Id: Nazwisko i imię / hasło [z-a]: Tytuł:
586 Officium. RO: Xiązeczek barzo malenkich Officiow Polskich w szarey papier: opraw: 62.
331 Officium. Officium albo godzinki błogosławionej Panny Maryi. RF: Officium albo Godzinki Błogosławioney Panny Maryi do Druku podane w Krakowie Franciszka Cezarego JKM: 1680.
587 Officium. RO: Xią. officiow małych, w czarney oprawie skurzaney cztyry, piąta w czerwoney oprawie skurzaney, [...].
332 Officium. Officium na pierwszą środę Kwadragezymy. RN: Officium na pierwszą Srzodę Kwadraiezymy przez wielebne w Bogu Karmelitanki Bosse do Druku podane. w Poznaniu w Drukarni Colle: Soc Jezu. R. P. 1701. RO: [...], Item officiu[m] stare, na pirwszą srzodę Kwadragezymy w papierowey oprawie starey iedne.
618 Officium. Officium albo codzienne nabożeństwo do Boga w Trójcy SSS. Jedynego [...] krótko zebrane. RN: Officium Albo codzienne nabozenstwo zebrane. a[nn]o [...]1746 [...].
642 Officium. Officium albo codzienne nabożeństwo do Boga w Trójcy SSS. Jedynego [...] krótko zebrane. RN: Officium Albo codzienne nabozenstwo zebrane. a[nn]o 1748 [...] [...].
643 Officium. Officium albo codzienne nabożeństwo do Boga w Trójcy SSS. Jedynego [...] krótko zebrane. RN: Officium Albo codzienne nabozenstwo zebrane. a[nn]o [...] [...] et 1741.
726 Officium. Officium abo godziny Błogosławionej Panny Maryi. RN: Officium albo godzinki Błogosławioney Panny Maryi A[nn]o 1638.
329 Office. Office (L') de la Semaine Sainte et de celle de Pasque, en latin et en français. RO: Xią. L’Office De La Semaine Sainte, et de Celle de pasque, en Latin, et en François. w czerwoney oprawie skurzaney. RZ: 5. L’Office de La Semaine Sainte et de Celle de Pasque [en Latin, et en François] 1715.
654 Office. Office (L') et la vie de Saint Onufre Confesseur. RN: L’Office et la vie de Saint Onufre Contesseur [sic] a Varsovie 1748.
666 Odpusty. RN: Odpusty od Oyca Sw.
668 Odpusty. RN: Odpusty z kopersztychem.
620 Odgłos. Odgłos pienia anielskiego Trójcy Przenajświętszej. RN: Odgłos pienia Anielskiego Troycy Przenaysw. odzywający się a[nn]o 1745. we Lwowie Pawła Jozefa Golczewskiego [...].
645 Odgłos. Odgłos pienia anielskiego Trójcy Przenajświętszej. RN: Odgłos pienia Anielskiego Troycy Przenaysw. odzywający się a[nn]o [...] et 1739.
729 Obrona. Obrona anielskiej cnoty. RN: Obrona Anielskiey cnoty. w Lublinie A[nn]o 1741.
721 Nowenna. Nowenna albo nabożeństwo do S. Kajetana. RN: Nowenna albo nabozeństwo do S. Kaietana klerykow etc. A[nn]o 1731 [w] Zamoysciu.
723 Nowe. Nowe światło światu okazane to jest: ciało S. Lucyda. RN: Nowe swiatło swiatu okazane to iest: Ciało s. Lucynda [sic]. [egz.] 6.
328 Nowa. Nowa Boskiej Opatrzności Kongregacja. RO: Xią: Nowa Boskiey OPatrzności Kongregacya malenkie xiązeczki w papier oprawne.
327 Noiret Gilbert. Abrege de la vie et des vertus du bienheureux Vincent de Paul. RO: Xią: Abrege De L’a vie et Des vertus Du Bienheureux, [Vincent] De Paul, w czarney oprawie. RZ: 41. Abrege de La vie et des vertus du Bienheureux Vincent de Paul etc. a Paris 1729.
326 Nogawski Józef Michał. Uroczystość solenna a zbawienna osobliwej grzesznikow patronki. RF: Uroczystość Solenna y Zbawienna oSobliwey Grzesznikow Patronki w Krakowie 1739.
162 Noailles Louis Antoine de. Heures imprimees par l’ordre de monseigneur le cardinal de Noailles. RO: Xią. Titulô Heures Jmprimèes par perdre [sic, winno być: l’ordre] de monseigneur L’e Cardinal, De Noailles, w czerwoney oprawie skurzan: RZ: 33. Heures Imprimees par l’ordre de monseigneur Le Cardinal de Noalles [sic] etc. a Paris 1701.
324 Nieszporkowicz Ambroży. Odrobiny z stołu królewskiego. RN: Odrobiny z Stołu Krolewskiego Krolowy nieba y Ziemie Maryi przez X. Ambrozego Nieszporkowitza S. Th: Doktora. podane w Drukarni Jasney Gory Częstochowskiey R. P. 1720.
608 **Nieszporkowicz Ambroży. Odrobiny z stołu królewskiego.
321 Nieremberg Juan Eusebio. Akty różne nabożne. RF: Akty rozne nabozne po hiszpansku skomponowane od Ocyca Jana Nieremberka S: J: w Warszawie w Drukarni JKMci w Koll. Schol. Piar. 1697.
322 Nieremberg Juan Eusebio. Akty różne nabożne. RF: Akty rozne nabozne w Lublinie 1732.
320 Nieliski Jan. O Najświętszej Bogarodzicy Pannie uważania i rozmyślania pewne. RF: Uwazania y Rozmyslania pewne o N B M P: przez X Jana Nieliskiego S: J: w Krakowie 1636.
319 Nieberle Aemilian. Ośmiodziennik seraficki. RF: Osmiodziennik Seraficki przez X Emiliana Nieberle Zakonu O: S: Franciszka do Druku podany w Warszawie w Drukarni J: K: M: Coll S: J: 1747.
316 Nepveu François. Krótkie i nabożne na każdy dzień całego roku rozmyślania. RN: Krotkie y nabozne na każdy Dzien Całego Roku rozmyslania w Warszawie w Drukarni OO Scholar[um] Piar[um] A[nn]o. 1702.
317 Nepveu François. Myśli albo refleksje chrześcijańskie. RF: Mysli albo Reflexie Chrzescianskie przez WX Franciszka Nepueu Kapłana S: J: Językiem francuskim wydane na Polski zas Język przetłumaczone przez WX Tomasza Perkowicza S: J: we Lwowie w Drukarni Coll. S: J. 1729.
318 Nepveu François. Myśli albo refleksje chrześcijańskie. Część trzecia. RF: Reflexie albo Mysli Chrzesciankich [sic] na Cały rok rołozonych we Lwowie 1730.