Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
506 De l’education. De L’education des princes compose [...] pour le Prince de Brandebourg. RO: Xiążeczka Titulô. De L’edu[c]ation Des Princes ettc. w szarey oprawie. RZ: 19. De L’Education Des Princes Compose ettc. [Pour Le Prince de Brandebourg] a Berlin 1699.
505 Uwagi. Uwagi nad pewnym skryptem publikowanym w Berlinie roku 1745. RO: Uwagi nad pewnym skryptem publikowanym w Berklinie [sic] R[ok]u 1745, Tak duże, iak Panegiryk.
502 Tylkowski Wojciech. Suplement mądrości doskonałej. RF: Suplement Mądrosci doskonały [sic] przez X. Woyciecha Tylkowskiego S: J: w Wilnie 1723.
501 Tylkowski Wojciech. Stół mądrości ku zbawieniu. RF: Stoł Mądrosci ku Zbawieniu wydany w Drukarni Poznanskiey przez WX Woyciecha Tylkowskiego S: J: Theologa 1739.
500 Tylkowski Wojciech. Paraphrasis na Psałterz Dawidowy. RF: Paraphrasis na Psałterz Dawidowy przez X Woyciecha Tylkowskiego S. J: w Poznaniu do Druku podany 1688.
50 Bouhours Dominique. Uwagi chrześcijańskie na każdy dzień miesiąca. RF: Uwagi Chrzescianskie na Kazdy dzien w Sendomierzu 1748. RO: Xiązek w szarey oprawie papierowey Titulô Uwagi Chrzescianskie 2.
499 Tylkowski Wojciech. Mądrość doskonała w bojaźni bożej. RF: Mądrość doskonała w Boiazni Bozey przez X Woyciecha Tylkowskiego S: J: Theologa gruntownemi dowodami Objasniona w Wilnie w Drukarni Akad: S: J: 1731.
498 Tylkowski Wojciech. Historie z osobliwszemi rewolucjami pod tytułem Stół mądrości. RF: Historye z Osobliwszemi Rewolucyami pod tytułem Stoł mądrosci przez WX Woyciecha Tylkowskiego S: J: Theologa w Drukarni Coll. Lubelskiego 1741.
496 Tydzień. Tydzień Maryi albo psałterz. RO: 30. Xiąg Pod Tytułem Tydzien Maryi, albo Psałtyrz w szarey oprawie [egz.] 88. Takichże w czerwoney oprawie Trzynascie, a nie introligowanych Dziewięć [egz.] 22. RO: 99. Xiążek polskich in Crudo. Titulô: Tydzień Maryi sztuk 16.
495 Tydzień. Tydzień Maryi albo psałterz. RF: Tydzien Maryi albo Psałterz w Warszawie Coll S: J: 1744. [...].
494 Tydzień. Tydzień Maryi albo psałterz. RF: Tydzien Maryi albo Psałterz [...] 2. Exempl.1704.
493 Truchonowicz Piotr. Egzorty postne o męce Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. RN: Exorty Postne o męce Pana y Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. przez wiele: X Piotra Truchonowicza Soc Jesu. podane w Wilnie w Drukarni JK Mc akade Soc Jesu. A[nn]o. 1729.
492 Treter Maciej Kazimierz. Cudotworne dzieła Przenajświętszej Bogarodzice Panny przy obrazie jej Zdzieszewskim. RN: Cudotworne Dzieła Przenays: Bogarodzice Panny przy Obrazie iey Zdzieszewskim przed Borkiem w Dioecessyey Poznanskiey Jasniiące A[nn]o. 1683. w Krakowie w Drukarni franciszka Cezarego JK M.
491 Tomasz a Kempis (Thomas à Kempis). O naśladowaniu Chrystusa Pana. RF: O nasladowaniu Chrystusa Pana przez Wiel Tomasza z Kempis przedrukowana w Sandomierzu w Drukarni JKM: S: J: 1745.
490 Tobiasz. Tobiasz pobożny Gospodarz dozorny. RF: Tobiasz pobozny Gospodarz doZorny wydrukowana w Krakowie 1647.
49 Bonawentura Zakonu Braci Mniejszych Obserwantów. Wirydarz liliowy duchowny. RF: Wirydarz Liliowy Duchowny w Krakowie 1696. RO: Xią Wyrydarz, Liliowy Duchowny w opraw: skurza: szarey.
489 Teoli Antonio. Życie zachodnich krajów apostoła S. Wincentego Ferreriusza. RN: Zycie zachodnich kraiow apostoła So. Wincentego Ferreryusza A[nn]o. 1750. w Krakowie.
488 Tasso Torquato. Goffred abo Jeruzalem wyzwolona. RF: Historia Obozowa w Krakowie w Drukarni Franciszka Cezarego J: K: M: 1687.
487 Tarcza. Tarcza przeciwko strzałom gniewu bożego. RF: Tarcza przeciwko Strzałom gniewu Bozego 1735 w Warszawie wydrukowana.
486 Tarcza. Tarcza duchowna od wszelkich przygód, niebezpieczeństw, i najazdów nieprzyjacielskich zastawiająca. RF: Tarcza Duchowna wydrukowana we Lwowie 1741.
485 Szyszczyński Feliks. Krótkie medytacje albo rozmyślania. RF: Krotkie Medytacye albo rozmyslania przez Jednego Franciszkana Konwentu Krakowskiego podane w Krakow[ie] J: K: M: 1728.
484 Szyrma Antoni. Kazania abo egzorty postne. RN: Kazania abo Exorty Postne o taiemnicach naydrozszey męki Zbawiciela naszego przydane na koncu uwagi Duchowne o sądzie bożym Typis Laurae Supraslensis Ord: S: Basilij magni.
483 **Szyrma Antoni. Drogi depozyt do domu wieczności wniesiony.
482 Szymak Grzegorz Józef Tomasz. Prerogatywa Zakonu Kaznodziejskiego. RN: Prerogatywa Zakonu Kaznodzieyskiego przez X. Jozefa, Tomasza, Grzegorza Szymaka Pisma S. Doktora ettc obiawiona A[nn]o. 1755. w Wilnie w Drukarni JK m. WW. XX Franciszkanow.
481 **Szymonowic Szymon. Sielanki.
480 Szydłowski Wawrzyniec Andrzej. Kazanie na święto opieki Józefa S. przypadające. RN: Kazanie na Swięto opieki Jozefa Swiętego przypadające przez X. Andrzeia Laurentego Scholar[um] Piar[um]. A[nn]o. 1749 w Drukarni Akademij Zamoyskiey.
48 Johannes de Caulibus. Żywot Pana Naszego Jezusa Chrystusa. RN: Zywot Pana Naszego Jezusa Chrystusa opisany. w Krakowie w Drukarni akademickiey Roku 1701.
479 Szydłowski Wawrzyniec Andrzej. Kazania postne na pasjach miane. RN: Kazania Postne na Passyach miane a pod zaszczytem J W Jc Jozefa Szembeka Biskupa Chełmskiego opata Wągrowieckiego wydane przez X Andrzeja Laurentego Ano. 1749. w Drukarni akademij Zamoyskiey.
478 Syreński Szymon. Zielnik herbarzem z języka łacińskiego zowią. RO: Xięga Duża Titulô Zielnik. Herbarzem z ięzyka łacinskiego nazywaiąca się, To iest opisanie własne Imion kształtu, przyrodzenia skutkow, y mocy Ziuł wszelakich w oprawie szarey.
477 **Świrczyński Antoni. Droga do zbawienia przez rozumne rozporządzenie życia doczesnego.