Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z-a]:
391 Radziwiłł Mikołaj Krzysztof. Peregrynacja abo pielgrzymowanie do Ziemie Świętey. RN: Peregrynacya abo pielgrzymowanie do ziemie swiętey do Jeruzalem przez JO Xcia Jmci Mikołaja Krzysztofa na Ołyce y Nieswiezu Radziwiłła W. X Lito Marszałka opisana. przedrukowana w Roku 1745. et In anno. 1683.
392 Radziwiłł Mikołaj Krzysztof. Peregrynacja abo pielgrzymowanie do Jeruzalem Ziemie Świętej. RN: Peregrynacya abo pielgrzymowanie do ziemie swiętey do Jeruzalem przez JO Xcia Jmci Mikołaja Krzysztofa na Ołyce y Nieswiezu Radziwiłła W. X Lito Marszałka opisana. przedrukowana w Roku 1745. [...]. RO: Xię Peregrynacya JO. Jmci Radziwiłła do Jeruzalem.
779 Patron. Patron szczęśliwości ludzkiej według duszy i ciała, święty Feliks Wyznawca.
792 Patron. Patron osobliwy matron ciężarnych. Albo nabożeństwo do świętego Bonawentury.
344 Passio. Passio Domini nostri Jesu Christi. RF: Passio D: nostri J Chrysti z Kopersztychami.
278 (Maria Klementyna Sobieska). Parentalia Mariae Clementinae. RO: Parentalia Mariae Clementinae.
500 Tylkowski Wojciech. Paraphrasis na Psałterz Dawidowy. RF: Paraphrasis na Psałterz Dawidowy przez X Woyciecha Tylkowskiego S. J: w Poznaniu do Druku podany 1688.
144 Główczyński Stanisław (Głowczeński). Pańska z Panem Bogiem zabawa i świątobliwa rozrywka. RN: Panska z Bogiem Zabawa y swiątobliwa Rozrywka zamykająca wsobie nauki chrzescianskie ettc: przez Jednę Damę polską złozona na Dwie Xięgi podzielona Roku 1737. w Kaliszu w Drukarni JKM. Colle: Soc Jesu. RO: Xiąg małych Titulô Panska z Panem Bogiem Zabawa w szarey oprawie papierowey Osiemdziesiątt sześc, Takichże w czerwoney oprawie cztyry. do Tychże iedna większa.
151 Gradi Basilio. Palma panieńska. RF: Palma Panienska albo rosprawa przez W. O: Bazylego Grady S: J: w Kaliszu do Druku podana 1607.
644 Rippel Gregor. Ozdoba Kościoła Katolickiego, to jest ceremonie których Kościół S. w wszelkich okolicznościach zwykł zażywać. RN: Ozdoba Koscioła katolickiego to iest: Ceremonie a[nn]o 1747 we Lwowie [winno być: w Lublinie] [...].
619 Rippel Gregor. Ozdoba Kościoła Katolickiego, to jest ceremonie których Kościół S. w wszelkich okolicznościach zwykł zażywać. RN: Ozdoba Koscioła katolickiego to iest: Ceremonie a[nn]o [...] et 1739 w Lublinie [winno być: we Lwowie].
123 Philippus a S. Trinitate. Ozdoba Karmelu zakonnego. RO: Xięga Duza Titulô. Ozdoba Karmelu Zakonnego y druga Takaz.
319 Nieberle Aemilian. Ośmiodziennik seraficki. RF: Osmiodziennik Seraficki przez X Emiliana Nieberle Zakonu O: S: Franciszka do Druku podany w Warszawie w Drukarni J: K: M: Coll S: J: 1747.
25 Augustyn św. Osobne z Bogiem rozmowy. RF: S: Augustyna Osobne z Bogiem rozmowy w Lublinie 1697.
653 Ordre. Ordre (L') des Dames de La Croix de l’Etoile. RN: L’Orde [sic] des Dames de La Croix de l’Etoile. Linz par Jean Gaspar Leidenmayr MDCCXXVI.
210 Komenský Jan Amos. Orbis sensualium pictus. RO: Xiąszka Titulô Joh. Amos Comenii Orbis Sensualium pictus. ett. RZ: 22. Joh. Amos Comenii Orbis Sensualium Pictus Noribergae 1682.
588 Opisanie. Opisanie koronacji obrazu Najświetszej Panny w Leżajsku u OO. Bernardynów. RN: Panegiryk na Koronacyą. N. P. Lezayskiey.
356 Poniński Antoni. Opera heroica. RN: Opera Heroica Illus: Dni Antonij Łodzia á Ponin Poninski Palatini Poznaniensis. Impressa A[nn]o. 1739. Varsaviae Typis S. R. M et Reipublae In Coll: Scholar[um] Piar[um].
335 Ołtarzyk. Ołtarzyk duchowny albo ofiary wonne. RF: Ołtarzyk duchowny albo Ofiary wonne do Druku podane w Krakowie w Drukarni Michała Dyaszewskiego 1742.
101 Drexel Jeremias. Oko wieczności. RF: Oko Wiecznosci abo Sposob prostowania Intencyey dobry przez Jednego Zakonnika S: J: wydrukowane w Krakowie 1638.
182 Jarosiewicz Aleksy. Ogród różowy. RF: Ogrod ruzowy [sic] za Staraniem X Alexego Jarosiewicza zebrany y do Druku podany 1744 w Krakowie.
254 Litwanides Bartłomiej (imię zakonne: Walerian). Ogród różany: abo opisanie porządne dwu szczepów wonnej różej hierychuntskiej. RN: Ogrod Rozany abo opisanie porządne to iest: o Dwu Swiętych Rozancach przez W. O. Br. Waleryana Lith Prezydenta. w Krakowie w Drukarni Franciszka Cezarego. Roku 1627.
727 Ogród. Ogród niebieski wonnemi kwiatkami rozlicznego nabożeństwa napełniony. RN: Ogrod niebieski wonnemi kwiatkami rozlicznego nabozeństwa napełniony w Krakowie A[nn]o 1747.
333 Ogród. Ogród liliowy i cedrowy [...] albo żywot, cnoty i cuda S. Kajetana. RN: Ogrod Lilijowy y Cedrowy zapachem Cnot Anielskich Koscioł Chrystusow Rozweselający albo zywot, Cnoty y Cuda So. Kaietana przez X. Anioła Ostroroga S. Th. M. Karmelitę [przetłomaczony] a[nn]o. 1719. w Krakowie w Drukarni Jana Domanskiego JK M Typo: A[nn]o. 1720.
181 Jarosiewicz Aleksy. Ogród duchowny ziółkami wonnemi różnego nabożeństwa zasadzony. RF: Ogrod Duchowny Ziołkami wonnemi roznego nabozenstwa zasadzony przez X Alexego Jarosiewicza O S: Dominika Kon[wentu] Kra[kowskiego] Possesora [sic] do Druku podany w Krakowie 1741.
728 Ofiary. Ofiary wonne na złotym ołtarzu przed majestatem boskim. RN: Offiary wonne na Złotym Ołtarzu przed Mayestatem Boskim.
332 Officium. Officium na pierwszą środę Kwadragezymy. RN: Officium na pierwszą Srzodę Kwadraiezymy przez wielebne w Bogu Karmelitanki Bosse do Druku podane. w Poznaniu w Drukarni Colle: Soc Jezu. R. P. 1701. RO: [...], Item officiu[m] stare, na pirwszą srzodę Kwadragezymy w papierowey oprawie starey iedne.
89 Darowski Jan Kazimierz. Officium codzienne zebrane dla wygody chrześcijańskiej. RF: Officium Codzienne zebrane dla wygody Chrzescianskiey do Druku podane w Sandomierzu w Drukarni J: K: M: 1726.
730 Darowski Jan Kazimierz. Officium codzienne z różnemi nabożeństwami. RN: Officium codzienne z roznemi nabozeństwami A[nn]o 1753 w futeraliku.
91 Darowski Jan Kazimierz. Officium codzienne z różnemi nabożeństwami. RN: Officium Codzienne z Roznemi nabozenstwami odnowione w Poznaniu 1742.