Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
388 Radliński Jakub Paweł. Grób wielkopiątkowy krótko zebrany. RN: Grob wielkopiątkowy krotko zebrany albo sposob nawiedzenia grobow przez X. Jakuba Radelinskiego [sic] w Lublinie a[nn]o 1733.
387 Radliński Jakub Paweł. Grób wielkopiątkowy. RF: Grob Wielkopiątkowy w Lublinie w Drukarni Coll. S. J. 1730.
386 Puzyna Stefan. Głosy wolne o wolnej od zmazy Maryi Pannie. RF: Głosy wolne przez X Stefana Puzynę S: J: w Warszawie Coll. S: J: 1737. [...].
385 Pustynia. Pustynia duchowna na jeden dzień każdego miesiąca. RN: Pustynia Duchowna na ieden Dzien kazdego miesiąca. wydana w Kaliszu w Drukarni Coll: Soc JESU. A[nn]o. 1745.
384 Pułaski Franciszek. Krótka annotacja sejmów warszawskich. RO: Xię Krutka Annotacya Seymow warszawskich.
383 Puente Luis de la. Rozmyślania o tajemnicach wiary naszej. RN: Rozmyslania o taiemnicach wiary naszey Zywocie y męce Pana Jezusowey ettc przez Ludwika pontana w Wilnie w Drukarni akademickiey Soc Jesu Anno 1647.
382 Przywilej. Przywilej na szczęśliwą wieczność. RF: Przywiley na Szczęsliwą wieczność przez Kapłana Koscioła Farnego P: M: nowego Miasta Warszawy 1733.
381 Przyłęcki Franciszek. Rekolekcje duchowne na osiem dni. RF: Rekolekcye duchowne na Osim dni przez X Franciszka Przyłęckiego Kusz: Cust. Vill. XX Ber[nardynów] w Wilnie 1752.
380 Pruszcz Piotr Jacek (Hiacynt). Morze Łaski Boskiej. RN: Morze Łaski Boskiey które Pan Bog w Koronie Polskiey po roznych mieyscach przy obrazach obficie wylewa podana A[nn]o. 1740. w Krakowie w Drukarni Akademickiey.
38 Biblia, Stary Testament, Nowy Testament. Biblia święta to jest księgi Starego i Nowego Przymierza. RF: Biblia S: Starego y nowego przymierza. [Biblia gdańska?].
379 Pruszcz Piotr Jacek (Hiacynt). Klejnoty stołecznego miasta Krakowa. RN: Kleynoty Stołecznego miasta Krakowa. albo Koscioły wydane przez Piotra Hiacyntha pruszcza krotko opisane Do Druku podane Anno. 1745. w Krakowie w Drukarni Akademickiey.
378 Złote. Złote jarzmo małżeńskie. RN: Złote Jarzmo małzenskie.
377 Protekcja. Protekcja wszystkim stanom skuteczna . RF: Protekcya wszystkim Stanom Skuteczna przez Jednego Kapłana S J do Druku podana w Wilnie 1722.
375 Promptuarium. Promptuarium medicum empiricum. RF: Promptuarium Medicum Empiricum przez pewnego Authora napisana w Krakowie przedrukowana 1716.
373 Lordelot Bénigne. Powinności życia domowego. RF: Powinnosci Zycia domowego przedrukowane w Wilnie 1752.
37 **Beynon Elias. Świeżo przyczyniony miłosierny Samarytan.
366 **Powinności. Powinności chrześcijańskie, to jest co powinien każdy chrześcijanin wierzyć, czynić i wiedzieć, aby był zbawiony.
365 Potocki Wacław. Nowy zaciąg pod chorągiew starą triumfującego Jezusa. RN: Nowy Zaciąg pod chorągiew Starą Tryumfującego Jezusa Syna Bozego nad Swiatem przez Wacława z Potoka Potockiego A[nn]o. 1680. D. 1. Sierpnia w Warszawie u OO. Scholar[um] Piar[um].
364 Potocki Wacław. Jovialitates albo żarty i fraszki rozmaite. RN: Jovialitates albo zarty y fraszki Rozmaite przedrukowane A[nn]o. 1747.
363 Poszakowski Jan Antoni. Rozdział światła od ciemności. RN: Rozdział Swiatła od ciemnosci to iest nauka katholicka przez X Jana Poszakowskiego Soc Jesu. w Wilnie w Drukarni Akademickiey S. S. A[nn]o. 1737.
362 Poszakowski Jan Antoni. Prawda z orłem i strzałą nad kacerskimi błędami. RN: Prawda z Orłem y Strzałą nad kacerskimi błędami to iest nauka Katholicka ettc podana Do Druku przez X Jana Poszakowskiego Soc Jesu w Wilnie w Drukarni JKM. Akademij Soc Jesu. A[nn]o. 1740.
361 Poszakowski Jan Antoni. Lilia między cierniami prawda między błędami. RN: Lilia między Cierniami prawda między błędami to iest: nauka Katholicka przez X Jana Poszakowskiego Soc Jesu. w Wilnie w Drukarni JKM. akademickiey Soc Jesu. A[nn]o. 1738. Tom Czwarty.
360 Poszakowski Jan Antoni. Historia o początku odszczepieństwa Kościoła Anglikańskiego. RN: Historya o Początku odszczepienstwa Koscioła Anglikanskiego y weysciu do niego Herezyi kalwinskiey y Innych sekt; zebrana y o pisana przez X Jana Poszakowskiego Soc Jesu Theologa w Warszawie w Drukarni JK M. Col: Soc Jesu. Anno 1748.
36 Berruyer Isaac Joseph. Historia Ludu Bożego. RO: Xię Historya Ludu Bożego. Thom. 2dus y Druga Takaż.
359 Porzecki Stanisław Józef. Posiłek duszy albo rozmyślanie o Męce Pańskiej. RF: Posiłek Duszy albo rozmyslanie o Męce Panskiey napisane przez X Stanisława Jozefa Borzeckiego [sic] Spowiednika we Lwowie 1740.
358 Popławski Mikołaj. Stół duchowny albo medytacje i nauki duchowne. RN: Stoł Duchowny albo medytacye y nauki Duchowne podane przez J O Biskupa y Senatora Polskiego w Warszawie w Drukarni Krzysztofa Domanskiego J K M. Typ: A[nn]o. 1704. Tomow 3.
357 Poniński Antoni. Sarmatides seu satyrae. RN: Sarmatides seu Satyrae Cujusdam Equitis poloni. a Joanne Maximiliano Krolikiewicz Dedicatae A[nn]o. 1741.
356 Poniński Antoni. Opera heroica. RN: Opera Heroica Illus: Dni Antonij Łodzia á Ponin Poninski Palatini Poznaniensis. Impressa A[nn]o. 1739. Varsaviae Typis S. R. M et Reipublae In Coll: Scholar[um] Piar[um].
355 Polikowski Anioł. Triumf troistej Łaski Boskiej J.O. Teofili z Leszczyńskich księżny Wiśniowieckiej. RN: Tryumf troistey Łaski Boskiey J. O. Teofili z Leszczynskich Xiężny Wisnowieckiey [sic] Kasztelanowy Krakowskiey Trzema herbownego orła trumbami J. O. Xcia Jmci Michała Kazimierza Radziwiłła Het: Wo Wo XLi Wwdy Wilen: ettc ogłoszony w Lwowie w Drukarni JK Mći Coll: Soc Jesu Anno 1753. w papier złoty oprawny.
354 Pobudka. Pobudka szukających Boga. RO: Xią. Małych. Titulô. Pobutka [sic] szukaiących Boga, w papier oprawn: