Id [a-z]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
333 Ogród. Ogród liliowy i cedrowy [...] albo żywot, cnoty i cuda S. Kajetana. RN: Ogrod Lilijowy y Cedrowy zapachem Cnot Anielskich Koscioł Chrystusow Rozweselający albo zywot, Cnoty y Cuda So. Kaietana przez X. Anioła Ostroroga S. Th. M. Karmelitę [przetłomaczony] a[nn]o. 1719. w Krakowie w Drukarni Jana Domanskiego JK M Typo: A[nn]o. 1720.
334 Olszewski Michał. Miasto uspokojenia serc ludzkich. RF: Miasto uspokoienia Serc Ludzkich przez X Michała Olszewskiego w Wilnie J: K: M: 1755.
335 Ołtarzyk. Ołtarzyk duchowny albo ofiary wonne. RF: Ołtarzyk duchowny albo Ofiary wonne do Druku podane w Krakowie w Drukarni Michała Dyaszewskiego 1742.
336 Opaliński Krzysztof. Zwierciadło w którym każdy przejrzeć się i plamę obaczyć może. RF: Zwierciadło w Ktorym Kazdy przeyrzec się y plame Obaczyc moze w Wenecyi 1698.
337 Opatowczyk Adam. Fascykuł nabożeństwa różnego. RF: FasCykuł Nabozenstwa roznego w Krakowie w Drukarni franciszka Cezarego 1633.
338 Orłowski Ignacy. Słuszna sprawa koron Jezusa i Maryi. RN: Słuszna sprawa Koron Jezusa y Maryi za Dekretem O. S. Papieza Innocentego XIII. przez całą oktawę tryumfalnego aktu koronacyi przez iednego zakonnika konwentu Sokalskiego za licencyą starszych A[nn]o. 1727. we Lwowie. w Drukarni Coll: Soc Jesu.
339 Osiecki Bruno. Prymicje pracy kaznodziejskiej. RN: Prymicye Pracy Kaznodzieyskiey Przebłogosławioney Maryi. Panny Matki Boskiey w Drukarni Jasney gory Częstochowskiey JK. M: R P. 1738.
340 Osmólski Tomasz. Konterfekt życia przykładnego. RO: Xię Konterfekt Zycia przykładnego Z Ozdoby Karmelu Zakonnego Kopiowany.
341 Owaniszewski Elekt. Głos synogarlicy na pustyni świata tego jęczącej. RF: Głos Synogarlicy w Lublinie w Drukarni J: K: Mci C. S: J roznych lat.
342 Paradin Claude. Quadrins historiques de la Bible. RO: Xiążeczka w Pargaminie [sic] stara. Titulô Quadrins Historiques De La Bible. RZ: 66. Quadrins Historiques de La Bible.
343 Parvilliers Adrien. Stations (Les) de Jerusalem et de Calvaire. RO: Xią. Titulô L’Stations de Jerusalem, et de Calvaire w szarey oprawie malutka. RZ: 63. Les Stations de JEruzalem et de Calvaire a Paris 1738.
344 Passio. Passio Domini nostri Jesu Christi. RF: Passio D: nostri J Chrysti z Kopersztychami.
346 Pawłowski Daniel. Mowa Boska do serca zakonnika. RN: Mowa Boska do Serca Zakonnika rozłozona od X Daniela Pawłowskiego Soc: Jesu: 1675. a w Kaliszu R. P. 1685. dodruku podana po łacinie w polskim zas ięzyku R. P. 1741. odnowiona w Drukarni Lwowskiey J K M.
347 Pięć. Pięć pieśni P. Maryi na Górze Podkamieniu odprawujących się. RF: Pięc Piesni P: Maryi na Gorze podkamieniu odprawuiących się.
350 Piotrkowczyk Stanisław. Winnica Chrystusa Pana. RF: Winnica Chrystusa Pana w Krakowie w Drukarni Akademickiey 1706.
351 Piskorski Sebastian Jan. Flores vitae B. Salomae Virginis. RN: Flores vitae B. Salomae Virginis anno a quo flos vitae refloruit A[nn]o 1691 [...].
352 Piskorski Sebastian Jan. Flores vitae B. Salomae Virginis. RN: Flores vitae B. Salomae Virginis anno a quo flos vitae refloruit A[nn]o [...] et 1735. Varsaviae Typis S. R. M. in Colle: Schol: Piar[um].
353 Plaisirs. Plaisirs (Les) innocens et amoureux de la campagne. RO: Xiążeczka, Titulô L’es Plaisirs innocens ett. w szarey oprawie. RZ: 40. Les Plaisirs innocens et amoureux de La Campagne, a Amsterdam 1699.
354 Pobudka. Pobudka szukających Boga. RO: Xią. Małych. Titulô. Pobutka [sic] szukaiących Boga, w papier oprawn:
355 Polikowski Anioł. Triumf troistej Łaski Boskiej J.O. Teofili z Leszczyńskich księżny Wiśniowieckiej. RN: Tryumf troistey Łaski Boskiey J. O. Teofili z Leszczynskich Xiężny Wisnowieckiey [sic] Kasztelanowy Krakowskiey Trzema herbownego orła trumbami J. O. Xcia Jmci Michała Kazimierza Radziwiłła Het: Wo Wo XLi Wwdy Wilen: ettc ogłoszony w Lwowie w Drukarni JK Mći Coll: Soc Jesu Anno 1753. w papier złoty oprawny.
356 Poniński Antoni. Opera heroica. RN: Opera Heroica Illus: Dni Antonij Łodzia á Ponin Poninski Palatini Poznaniensis. Impressa A[nn]o. 1739. Varsaviae Typis S. R. M et Reipublae In Coll: Scholar[um] Piar[um].
357 Poniński Antoni. Sarmatides seu satyrae. RN: Sarmatides seu Satyrae Cujusdam Equitis poloni. a Joanne Maximiliano Krolikiewicz Dedicatae A[nn]o. 1741.
358 Popławski Mikołaj. Stół duchowny albo medytacje i nauki duchowne. RN: Stoł Duchowny albo medytacye y nauki Duchowne podane przez J O Biskupa y Senatora Polskiego w Warszawie w Drukarni Krzysztofa Domanskiego J K M. Typ: A[nn]o. 1704. Tomow 3.
359 Porzecki Stanisław Józef. Posiłek duszy albo rozmyślanie o Męce Pańskiej. RF: Posiłek Duszy albo rozmyslanie o Męce Panskiey napisane przez X Stanisława Jozefa Borzeckiego [sic] Spowiednika we Lwowie 1740.
360 Poszakowski Jan Antoni. Historia o początku odszczepieństwa Kościoła Anglikańskiego. RN: Historya o Początku odszczepienstwa Koscioła Anglikanskiego y weysciu do niego Herezyi kalwinskiey y Innych sekt; zebrana y o pisana przez X Jana Poszakowskiego Soc Jesu Theologa w Warszawie w Drukarni JK M. Col: Soc Jesu. Anno 1748.
361 Poszakowski Jan Antoni. Lilia między cierniami prawda między błędami. RN: Lilia między Cierniami prawda między błędami to iest: nauka Katholicka przez X Jana Poszakowskiego Soc Jesu. w Wilnie w Drukarni JKM. akademickiey Soc Jesu. A[nn]o. 1738. Tom Czwarty.
362 Poszakowski Jan Antoni. Prawda z orłem i strzałą nad kacerskimi błędami. RN: Prawda z Orłem y Strzałą nad kacerskimi błędami to iest nauka Katholicka ettc podana Do Druku przez X Jana Poszakowskiego Soc Jesu w Wilnie w Drukarni JKM. Akademij Soc Jesu. A[nn]o. 1740.
363 Poszakowski Jan Antoni. Rozdział światła od ciemności. RN: Rozdział Swiatła od ciemnosci to iest nauka katholicka przez X Jana Poszakowskiego Soc Jesu. w Wilnie w Drukarni Akademickiey S. S. A[nn]o. 1737.
364 Potocki Wacław. Jovialitates albo żarty i fraszki rozmaite. RN: Jovialitates albo zarty y fraszki Rozmaite przedrukowane A[nn]o. 1747.
365 Potocki Wacław. Nowy zaciąg pod chorągiew starą triumfującego Jezusa. RN: Nowy Zaciąg pod chorągiew Starą Tryumfującego Jezusa Syna Bozego nad Swiatem przez Wacława z Potoka Potockiego A[nn]o. 1680. D. 1. Sierpnia w Warszawie u OO. Scholar[um] Piar[um].