Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
287 Miguel de Comalada. Desiderosus albo ścieżka do miłości bożej. RF: Desiderosus albo scieszka etc. przez tegoz w Lwowie.
286 Miguel de Comalada. Desiderosus albo ścieżka do miłości bożej. RF: Desiderosus Albo Sciezka do Miłosci Bozey przez Kaspra Wilkowskiego Medyka J: X: M: Pana Mikołaia Krzysztofa Radziwiłła ettc w Krakowie w Drukarni Akademi: 1734.
285 Exercice. Exercice interieur de l’ame devote et religieuse. RO: Xiązeczka mała Titulô. Exercice interieur, w opraw: szarey. RZ: 52. Exercice interieur de l’ame Devote et Religieuse a Paris 1667.
283 Meta. Meta świętych afektów. RN: Meta S. affektow przez pobozne y wybrane akty Rytmem polskim wydana w Lublinie w Drukarni Col: Lub: Soc Jesu A[nn]o. 1722. RO: Xią. Meta swiętych affektow w szarey oprawie.
282 Merlo-Horstius Jacob. Raj duszy chrześcijańskiej. RF: Wprowadzenie do Raiu.
280 **Maryja. Maryja imię najsłodsze Przenajświętszej Matki Bożej.
279 Martyrologium. Martyrologium Kościoła Rzymskiego. RN: Martyrologium Koscioła Rzymskiego w Sandomierzu Roku 1747.
278 (Maria Klementyna Sobieska). Parentalia Mariae Clementinae. RO: Parentalia Mariae Clementinae.
277 Maria od Jezusa z Agredy bł. Miasto święte niedościgłemi tajemnicami ubłogosławione. RN: Miasto Swięte nie doscigłemi Taiemnicami ubłogosławione Cud Cudow przepaść Łask podane przez X Piotra Kwiatkowskiego S. J. w Lublinie w Drukarni JK M. Col: Soc Jesu A[nn]o. 1732.
276 Maria od Jezusa z Agredy bł. Miasto święte niedościgłemi tajemnicami ubłogosławione. RF: Miasto S: Zycie przedziwne Matki wCielonego B M: objawione X w Miescie Algreda a przez X Piotrkowskiego [sic, winno być: Piotra Kwiatkowskiego] do Druku podane w Kaliszu 1731.
275 Marcos da Lisboa. Kroniki trzech zakonów. RO: Xięga Kroniki Trzech zakonow postanowionych od Oyca So. Franciszka.
274 Marcin z Urzędowa. Herbarz polski. RO: Druga Xięga stara w szarey oprawie bez Tytułu. opisanie przyrodzenia Ziuł.
273 Manni Giovanni Battista. Prawdy powszechne, abo dowodne nauki chrześcijańskiej filozofii. RN: Prawdy powszechne abo dowodne nauki A[nn]o 1728.
271 Manni Giovanni Battista. Aksiomata chrześcijańskiej filozofii. RO: Xiązeczka Stara, Titulô Axiomata Chrzescijanskiey Filozofij.
270 Malczewski Adam. Zegarek czyśćcowy. RF: Zegarek Czyscowy w Wilnie 1754.
269 Makowski Adam. Wzywanie do modlitwy codziennej. RF: Wzywanie do Modlitwy Codzienney przez X Adama Makowskiego S: J: w Krakowie 1640.
268 Makowski Adam. Wizerunek panny pokorniuchnej, a z Panem Bogiem wielce zjednoczonej. RO: Xię Wizerunek Panny Pokorniuchney, a z Panem Bogiem wielce ziednoczoney.
267 Major Jean, Averoult Antoine d'. Zwierciadło przykładów. RN: Zwierciadło przykładow ettc. przez X. Antoniego Davroulciusza Soc Jesu. w Kaliszu A[nn]o. 1690.
266 Luis de Granada. Zwierciadło człowieka chrześcijańskiego. RF: Zwierciadło Człowieka Chrzescianskiego.
265 Luis de Granada. Przewodnik grzeszników. RN: Przewodnik Grzesznikow przez W X. Ludwika de Granade z Dominika S: po hiszpańsku napisany w Lublinie w Drukarni Colle: Soc Jesu a[nn]o. 1687.
264 Ługowski Marcin Piotr. Nauka życia dla nabycia duchownej umiejętności. RN: Nauka Zycia dla nabycia Duchowney umieiętności na Osmiodniowych Rekolekcyach ettc przez X Marcina Ługowskiego Soc Jesu w Drukarni Col: Lwow Soc Jezu. A[nn]o. 1742.
263 Łuczycki Józef. Droga ubita do Nieba. RF: Droga ubita do Nieba przez Ubitego przy Męce y Zabitego na Krzyzu Jezusa w Kaliszu 1748 A[nn]o.
262 Lubomirski Stanisław Herakliusz. Zbawiennych środków książeczka święta i geniuszowi politycznemu służąca. RF: Stanisława Lubomirskiego Mar. W: Kor: Xiązeczka Swięta y Gieniuszowi Politycznemu Słuząca w Wilnie 1728.
261 Lubomirska Konstancja. Krótkie zebranie różnego nabożeństwa. RF: Krotkie Zebranie roznego Nabozenstwa roznych lat. [egz.] 9.
260 Lubomirska Konstancja. Krótkie zebranie różnego nabożeństwa. RF: Krotkie Zebranie roznego Nabozenstwa roznych lat. [egz.] 9.
259 Lubomirska Konstancja. Krótkie zebranie różnego nabożeństwa. RF: Krotkie Zebranie roznego Nabozenstwa roznych lat. [egz.] 9.
258 Lubomirska Konstancja. Krótkie zebranie różnego nabożeństwa. RF: Krotkie Zebranie roznego Nabozenstwa roznych lat. [egz.] 9.
257 Lubomirska Konstancja. Krótkie zebranie różnego nabożeństwa. RF: Krotkie Zebranie roznego Nabozenstwa roznych lat. [egz.] 9.
255 Lubomirska Konstancja. Krótkie zebranie różnego nabożeństwa. RN: Krotkie Zebranie Roznego nabozenstwa Przedrukowano w Krakowie w Drukarni Sebastyana Hebanowskiego J K M. A[nn]o 1752. Exemplarzow 5.
254 Litwanides Bartłomiej (imię zakonne: Walerian). Ogród różany: abo opisanie porządne dwu szczepów wonnej różej hierychuntskiej. RN: Ogrod Rozany abo opisanie porządne to iest: o Dwu Swiętych Rozancach przez W. O. Br. Waleryana Lith Prezydenta. w Krakowie w Drukarni Franciszka Cezarego. Roku 1627.