Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z-a]:
558 Złota. Złota korona drogiemi nabożeństwa katolickiego klejnotami aukcjonowana. RN: Złota Korona drogiemi nabozenstwa katolickiego kleynotami aukcyonowana. przedrukowana w Wilnie. A[nn]o. 1741.
478 Syreński Szymon. Zielnik herbarzem z języka łacińskiego zowią. RO: Xięga Duża Titulô Zielnik. Herbarzem z ięzyka łacinskiego nazywaiąca się, To iest opisanie własne Imion kształtu, przyrodzenia skutkow, y mocy Ziuł wszelakich w oprawie szarey.
13 Andrzejkiewicz Jan Andrzej Gintowt. Ziarno gorczyczne gorzkiej męki Najsłodszego Zbawiciela Chrystusa Jezusa. RN: Ziarno Gorczyczne gorzkiey męki Naysłodszego Zbawiciela Chrystusa Jezusa podane przez X. Jana Andrzeykiewicza. Soc Jesu w Kaliszu w Drukarni JK. M. Coll: Soc Jesu. Anno 1746. it[em]. w Wilnie 1688.
14 Andrzejkiewicz Jan Andrzej Gintowt. Ziarno gorczyczne gorzkiej męki Najsłodszego Zbawiciela Chrystusa Jezusa. RN: Ziarno Gorczyczne gorzkiey męki Naysłodszego Zbawiciela Chrystusa Jezusa podane przez X. Jana Andrzeykiewicza. Soc Jesu w Kaliszu w Drukarni JK. M. Coll: Soc Jesu. Anno 1746. [...].
630 Malczewski Adam. Zegarek czyśćcowy. RN: Zegarek Czyscowy albo za Dusze w Czyscu Cierpiące Codzienne godzinki ettc a[nn]o 1744. w Poznaniu Soc. Jesu.
270 Malczewski Adam. Zegarek czyśćcowy. RF: Zegarek Czyscowy w Wilnie 1754.
555 Zebranie. Zebranie osobliwego nabożeństwa na uroczyste święta i na codzienne w różnych potrzebach używanie. RN: Zebranie osobliwego nabozeństwa. na Uroczyste Swięta y na Codzienne wroznych potrzebach używanie. podane Roku 1698. w Warszawie w Drukarni Oycow Scholar[um] Piar[um].
554 Zebranie. Zebranie krótkiego nabożeństwa do św. Onufrego i Jana Nepomucena. RO: 81. Xiążeczka, Zebranie Krutkiego Nabożeństwa w papierze żułtym. RO: 86. Xią: Titulô Zebranie Krutkiego Nabozeństwa w papier: opraw:
21 Arias Francisco. Zdrój wody żywej. RF: Zdroi wody Zywey przez X Simona Wysockiego z Hiszpanskiego na Polski przetłomaczony w Krak: 1711 [!].
552 Zbiór. Zbiór osobliwego z wybranych modlitw nabożeństwa. RF: Zbior Osobliwego z wybranych Modlitw Nabozenstwa y do Druku w Supraslu podany 1734 [...]. RO: Xią. Zbior osobliwego Nabożenstwa w szarey skurzan:
553 Zbiór. Zbiór osobliwego z wybranych modlitw nabożeństwa. RF: Zbior Osobliwego z wybranych Modlitw Nabozenstwa y do Druku w Supraslu podany [...] 1747 [winno być: 1742].
262 Lubomirski Stanisław Herakliusz. Zbawiennych środków książeczka święta i geniuszowi politycznemu służąca. RF: Stanisława Lubomirskiego Mar. W: Kor: Xiązeczka Swięta y Gieniuszowi Politycznemu Słuząca w Wilnie 1728.
631 Filip Neriusz św. (Philippus Nerius s.). Zbawienne i pamięci godne nauki S. Filipa Neriusza. RN: Zbawienne y pamięci godne nauki S Filipa Neryusza ettc a[nn]o 1737. w poznaniu [sic] w Drukarni Akademickiey.
199 **Kłosowicz Wojciech (Adalbert). Zbawienna rada wielmożnej Jej Mości Panny Moniki Ciecierskiej.
398 Rakiewicz Augustyn. Zapach mirrowego snopka. RN: Dedykacya JW. Jmci Pannie Konstancyey z Sapiezanki Branickiey woiewodziance podlaskiey. alias rospamientywanie męki Panskiey. w skurze Szarey oprawna z Kopersztychem Niepokalanego poczęcia N. P. Maryij. wybity złotem.
73 Crasset Jean. Zabawy nabożne koło Najświętszego Sakramentu. RF: Zabawy nabozne Koło N: Sakramentu przez Jedną J: W: Damę drukowane w Warszawie 1747. 1. Ex. 1735.
74 Crasset Jean. Zabawy nabożne koło Najświętszego Sakramentu. RF: Zabawy nabozne Koło N: Sakramentu przez Jedną J: W: Damę drukowane w Warszawie 1747. [...].
543 Zabawy. Zabawy duchowne kongregacjom, pod tytułem najświętszej Panny Maryi Matki Boskiej, zwyczajne. RF: Zabawy duchowne Kongregacyom w poznaniu w Drukarni Coll. S: J: 1740 y 1728. RO: Xią. Zabawy Duchowne Kongregacyom, NaySwiętt. Panny Maryi.
544 Zabawy. Zabawy duchowne kongregacjom, pod tytułem najświętszej Panny Maryi Matki Boskiej, zwyczajne. RF: Zabawy duchowne Kongregacyom w poznaniu w Drukarni Coll. S: J: 1740 [...]. RO: Xią. Zabawy Duchowne Kongregacyom, NaySwiętt. Panny Maryi.
542 Zabawy. Zabawy chrześcijańskie. RF: Zabawy Chrzescianskie na honor Boga M: B y SS B: przez Jednego Angielczyka w Warszawie 1743.
796 Dambrowski Józef. Zabawa zbawienna W drodze Szczęsliwey Wiecznośći.
716 Piotrkowczyk Aleksy. Zabawa postna albo rozmyslanie codzienne o Męce Pana Jezusowey. RN: [Nauka o modlitwie y] Zabawa postna albo rozmyslanie codzienne o Męce Pana Jezusowey A[nn]o 1716 w futeraliku. [egz.] 2.
766 Piotrkowczyk Aleksy. Zabawa postna abo rozmyślanie codzienne o męce Jezusowej. RN: Zabawa postna abo rozmyslanie codzienne o męce Jezusowey przez X. Alexego Piotrkowczyka etc. A[nn]o 1643 w Krakowie.
541 Zabawa. Zabawa duchowna. RF: Zabawa duchowna w Warszawie 1743.
539 Zabawa. Zabawa duchowna. RF: Zabawa Duchowna 1723 w Drukarni Gory Częstochow.
269 Makowski Adam. Wzywanie do modlitwy codziennej. RF: Wzywanie do Modlitwy Codzienney przez X Adama Makowskiego S: J: w Krakowie 1640.
538 Wzór. Wzór świętej z Bogiem kowersacji. RF: Wzor S: z Bogiem Ko[n]wersacyi wyAbryssowany w Supraslu 1739. RO: Xią. Wzur [sic] Stey z Bogiem Konwersacyi w czar: skurzan: opraw:
31 Baka Józef. Wzór o zbawienie ludzkie gorliwych missjonarzów apostoł [...] św. Jan Franciszek Regis Soc Jesu. RN: Wzor o Zbawienie Ludzkie Gorliwych missyonarzow apostoł niespracowany wpozyskaniu Dusz Chrystusowi S: Jan Franciszek Regis Soc Jesu. podający Roku 1755. w Lublinie [sic] w Drukarni akademickiey Soc JESU.
117 Estella Diego de. Wzgarda próżności. RO: Xię Rozmyslanie, alias medytacye Polskie.
83 Dambrowski Józef. Wyprawa duchowna w drogę szczęśliwej wieczności. RF: Wyprawa duchowna w Drogę Szczęsliwey wiecznosci przez Osmiodniową Rekollekcyą Ofiarowana 1722.