Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]: Tytuł:
328 Nowa. Nowa Boskiej Opatrzności Kongregacja. RO: Xią: Nowa Boskiey OPatrzności Kongregacya malenkie xiązeczki w papier oprawne.
723 Nowe. Nowe światło światu okazane to jest: ciało S. Lucyda. RN: Nowe swiatło swiatu okazane to iest: Ciało s. Lucynda [sic]. [egz.] 6.
721 Nowenna. Nowenna albo nabożeństwo do S. Kajetana. RN: Nowenna albo nabozeństwo do S. Kaietana klerykow etc. A[nn]o 1731 [w] Zamoysciu.
729 Obrona. Obrona anielskiej cnoty. RN: Obrona Anielskiey cnoty. w Lublinie A[nn]o 1741.
620 Odgłos. Odgłos pienia anielskiego Trójcy Przenajświętszej. RN: Odgłos pienia Anielskiego Troycy Przenaysw. odzywający się a[nn]o 1745. we Lwowie Pawła Jozefa Golczewskiego [...].
645 Odgłos. Odgłos pienia anielskiego Trójcy Przenajświętszej. RN: Odgłos pienia Anielskiego Troycy Przenaysw. odzywający się a[nn]o [...] et 1739.
666 Odpusty. RN: Odpusty od Oyca Sw.
668 Odpusty. RN: Odpusty z kopersztychem.
329 Office. Office (L') de la Semaine Sainte et de celle de Pasque, en latin et en français. RO: Xią. L’Office De La Semaine Sainte, et de Celle de pasque, en Latin, et en François. w czerwoney oprawie skurzaney. RZ: 5. L’Office de La Semaine Sainte et de Celle de Pasque [en Latin, et en François] 1715.
654 Office. Office (L') et la vie de Saint Onufre Confesseur. RN: L’Office et la vie de Saint Onufre Contesseur [sic] a Varsovie 1748.
330 Officium. Officium abo obchód za umarłe. RF: Officium abo Obchod za Umarłe.
586 Officium. RO: Xiązeczek barzo malenkich Officiow Polskich w szarey papier: opraw: 62.
331 Officium. Officium albo godzinki błogosławionej Panny Maryi. RF: Officium albo Godzinki Błogosławioney Panny Maryi do Druku podane w Krakowie Franciszka Cezarego JKM: 1680.
587 Officium. RO: Xią. officiow małych, w czarney oprawie skurzaney cztyry, piąta w czerwoney oprawie skurzaney, [...].
332 Officium. Officium na pierwszą środę Kwadragezymy. RN: Officium na pierwszą Srzodę Kwadraiezymy przez wielebne w Bogu Karmelitanki Bosse do Druku podane. w Poznaniu w Drukarni Colle: Soc Jezu. R. P. 1701. RO: [...], Item officiu[m] stare, na pirwszą srzodę Kwadragezymy w papierowey oprawie starey iedne.
618 Officium. Officium albo codzienne nabożeństwo do Boga w Trójcy SSS. Jedynego [...] krótko zebrane. RN: Officium Albo codzienne nabozenstwo zebrane. a[nn]o [...]1746 [...].
642 Officium. Officium albo codzienne nabożeństwo do Boga w Trójcy SSS. Jedynego [...] krótko zebrane. RN: Officium Albo codzienne nabozenstwo zebrane. a[nn]o 1748 [...] [...].
643 Officium. Officium albo codzienne nabożeństwo do Boga w Trójcy SSS. Jedynego [...] krótko zebrane. RN: Officium Albo codzienne nabozenstwo zebrane. a[nn]o [...] [...] et 1741.
726 Officium. Officium abo godziny Błogosławionej Panny Maryi. RN: Officium albo godzinki Błogosławioney Panny Maryi A[nn]o 1638.
728 Ofiary. Ofiary wonne na złotym ołtarzu przed majestatem boskim. RN: Offiary wonne na Złotym Ołtarzu przed Mayestatem Boskim.
333 Ogród. Ogród liliowy i cedrowy [...] albo żywot, cnoty i cuda S. Kajetana. RN: Ogrod Lilijowy y Cedrowy zapachem Cnot Anielskich Koscioł Chrystusow Rozweselający albo zywot, Cnoty y Cuda So. Kaietana przez X. Anioła Ostroroga S. Th. M. Karmelitę [przetłomaczony] a[nn]o. 1719. w Krakowie w Drukarni Jana Domanskiego JK M Typo: A[nn]o. 1720.
727 Ogród. Ogród niebieski wonnemi kwiatkami rozlicznego nabożeństwa napełniony. RN: Ogrod niebieski wonnemi kwiatkami rozlicznego nabozeństwa napełniony w Krakowie A[nn]o 1747.
334 Olszewski Michał. Miasto uspokojenia serc ludzkich. RF: Miasto uspokoienia Serc Ludzkich przez X Michała Olszewskiego w Wilnie J: K: M: 1755.
335 Ołtarzyk. Ołtarzyk duchowny albo ofiary wonne. RF: Ołtarzyk duchowny albo Ofiary wonne do Druku podane w Krakowie w Drukarni Michała Dyaszewskiego 1742.
336 Opaliński Krzysztof. Zwierciadło w którym każdy przejrzeć się i plamę obaczyć może. RF: Zwierciadło w Ktorym Kazdy przeyrzec się y plame Obaczyc moze w Wenecyi 1698.
337 Opatowczyk Adam. Fascykuł nabożeństwa różnego. RF: FasCykuł Nabozenstwa roznego w Krakowie w Drukarni franciszka Cezarego 1633.
588 Opisanie. Opisanie koronacji obrazu Najświetszej Panny w Leżajsku u OO. Bernardynów. RN: Panegiryk na Koronacyą. N. P. Lezayskiey.
653 Ordre. Ordre (L') des Dames de La Croix de l’Etoile. RN: L’Orde [sic] des Dames de La Croix de l’Etoile. Linz par Jean Gaspar Leidenmayr MDCCXXVI.
338 Orłowski Ignacy. Słuszna sprawa koron Jezusa i Maryi. RN: Słuszna sprawa Koron Jezusa y Maryi za Dekretem O. S. Papieza Innocentego XIII. przez całą oktawę tryumfalnego aktu koronacyi przez iednego zakonnika konwentu Sokalskiego za licencyą starszych A[nn]o. 1727. we Lwowie. w Drukarni Coll: Soc Jesu.
339 Osiecki Bruno. Prymicje pracy kaznodziejskiej. RN: Prymicye Pracy Kaznodzieyskiey Przebłogosławioney Maryi. Panny Matki Boskiey w Drukarni Jasney gory Częstochowskiey JK. M: R P. 1738.