Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]: Tytuł:
770 Lekarstwa. Lekarstwa domowe. RN: Lekarstwa Domowe dla etc. w Krakowie A[nn]o 1752.
794 Lekarstwa. Lekarstwa domowe. Dla poratowania zdrowia ludzkiego, w chorobach i nagłych przypadkach.
707 Lilia. Lilia codziennemi woniejąca cudami S. Antoni Padewski. RN: Lilia codziennemi wonieiąca cudami S. Antoni Padewski.
250 Lilia. Lilia niebieska, odor na kotwicy zbawiennej tamująca. RF: Lilia Niebieska przez pewnego Oyca Zakonu S: B W Opactwa Supralskiego podana w Supraslu w Drukarni OO Bazylianow Unitow 1721.
251 Lilia. Lilia z cnót świętych Zgromadzenia Bractwa Antoniego S. Zebrana. RO: Xią Titulo. Lilia z Cnut Stych [Zgromadzenia Bractwa Antoniego] w oprawie papier:
252 Lipiewicz Antoni. Purpura zbawienna kaznodziejskim stylem ufloryzowana. RN: Purpura Zbawienna Kaznodzieyskim Stylem ufloryzowana. Wydana przez X. Antoniego Lipiewicza Zakonu Oyca S: Franciszka w Krakowie A[nn]o. 1745.
253 **Liricius Hipolit. Bractwo chordy abo paska zakonnego.
663 Litania. Litania o Najświętszym Imieniu Maryi Panny. RN: Litania o Nay. Imieniu Maryi Panny.
254 Litwanides Bartłomiej (imię zakonne: Walerian). Ogród różany: abo opisanie porządne dwu szczepów wonnej różej hierychuntskiej. RN: Ogrod Rozany abo opisanie porządne to iest: o Dwu Swiętych Rozancach przez W. O. Br. Waleryana Lith Prezydenta. w Krakowie w Drukarni Franciszka Cezarego. Roku 1627.
373 Lordelot Bénigne. Powinności życia domowego. RF: Powinnosci Zycia domowego przedrukowane w Wilnie 1752.
257 Lubomirska Konstancja. Krótkie zebranie różnego nabożeństwa. RF: Krotkie Zebranie roznego Nabozenstwa roznych lat. [egz.] 9.
258 Lubomirska Konstancja. Krótkie zebranie różnego nabożeństwa. RF: Krotkie Zebranie roznego Nabozenstwa roznych lat. [egz.] 9.
259 Lubomirska Konstancja. Krótkie zebranie różnego nabożeństwa. RF: Krotkie Zebranie roznego Nabozenstwa roznych lat. [egz.] 9.
260 Lubomirska Konstancja. Krótkie zebranie różnego nabożeństwa. RF: Krotkie Zebranie roznego Nabozenstwa roznych lat. [egz.] 9.
261 Lubomirska Konstancja. Krótkie zebranie różnego nabożeństwa. RF: Krotkie Zebranie roznego Nabozenstwa roznych lat. [egz.] 9.
255 Lubomirska Konstancja. Krótkie zebranie różnego nabożeństwa. RN: Krotkie Zebranie Roznego nabozenstwa Przedrukowano w Krakowie w Drukarni Sebastyana Hebanowskiego J K M. A[nn]o 1752. Exemplarzow 5.
262 Lubomirski Stanisław Herakliusz. Zbawiennych środków książeczka święta i geniuszowi politycznemu służąca. RF: Stanisława Lubomirskiego Mar. W: Kor: Xiązeczka Swięta y Gieniuszowi Politycznemu Słuząca w Wilnie 1728.
265 Luis de Granada. Przewodnik grzeszników. RN: Przewodnik Grzesznikow przez W X. Ludwika de Granade z Dominika S: po hiszpańsku napisany w Lublinie w Drukarni Colle: Soc Jesu a[nn]o. 1687.
266 Luis de Granada. Zwierciadło człowieka chrześcijańskiego. RF: Zwierciadło Człowieka Chrzescianskiego.
243 Łacna. Łacna i pewna przeciwko wszelkim grzechom pomoc obrona i lekarstwo. RN: Łacna y pewna przeciwko wszelkim Grzechom pomoc obrona y lekarstwo a oraz pobudka do wszelkiey cnoty w Warszawie w Drukarni Col: Soc Jesu. A[nn]o. 1719.
246 Łazowa Konstancja. Nabożeństwo z różnych aprobowanych książek w jedno [...] zebrane. RN: Nabozenstwo z roznych aprobowanych Xiązek wiedno z wyborem y pilnoscią przez JW Jeymc Panią Konstancyą z Jundziłłow Łazową zebrane w Wilnie w Drukarni JK Mci XX Franciszkanow.
241 Łącki Tomasz. Katechizm abo nauka o wierze. RF: Katechizm katolicki. 1. Exemplar w Wilnie 1748.
242 Łącki Tomasz. Pochodnia przed oczy duszne człowieka w cieniu śmierci zostającego. RN: Pochodnia przed oczy Duszne Człowieka w Cieniu smierci zostającego wystawiona Przez W. X. Tomasza Łąckiego. wydana w Wilnie w Drukarni akademickiey Soc Jesu. Anno 1731.
632 Łęczycki Mikołaj (Lancicius). Pobudki do wiarowania się grzechu śmiertelnego, i dróg prowadzących do niego. RN: Pobudki do wiarowania się grzechu przez WX: Mikołaia Lancycego a[nn]o 1705 w Wilnie.
247 Łęczycki Mikołaj (Lancicius). Łatwy sposób rozmyślania. RF: Łatwy Sposob rozmyslania w Lublinie w Drukarni J: K: Mci S: J: 1751. RO: Xiążeczka Titulô. Łatwy sposob rozmyslania, w opraw: szar: papie:
248 Łęczycki Mikołaj (Lancicius). Medytacje nowym i doskonałym sposobem dla większej rozmyślających wygody na każdy dzień całego roku. RN: Medytacye WX. Mikołaja Lancycego Soc: Jesu. nowym y doskonałym sposobem dla większey Rozmyslających wygody wydane w Drukarni akademij wilenskiey Soc Jezu [sic] A[nn]o. 1727.
263 Łuczycki Józef. Droga ubita do Nieba. RF: Droga ubita do Nieba przez Ubitego przy Męce y Zabitego na Krzyzu Jezusa w Kaliszu 1748 A[nn]o.
264 Ługowski Marcin Piotr. Nauka życia dla nabycia duchownej umiejętności. RN: Nauka Zycia dla nabycia Duchowney umieiętności na Osmiodniowych Rekolekcyach ettc przez X Marcina Ługowskiego Soc Jesu w Drukarni Col: Lwow Soc Jezu. A[nn]o. 1742.
267 Major Jean, Averoult Antoine d'. Zwierciadło przykładów. RN: Zwierciadło przykładow ettc. przez X. Antoniego Davroulciusza Soc Jesu. w Kaliszu A[nn]o. 1690.
268 Makowski Adam. Wizerunek panny pokorniuchnej, a z Panem Bogiem wielce zjednoczonej. RO: Xię Wizerunek Panny Pokorniuchney, a z Panem Bogiem wielce ziednoczoney.