Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z-a]:
733 Powinności. Powinności chrześcijańskie, to jest co powinien każdy chrześcijanin wierzyć, czynić i wiedzieć, aby był zbawiony. RN: Powinnosci chrzesciańskie a[nn]o [...]. [...]. 1751. [...].
731 Powinności. Powinności chrześcijańskie, to jest co powinien każdy chrześcijanin wierzyć, czynić i wiedzieć, aby był zbawiony. RN: Powinnosci chrzesciańskie a[nn]o 1743. [...]. [...]. [...].
732 Powinności. Powinności chrześcijańskie, to jest co powinien każdy chrześcijanin wierzyć, czynić i wiedzieć, aby był zbawiony. RN: Powinnosci chrzesciańskie a[nn]o [...]. 1742. [...]. [...].
734 Powinności. Powinności chrześcijańskie, to jest co powinien każdy chrześcijanin wierzyć, czynić i wiedzieć, aby był zbawiony. RN: Powinnosci chrzesciańskie a[nn]o [...]. [...]. [...]. 1749.
745 Powinności. Powinności braci i sióstr bractwa pod tytułem Boskiej Opatrzności. RN: Powinnosci Braci Siostr bractwa pod tytułem Boskiey opatrznosci nieoprawna.
739 Petrycy Jan Innocenty. Powietrze zdrowe. RN: Powietrze zdrowe A[nn]o 1739.
622 Post. Post święty albo modlitwy strzeliste na każdy dzień czterdziestodniowego postu. RN: Post Swięty albo modlitwy strzeliste wydane przez x. pewnego Franciszkana a[nn]o 1750. Varsaviensi Jn Colle: Scholar[um] Piar[um].
225 Kowalicki Franciszek. Post stary polski dziewięć niedzielny od S. Wojciecha nabożnie zaczęty. RN: Post Stary Polski Dziewięc niedzielny od So. Woyciecha naboznie zaczęty od XX. Franciszkanow Kalickiego [sic] Soc Jesu Roku 1718. w Sandomierzu. w Drukarni Colle Soc Jezu.
359 Porzecki Stanisław Józef. Posiłek duszy albo rozmyślanie o Męce Pańskiej. RF: Posiłek Duszy albo rozmyslanie o Męce Panskiey napisane przez X Stanisława Jozefa Borzeckiego [sic] Spowiednika we Lwowie 1740.
559 Złotnicki Mikołaj. Port bezpieczny we łzach tonącej ojczyzny Najświętsza Maryja w Piękoszowskim obrazie. RF: Port bespieczny we Łzach tonący Oyczyzny w Drukarni wydrukowany Lwowskiey 1744.
242 Łącki Tomasz. Pochodnia przed oczy duszne człowieka w cieniu śmierci zostającego. RN: Pochodnia przed oczy Duszne Człowieka w Cieniu smierci zostającego wystawiona Przez W. X. Tomasza Łąckiego. wydana w Wilnie w Drukarni akademickiey Soc Jesu. Anno 1731.
57 Brzechwa Stanisław (Brzechfa). Pochodnia ludziom zakonnym. RF: Pochodnia ludziom Zakonnym przez X Stanisława Brzechffę S: J.
632 Łęczycki Mikołaj (Lancicius). Pobudki do wiarowania się grzechu śmiertelnego, i dróg prowadzących do niego. RN: Pobudki do wiarowania się grzechu przez WX: Mikołaia Lancycego a[nn]o 1705 w Wilnie.
354 Pobudka. Pobudka szukających Boga. RO: Xią. Małych. Titulô. Pobutka [sic] szukaiących Boga, w papier oprawn:
510 W.Ł. S.J. Pobożna gorzkiej męki Jezusowej pamiątka. RF: Pobozna Gorzkiey Męki Jezusowey Pamiątka 1711.
353 Plaisirs. Plaisirs (Les) innocens et amoureux de la campagne. RO: Xiążeczka, Titulô L’es Plaisirs innocens ett. w szarey oprawie. RZ: 40. Les Plaisirs innocens et amoureux de La Campagne, a Amsterdam 1699.
347 Pięć. Pięć pieśni P. Maryi na Górze Podkamieniu odprawujących się. RF: Pięc Piesni P: Maryi na Gorze podkamieniu odprawuiących się.
736 Pieśń. Pieśń która bywa śpiewana przy otwarciu cudownego obrazu N.M. Panny Sokalskiej. RN: Piesn ktora bywa spiewana przy otwarciu cudownego obrazu N. M. Panny Sokalskiey A[nn]o 1754. [...].
737 Pieśń. Pieśń która bywa śpiewana przy otwarciu cudownego obrazu N.M. Panny Sokalskiej. RN: Piesn ktora bywa spiewana przy otwarciu cudownego obrazu N. M. Panny Sokalskiey A[nn]o [...]. 1724.
738 Pieśni. Pieśni nowe o narodzeniu Pańskim. RN: Piesni nowe o Narodzeniu Panskim. [egz.] 2.
473 Suszycki Remigiusz. Pieśni nabożnych część pierwsza. RN: Piesni naBoznych częsc 1wsza przez X. R. S. K. K. wydana anno 1697. w Krakowie w Drukarni Franciszka Cezarego.
649 Pieśni. Pieśni na cześć N.P. Maryi w kamiennym porcie Leśniańskim. RN: Piesni na Cześc N.P. Maryi w kamiennym porcie Lesnianskim.
651 Pieśni. Pieśni N.P. Bogarodzice względem obrazu cudownego na Jasnej Górze Częstochowskiej. RN: Piesni N.P. Bogarodzice względem obrazu cudownego na Jasney Gorze Częstochowskiey nieoprawne 36.
180 Jagodyński Stanisław Serafin. Pieśni katolickie nowo reformowane. RN: Piesni Adwentowe Polskie y Łacinskie.
132 Fredro Andrzej Maksymilian. Piechotne ćwiczenie albo wojenność piesza. RF: Piechotne Cwiczenie albo woiennosc piesza przez Błazeja Lipowskiego do Druku podana w Krakowie 1660.
129 Franciszek Salezy św. Philotea czyli droga do pobożności. RN: Philotea Czyli Droga do pobozności od X Klemensa Stanisława Kostki Herki podana Roku 1741. w Krakowie w Drukarni akademickiey.
590 Petit. Petit (Le) paradis de l’ame. RO: Xią. malenka, Titulô L’e Petit Paradis De L’Ame w czerwoney oprawie, do niey Futeralik. RZ: 60. Le petit Paradis de l’Ame etc. de Oraisons et Litanies a Bruselle 1720 in octavo minoris w futerale.
656 Petit. Petit (Le) almanach de poche 1739. RN: Le petit almenach [sic] de Poche 1739 a la Haye.
11 Andries Jodocus. Perpetuelle (La) Croix ou Passion de N. Seigneur Jesus Christ. RO: Xiązeczka stara w czarney oprawie. Titulô L’a Perpetuelle Croix ou Passion de N. Seigneur Jesus Christ. RZ: 62. La Perpetuelle Kroix [sic] ou Passion de N. [Seigneur] JEsus a Paris 1659.
17 Anzelm Polak. Peregrynacja prawdziwego opisania Ziemi Świętej. RK: Peregrynacya prawdziwego Opisania Ziemi S: wydrukowana w Warszawie 1696.