Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z-a]:
691 Gorczyn Jan Aleksander. Kwiatki liliowe z rozmaitością nabożeństw osobliwych. RN: Kwiatki Liliowe z rozmaitoscią nabozeństw osobliwych wonniejące a[nn]o 1722, [...] [...] bez futeralikow.
690 Gorczyn Jan Aleksander. Kwiatki liliowe z rozmaitością nabożeństw osobliwych. RN: Kwiatki Liliowe z rozmaitoscią nabozeństw osobliwych wonniejące a[nn]o [...] [...] et 1700 z klauzurką srebrną w futeraliku malenka [...].
692 Gorczyn Jan Aleksander. Kwiatki liliowe modlitwami nabożnemi woniające w ogrodach duchownych. RN: Kwiatki Liliowe z rozmaitoscią nabozeństw osobliwych wonniejące a[nn]o [...], 1742 [...] bez futeralikow.
694 Gertruda Wielka św. Kwiat nabożeństwa. RN: Kwiat nabożeństwa to iest: modlitwy Giertrudy Swiętey a[nn]o 1697.
237 Kwadragezyma. Kwadragezyma dusze czyśćcowe posilająca. RF: Kwadragezyma Dusze czyszcowe posilaiąca przez Jednego Kapłana S: J: w Wilnie w Drukarni J: K: M: Akademicki[ej] S: J: 1749.
41 Biblia, Stary Testament, Księga Psalmów. Księgi Psalmów Dawidowych łacińskim i polskim językiem. RN: Księgi Psalmow Dawidowych łacinskim y polskim Językiem podane do Druku przez zakonnice nawiedzienia Nayswiętszey Panny w Krakowie w Drukarni Franciszka Cezarego JK M. Roku P: 1714.
566 Zrzelski Jan. Księga tajemnic boskich pełna. RN: Księga Taiemnic Boskich pełna przez X. Jana Zrzelskiego Soc: Jesu. A[nn]o. 1739. w Wilnie w Drugarni [sic] JK M. akademickiey Soc Jesu.
704 Krótkie. Krótkie zebranie życia, cnót śmierci i cudów B. Józefa z Kopertynu. RN: Krotkie zebranie zycia, cnot smierci y cudow B. Jozefata [sic] A[nn]o 1754 w Lublinie.
33 Beaufils Guillaume. Krótkie zebranie życia Joanny Franciszki Fremiot. RF: Krotkie Zebranie Zycia [Joanny Franciszki Fremiot] z francuskiego na Polski Język przetłumaczone w Warszawie w Drukarni J: K: M: 1752.
233 Krótkie. Krótkie zebranie wiary świętej katolickiej. RF: Krotkie Zebranie Wiary S: Katolickiey w Warszawie w Drukarni J: K: M: 1702.
255 Lubomirska Konstancja. Krótkie zebranie różnego nabożeństwa. RN: Krotkie Zebranie Roznego nabozenstwa Przedrukowano w Krakowie w Drukarni Sebastyana Hebanowskiego J K M. A[nn]o 1752. Exemplarzow 5.
257 Lubomirska Konstancja. Krótkie zebranie różnego nabożeństwa. RF: Krotkie Zebranie roznego Nabozenstwa roznych lat. [egz.] 9.
258 Lubomirska Konstancja. Krótkie zebranie różnego nabożeństwa. RF: Krotkie Zebranie roznego Nabozenstwa roznych lat. [egz.] 9.
259 Lubomirska Konstancja. Krótkie zebranie różnego nabożeństwa. RF: Krotkie Zebranie roznego Nabozenstwa roznych lat. [egz.] 9.
260 Lubomirska Konstancja. Krótkie zebranie różnego nabożeństwa. RF: Krotkie Zebranie roznego Nabozenstwa roznych lat. [egz.] 9.
261 Lubomirska Konstancja. Krótkie zebranie różnego nabożeństwa. RF: Krotkie Zebranie roznego Nabozenstwa roznych lat. [egz.] 9.
706 Krótkie. Krótkie nabożeństwo do S. Kajetana [...] roku 1745 dnia 8 września. RN: Krotkie nabozeństwo do S. Kaietana A[nn]o 1745 d[ie] 8 augusti [sic].
485 Szyszczyński Feliks. Krótkie medytacje albo rozmyślania. RF: Krotkie Medytacye albo rozmyslania przez Jednego Franciszkana Konwentu Krakowskiego podane w Krakow[ie] J: K: M: 1728.
316 Nepveu François. Krótkie i nabożne na każdy dzień całego roku rozmyślania. RN: Krotkie y nabozne na każdy Dzien Całego Roku rozmyslania w Warszawie w Drukarni OO Scholar[um] Piar[um] A[nn]o. 1702.
67 Chrościński Wojciech Stanisław. Krótki zbiór duchownych zabaw. RN: Krotki Zbior Duchownych Zabaw Oyczystym wierszem przez JP. Woyciecha Stanisława Chroscinskiego ettc: do druku podany Roku 1711. w Drukarni Jasney Gory Częstochowskiey.
232 Krótka. Krótka informacja o szkaplerzach, które rozdają Ojcowie Teatyni. RF: Stałosc y Obrona Honoru Niepokalanie Poczętey Boga naszego Matki.
384 Pułaski Franciszek. Krótka annotacja sejmów warszawskich. RO: Xię Krutka Annotacya Seymow warszawskich.
164 Hińcza Marcin. Król bolesny Jezus Chrystus. RF: Krol Bolesny Jezus Chrystus przez X Marcina Hinczę S: J: opisany w Krakowie J: K: M: 1635.
275 Marcos da Lisboa. Kroniki trzech zakonów. RO: Xięga Kroniki Trzech zakonow postanowionych od Oyca So. Franciszka.
698 Chmielowski Benedykt (Joachim Benedykt). Kotwica w ostatniej toni. RN: Kotwica w ostatniey toni to iest: nowe nabożeństwo A[nn]o 1754 w Krakowie. [egz.] 2?
700 Koronka. Koronka o Przemienieniu Pańskim. RN: Koronka o Przemieniu [sic] pańskim nieoprawna.
699 Koronka. Koronka Bractwa SS Aniołów Stróżów. RN: Koronka Bractwa SS Aniołow Strozow w Drukarni Jasney Gory Częstochowskiey a[nn]o 1737.
219 Korona. Korona ziemi świętej. Życie świętej Jadwigi księżny polskiej. RN: Korona ziemi Swiętey zycie Swiętey Jadwigi Xięzny Polskiey w Poznaniu a[nn]o 1697.
218 Korona. Korona niebieska różnemi nabożeństwy na cały rok rozłożonemi. RN: Korona niebieska roznemi nabozenstwy. na Cały Rok rozłozonemi w Kaliszu w Drukarni JK M. Coll: Soc Jesu. A[nn]o. 1731.
217 Korona. Korona niebieska różnemi nabożeństwy na cały rok rozłożonemi. RF: Korona Niebieska w Krakowie w Drukarni Krzysztofa Domanskiego J: K: M: 1708.