Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
353 Plaisirs. Plaisirs (Les) innocens et amoureux de la campagne. RO: Xiążeczka, Titulô L’es Plaisirs innocens ett. w szarey oprawie. RZ: 40. Les Plaisirs innocens et amoureux de La Campagne, a Amsterdam 1699.
352 Piskorski Sebastian Jan. Flores vitae B. Salomae Virginis. RN: Flores vitae B. Salomae Virginis anno a quo flos vitae refloruit A[nn]o [...] et 1735. Varsaviae Typis S. R. M. in Colle: Schol: Piar[um].
351 Piskorski Sebastian Jan. Flores vitae B. Salomae Virginis. RN: Flores vitae B. Salomae Virginis anno a quo flos vitae refloruit A[nn]o 1691 [...].
350 Piotrkowczyk Stanisław. Winnica Chrystusa Pana. RF: Winnica Chrystusa Pana w Krakowie w Drukarni Akademickiey 1706.
35 Bernard św. Sposób mądrego i dobrego życia. RN: Sposob mądrego y Dobrego Zycia z Xiąg Bernarda So. Doktora Koscielnego wypisany.
347 Pięć. Pięć pieśni P. Maryi na Górze Podkamieniu odprawujących się. RF: Pięc Piesni P: Maryi na Gorze podkamieniu odprawuiących się.
346 Pawłowski Daniel. Mowa Boska do serca zakonnika. RN: Mowa Boska do Serca Zakonnika rozłozona od X Daniela Pawłowskiego Soc: Jesu: 1675. a w Kaliszu R. P. 1685. dodruku podana po łacinie w polskim zas ięzyku R. P. 1741. odnowiona w Drukarni Lwowskiey J K M.
344 Passio. Passio Domini nostri Jesu Christi. RF: Passio D: nostri J Chrysti z Kopersztychami.
343 Parvilliers Adrien. Stations (Les) de Jerusalem et de Calvaire. RO: Xią. Titulô L’Stations de Jerusalem, et de Calvaire w szarey oprawie malutka. RZ: 63. Les Stations de JEruzalem et de Calvaire a Paris 1738.
342 Paradin Claude. Quadrins historiques de la Bible. RO: Xiążeczka w Pargaminie [sic] stara. Titulô Quadrins Historiques De La Bible. RZ: 66. Quadrins Historiques de La Bible.
341 Owaniszewski Elekt. Głos synogarlicy na pustyni świata tego jęczącej. RF: Głos Synogarlicy w Lublinie w Drukarni J: K: Mci C. S: J roznych lat.
340 Osmólski Tomasz. Konterfekt życia przykładnego. RO: Xię Konterfekt Zycia przykładnego Z Ozdoby Karmelu Zakonnego Kopiowany.
34 Beimler Samuel. Medyk domowy. RF: Medyk domowy Samuela Beymlera Doktora w drukarni Leszczynskiey wydany 1749.
339 Osiecki Bruno. Prymicje pracy kaznodziejskiej. RN: Prymicye Pracy Kaznodzieyskiey Przebłogosławioney Maryi. Panny Matki Boskiey w Drukarni Jasney gory Częstochowskiey JK. M: R P. 1738.
338 Orłowski Ignacy. Słuszna sprawa koron Jezusa i Maryi. RN: Słuszna sprawa Koron Jezusa y Maryi za Dekretem O. S. Papieza Innocentego XIII. przez całą oktawę tryumfalnego aktu koronacyi przez iednego zakonnika konwentu Sokalskiego za licencyą starszych A[nn]o. 1727. we Lwowie. w Drukarni Coll: Soc Jesu.
337 Opatowczyk Adam. Fascykuł nabożeństwa różnego. RF: FasCykuł Nabozenstwa roznego w Krakowie w Drukarni franciszka Cezarego 1633.
336 Opaliński Krzysztof. Zwierciadło w którym każdy przejrzeć się i plamę obaczyć może. RF: Zwierciadło w Ktorym Kazdy przeyrzec się y plame Obaczyc moze w Wenecyi 1698.
335 Ołtarzyk. Ołtarzyk duchowny albo ofiary wonne. RF: Ołtarzyk duchowny albo Ofiary wonne do Druku podane w Krakowie w Drukarni Michała Dyaszewskiego 1742.
334 Olszewski Michał. Miasto uspokojenia serc ludzkich. RF: Miasto uspokoienia Serc Ludzkich przez X Michała Olszewskiego w Wilnie J: K: M: 1755.
333 Ogród. Ogród liliowy i cedrowy [...] albo żywot, cnoty i cuda S. Kajetana. RN: Ogrod Lilijowy y Cedrowy zapachem Cnot Anielskich Koscioł Chrystusow Rozweselający albo zywot, Cnoty y Cuda So. Kaietana przez X. Anioła Ostroroga S. Th. M. Karmelitę [przetłomaczony] a[nn]o. 1719. w Krakowie w Drukarni Jana Domanskiego JK M Typo: A[nn]o. 1720.
332 Officium. Officium na pierwszą środę Kwadragezymy. RN: Officium na pierwszą Srzodę Kwadraiezymy przez wielebne w Bogu Karmelitanki Bosse do Druku podane. w Poznaniu w Drukarni Colle: Soc Jezu. R. P. 1701. RO: [...], Item officiu[m] stare, na pirwszą srzodę Kwadragezymy w papierowey oprawie starey iedne.
331 Officium. Officium albo godzinki błogosławionej Panny Maryi. RF: Officium albo Godzinki Błogosławioney Panny Maryi do Druku podane w Krakowie Franciszka Cezarego JKM: 1680.
330 Officium. Officium abo obchód za umarłe. RF: Officium abo Obchod za Umarłe.
33 Beaufils Guillaume. Krótkie zebranie życia Joanny Franciszki Fremiot. RF: Krotkie Zebranie Zycia [Joanny Franciszki Fremiot] z francuskiego na Polski Język przetłumaczone w Warszawie w Drukarni J: K: M: 1752.
329 Office. Office (L') de la Semaine Sainte et de celle de Pasque, en latin et en français. RO: Xią. L’Office De La Semaine Sainte, et de Celle de pasque, en Latin, et en François. w czerwoney oprawie skurzaney. RZ: 5. L’Office de La Semaine Sainte et de Celle de Pasque [en Latin, et en François] 1715.
328 Nowa. Nowa Boskiej Opatrzności Kongregacja. RO: Xią: Nowa Boskiey OPatrzności Kongregacya malenkie xiązeczki w papier oprawne.
327 Noiret Gilbert. Abrege de la vie et des vertus du bienheureux Vincent de Paul. RO: Xią: Abrege De L’a vie et Des vertus Du Bienheureux, [Vincent] De Paul, w czarney oprawie. RZ: 41. Abrege de La vie et des vertus du Bienheureux Vincent de Paul etc. a Paris 1729.
326 Nogawski Józef Michał. Uroczystość solenna a zbawienna osobliwej grzesznikow patronki. RF: Uroczystość Solenna y Zbawienna oSobliwey Grzesznikow Patronki w Krakowie 1739.
324 Nieszporkowicz Ambroży. Odrobiny z stołu królewskiego. RN: Odrobiny z Stołu Krolewskiego Krolowy nieba y Ziemie Maryi przez X. Ambrozego Nieszporkowitza S. Th: Doktora. podane w Drukarni Jasney Gory Częstochowskiey R. P. 1720.
322 Nieremberg Juan Eusebio. Akty różne nabożne. RF: Akty rozne nabozne w Lublinie 1732.