było za czasów Chrystusa Pana. RN: Jeruzalem iakie było za Czasow Chrystusa Pana przedmiescia y przednieysze mieysca. opisane przez Sebestyana Adrychomiusza podane w Warszawie w Drukarni Coll: JK Mc Soc Jesu. Anno 1726.
418 Rubinkowski Jakub Kazimierz. Janina zwycięskich triumfów dziełami i heroicznym męstwem Jana III. króla polskiego. RN: Janina Zwycięskich Tryumfow Dziełami y Heroicznym męstwem Krola Polskiego podany przez Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego w Poznaniu w Drukar: JK Mc Coll: poznan: Soc Jesu. A[nn]o. 1739.
788 Kochanowski Jan. Jan Kochanowski.
158 Heidenstein Reinhold, Niewieszczyński Mikołaj. Ius terrestre nobilitatis Prussiae correctum. RN: Jus Terrestre nobilitatis Prussyae Correctum Lublini Typis Col: Soc: Jesu anno 1749.
578 Intrigues. Intrigues amoureuses de quelques anciens Grecs. RO: Xiążeczka malenka w papir oprawna. Titulô. Intrigues Amoureuses ettc. RZ: 68. Intrigues Amoureuses de Quelques Anciens Grecs a La haie 1690.
689 Instrukcja. Instrukcja rzymska o sądach i procesach [...] przeciw czarownicom. RN: Instrukcya Rzymska o sądach y processach A[nn]o 1739 w Poznaniu.
665 Informacja. Informacja o Bractwie N. Panny. RN: Informacya o Bractwie N. Panny.
782 Informacja. Informacja na Jubileusz powszechny dwuniedzielny, od Ojca Świętego Innocentego XIII Powszechnemu Kościołowi pozwolony.
394 (Radziwiłłowa Franciszka Urszula). Immortalitas omni saeculorum memoria perseveraturae famae post Extremum è vita Excessum [...] Ursulae Franciscae Radivilliae [...] Celebrata a maestissimo Radivilliano Collegio Nesvisiensi Soc. Jesu. Anno 1753. RN: Immortalitas omni Sæculorum memoria perseveraturae famae post Extremum è vita Excessum. Dnae Ursulae Franciscae Radivilliae Palatinae vilnensis ettc Celebrata Anno 1753. Neswisij Typis Ducalibus. W Axamit Karmażynowy oprawna.
527 Wolski Tomasz Stanisław. Illustris peregrinatio Ierosolimitana. RN: Illustris Peregrinatio Ierozolimitana Latius protracta. a Thomae Stanislao Wolski. Leopoli Typis A[nn]o. 1748.
498 Tylkowski Wojciech. Historie z osobliwszemi rewolucjami pod tytułem Stół mądrości. RF: Historye z Osobliwszemi Rewolucyami pod tytułem Stoł mądrosci przez WX Woyciecha Tylkowskiego S: J: Theologa w Drukarni Coll. Lubelskiego 1741.
7 Adrichomius Christianus. Historia żywota Matki i Syna. RN: Historya zywota matki y Syna Maryey [y] Jezusa przenayswiętszey Boga Rodzice w Warszawie Roku 1725.
169 Historia. Historia życia, męczęństwa, i cudów S. Jana Nepomucena. RN: Historya Życia, męczęstwa [sic], y Cudow S. Jana Nepomucena Kanonika praskiego na Jasney gorze Częstochowskiey wydrukowana A[nn]o. 1740.