Id [a-z]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
605 Droga. Droga krzyża Pana Jezusowego. RN: Droga Krzyża Pana Iezusowego to iest nabozeństwo w Lublinie wydrukowane JKM. Col: Soc. Jesu a[nn]o 1749 nie oprawna plik.
606 **Drużbicki Kasper. Nauka o przygotowaniu się do świątobliwej śmierci.
607 Kwiatkiewicz Jan. Nowiny duchowne to jest ślubów zakonnych i ducha odnowienie. RF: Pierwsza częsc o Slubach Zakonnych [w pospolitości].
608 **Nieszporkowicz Ambroży. Odrobiny z stołu królewskiego.
609 Biblia, Nowy Testament, Ewangelie i Listy. Ewangelie i Epistoły, tak niedzielne jako i wszytkich świąt. RO: Xię Titulo Ewangelia Z Jey wykładem, w niedzielę pirwszą Adwentu, y insze Swiętta.
610 Nádasi János. Akty strzeliste służące do zabaw całego dnia. RN: Akty Strzeliste służące do zabaw całego Dnia w Wilnie a[nn]o 1705.
611 Codzienne. Codzienne akty z nabożeństwem do ran w nogach Zbawiciela Ukrzyżowanego. RN: Codzienne akty z nabożenstwem do Ran w nogach Zbawiciela w Lublinie Soc. Iesu a[nn]o 1746.
612 Świrczyński Antoni. Droga do zbawienia przez rozumne rozporządzenie życia doczesnego. RN: Droga do Zbawienia przez X. Antoniego Swierczynskiego [sic] w Lublinie a[nn]o 1746.
613 Kozłowicz Adrian. Klejnot dusz chrześcijańskich zwłaszcza poświęconych Bogu. RN: Kleynot Dusz Chrzescianskich poswięconych Bogu a[nn]o 1688 w Warszawie.
614 Bonawentura św. Lekarstwo duchowne ns zarazę powietrzną. RN: Lekarstwo Duchowne przedrukowane w Sandomierzu a[nn]o 1745.
615 Pawłowski Daniel. Mowa Boska do serca zakonnika. RN: Mowa Boska Do Serca Zakonnego na S: pustyni rozłozona przez X. Daniela Pawłowskiego Soc Jesu Podana w Wilnie a[nn]o 1741.
616 Nabożny. Nabożny sposób różanego wianka Najświętszej P. Maryi. RN: Nabozny sposob sprawowania Rozanego wianka N. P. Maryi a[nn]o [...] 1687.
617 Nadgroda. Nadgroda powinnej wdzięczności miłosiernemu Zbawicielowi za odkupienie. RN: Nagroda powinney wdzięcznosci miłosiernemu zbawicielowi albo nabozeństwo do Ran Jezusowych w Lublinie a[nn]o 1751.
618 Officium. Officium albo codzienne nabożeństwo do Boga w Trójcy SSS. Jedynego [...] krótko zebrane. RN: Officium Albo codzienne nabozenstwo zebrane. a[nn]o [...]1746 [...].
619 Rippel Gregor. Ozdoba Kościoła Katolickiego, to jest ceremonie których Kościół S. w wszelkich okolicznościach zwykł zażywać. RN: Ozdoba Koscioła katolickiego to iest: Ceremonie a[nn]o [...] et 1739 w Lublinie [winno być: we Lwowie].
620 Odgłos. Odgłos pienia anielskiego Trójcy Przenajświętszej. RN: Odgłos pienia Anielskiego Troycy Przenaysw. odzywający się a[nn]o 1745. we Lwowie Pawła Jozefa Golczewskiego [...].
621 Sapieha Jan Fryderyk. Obserwacje Diophanesa Kiliana na Kczewie, Kuligowie Relatyńskiego. RN: Obserwacye Diopchanesa [sic], Kiliana ettc. a[nn]o 1743.
622 Post. Post święty albo modlitwy strzeliste na każdy dzień czterdziestodniowego postu. RN: Post Swięty albo modlitwy strzeliste wydane przez x. pewnego Franciszkana a[nn]o 1750. Varsaviensi Jn Colle: Scholar[um] Piar[um].
623 Różaniec. Różaniec i głos ratunku proszący z apteczką. RN: Rozaniec y głos ratunku proszący przez ichze Authora. a[nn]o 1727. w Gdansku.
624 Steczewicz Jan Kazimierz. Skarb nieprzebrany dobrodziejstw boskich. Obraz cudowny Najświętszej Panny Mariey w opactwie Bledzewskim Rokitnickiej. RN: Skarb nieprzebrany Dobrodzieystw Boskich N.P. Maryi Rokitnickiey per X. Jana Steczewicza etc. a[nn]o 1672. w Poznaniu.
625 Światło. Światło z pod cieniów zakonnych na widok wystawione. Błogosławiona Joanna Franciszka Fremiot. RN: Swiatło z pod cieniow zakonnych na widok wystawione B. Joanna Franciszka Fremiot. ettc a[nn]o 1752. w Krakowie.
626 Tygodniowe. Tygodniowe nabożeństwo do świętego Józefa, karmiciela Jezusowego. RN: Tygodniowe nabozenstwo do S[więteg]o. Jozefa Karmiciela Jezusowego. w Wilnie. A[nn]o 1744. Soc. Jesu. RO: Xiążeczek w papier czerwony oprawnych Titulô. Tygodniowe nabożeństwo do So. Juzefa.
627 Bouhours Dominique. Uwagi chrześcijańskie na każdy dzień miesiąca. RN: Uwagi Chrzescianskie na każdy Dzien miesiąca etc w Wilnie a[nn]o 1741 [...].
628 Bouhours Dominique. Uwagi chrześcijańskie na każdy dzień miesiąca. RN: Uwagi Chrzescianskie na każdy Dzien miesiąca etc [...] a w poznaniu [sic] a[nn]o 1727.
629 Pinamonti Giovanni Pietro. Ulga w krzyżach albo pobudki do cierpienia w siedmiu uwagach wyrażone. RN: Ulga w Krzyzach albo pobudki do Cierpienia w siedmiu uwagach wyrazone. przez X. Jana Piotra Pinamonti ettc. w Ankonie a[nn]o 1709.
630 Malczewski Adam. Zegarek czyśćcowy. RN: Zegarek Czyscowy albo za Dusze w Czyscu Cierpiące Codzienne godzinki ettc a[nn]o 1744. w Poznaniu Soc. Jesu.
631 Filip Neriusz św. (Philippus Nerius s.). Zbawienne i pamięci godne nauki S. Filipa Neriusza. RN: Zbawienne y pamięci godne nauki S Filipa Neryusza ettc a[nn]o 1737. w poznaniu [sic] w Drukarni Akademickiey.
632 Łęczycki Mikołaj (Lancicius). Pobudki do wiarowania się grzechu śmiertelnego, i dróg prowadzących do niego. RN: Pobudki do wiarowania się grzechu przez WX: Mikołaia Lancycego a[nn]o 1705 w Wilnie.
633 Nauka. Nauka o spowiedzi i pokucie prawdziwej. RN: Nauki [sic] o spowiedzi y pokucie prawdziwey w Wilnie A[nn]o 1751.
634 Ranny. Ranny obiad na posiłek duszy. RN: Ranny obiad na posiłek Duszy w Wilnie A[nn]o 1741 Soc. Jesu.