Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z-a]:
90 **Darowski Jan Kazimierz. Officium codzienne z różnemi nabożeństwami.
215 Koribski Stanisław. Officium albo godzinki o Duchu Świętym. RF: Officium albo Godzinki o Duchu S: w Drukarni Poznanskiey wydrukowane za Staraniem X Stanisława Korybskiego 1639.
331 Officium. Officium albo godzinki błogosławionej Panny Maryi. RF: Officium albo Godzinki Błogosławioney Panny Maryi do Druku podane w Krakowie Franciszka Cezarego JKM: 1680.
642 Officium. Officium albo codzienne nabożeństwo do Boga w Trójcy SSS. Jedynego [...] krótko zebrane. RN: Officium Albo codzienne nabozenstwo zebrane. a[nn]o 1748 [...] [...].
618 Officium. Officium albo codzienne nabożeństwo do Boga w Trójcy SSS. Jedynego [...] krótko zebrane. RN: Officium Albo codzienne nabozenstwo zebrane. a[nn]o [...]1746 [...].
643 Officium. Officium albo codzienne nabożeństwo do Boga w Trójcy SSS. Jedynego [...] krótko zebrane. RN: Officium Albo codzienne nabozenstwo zebrane. a[nn]o [...] [...] et 1741.
330 Officium. Officium abo obchód za umarłe. RF: Officium abo Obchod za Umarłe.
726 Officium. Officium abo godziny Błogosławionej Panny Maryi. RN: Officium albo godzinki Błogosławioney Panny Maryi A[nn]o 1638.
654 Office. Office (L') et la vie de Saint Onufre Confesseur. RN: L’Office et la vie de Saint Onufre Contesseur [sic] a Varsovie 1748.
329 Office. Office (L') de la Semaine Sainte et de celle de Pasque, en latin et en français. RO: Xią. L’Office De La Semaine Sainte, et de Celle de pasque, en Latin, et en François. w czerwoney oprawie skurzaney. RZ: 5. L’Office de La Semaine Sainte et de Celle de Pasque [en Latin, et en François] 1715.
324 Nieszporkowicz Ambroży. Odrobiny z stołu królewskiego. RN: Odrobiny z Stołu Krolewskiego Krolowy nieba y Ziemie Maryi przez X. Ambrozego Nieszporkowitza S. Th: Doktora. podane w Drukarni Jasney Gory Częstochowskiey R. P. 1720.
608 **Nieszporkowicz Ambroży. Odrobiny z stołu królewskiego.
315 Nennichen Matthias. Odpowiedź na częste owo pytanie, gdzie to napisano jest? RN: Odpowiedz na częste owo pytanie w Wilnie a[nn]o 1700.
443 (Mniszech Jerzy August Wandalin). Odgłos sławy przy weselnym akcie [...] Jerzego Augusta Wandalina Mniszcha [...] i [...] Amalii grafówny na Ocieszynie Brylówny Ocieskiej. RN: Odgłos Sławy.
620 Odgłos. Odgłos pienia anielskiego Trójcy Przenajświętszej. RN: Odgłos pienia Anielskiego Troycy Przenaysw. odzywający się a[nn]o 1745. we Lwowie Pawła Jozefa Golczewskiego [...].
645 Odgłos. Odgłos pienia anielskiego Trójcy Przenajświętszej. RN: Odgłos pienia Anielskiego Troycy Przenaysw. odzywający się a[nn]o [...] et 1739.
529 Woyna Orański Adam. Ochłoda zbawienna duszom wiernych zmarłych w upałach czyśćcowych zostającym. RF: Ochłoda Zbawienna Duszom wiernych zmarłych w upałach Czyscowych Zostaiącym przez JW JMc X: Adama Woynę 1748.
520 Witkowski Jan. Obserwacje święte czasu rocznego. RO: Xią. obserwacye swiętte, Czasu Rocznego, w szarey oprawie papie:
621 Sapieha Jan Fryderyk. Obserwacje Diophanesa Kiliana na Kczewie, Kuligowie Relatyńskiego. RN: Obserwacye Diopchanesa [sic], Kiliana ettc. a[nn]o 1743.
77 Czaszyński Rajmund. Obrót całego roku z kazaniami niedzielnemi. RO: Xię Obrot Całego Roku Z Kazaniami Niedzielnemi.
729 Obrona. Obrona anielskiej cnoty. RN: Obrona Anielskiey cnoty. w Lublinie A[nn]o 1741.
523 Witwicki Stanisław Jan. Obraz prawdziwego kapłana. RF: Obraz prawdziwego Kapłana przez JW Jm X Stanisława Witwickiego Biskupa Łuckiego y brzeskiego wyrazony w Krakowie w Drukarni Michała Jozefa Dyaszewskiego J: K: M: 1751.
512 Wargocki Andrzej. O Rzymie pogańskim i chrześcijańskim ksiąg dwoje. RN: O Rzymie Poganskim y Chrzescianskim Ksiąg Dwoie: X. Andrzey Wargocki napisał y Do Druku podał w Krakowie w Drukarni Łukasza Kupisza. J K M. Typogra: A[nn]o. 1648.
545 Zabielski Wojciech Alojzy. O poszanowaniu duchownych i dziesięcinie kazania. RN: O poszanowaniu Duchownych y Dziesięcinie Kazania X Woyciecha Aloyzego Zabielskiego Soc Jesu. A[nn]o. 1753. w Lublinie w Drukarni J K M. Colle: Soc JESU.
491 Tomasz a Kempis (Thomas à Kempis). O naśladowaniu Chrystusa Pana. RF: O nasladowaniu Chrystusa Pana przez Wiel Tomasza z Kempis przedrukowana w Sandomierzu w Drukarni JKM: S: J: 1745.
320 Nieliski Jan. O Najświętszej Bogarodzicy Pannie uważania i rozmyślania pewne. RF: Uwazania y Rozmyslania pewne o N B M P: przez X Jana Nieliskiego S: J: w Krakowie 1636.
365 Potocki Wacław. Nowy zaciąg pod chorągiew starą triumfującego Jezusa. RN: Nowy Zaciąg pod chorągiew Starą Tryumfującego Jezusa Syna Bozego nad Swiatem przez Wacława z Potoka Potockiego A[nn]o. 1680. D. 1. Sierpnia w Warszawie u OO. Scholar[um] Piar[um].
39 Biblia, Nowy Testament. Nowy Testament Pana naszego Chrystusa. RF: Nowy Testament P: naszego Chrystusa przez Jakuba Wuyka Theologa S. J: przedrukowane w Krakowie 1647.
295 Modzelewski Zachariasz. Nowy cnót chrześcijańskich przykład. RN: Nowy Cnot Chrzescianskich przykład abo żywoty Sług S S. Bożych przez. X. Zachariasza Modzelewskiego Soc Jezu W Warszawie w Drukarni JKM. u OO Scholar[um] Piar[um]. A[nn]o. 1695.
87 **Danilewicz Onufry. Nowy Aaron Nazareński Jezus.