Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
793 Długosz Franciszek Ksawery. Dwór Pana Nieba i Ziemie Bractwo Przenajświętszey Trójcy.
792 Patron. Patron osobliwy matron ciężarnych. Albo nabożeństwo do świętego Bonawentury.
791 Palma Biagio. Skarb nieprzebrany aktów.
790 Górka Ludwik. Wieczerza pańska.
79 Dąbrowski Stanisław od św. Tomasza. Gramatyka francusko-polska. RF: Grammatyka Francusko Polska 1750 A[nn]o.
789 Kochanowski Jan. Fraszki.
788 Kochanowski Jan. Jan Kochanowski.
787 Piotrkowczyk Aleksy. Uczta zbawienna, albo sposób gotowania się do Stołu Pańskiego.
786 Nabożeństwo. Nabożeństwo osobliwe ku świętemu i chwalebnemu apostołowi Judzie Tadeuszowi.
785 Brzostowski Konstanty Kazimierz. Akty rozmaite do Trójce Przenajświętszej.
784 Boym Benedykt Paweł. Wóz do Nieba o czterech kołach na przejazdkę duchowną.
783 Związek. Związek duchowny pobożnych dusz na uproszenie szczęśliwej śmierci.
782 Informacja. Informacja na Jubileusz powszechny dwuniedzielny, od Ojca Świętego Innocentego XIII Powszechnemu Kościołowi pozwolony.
781 Zawadzki Roman. Metal na taksie i próbie opatrzności boskiej siła ważący.
780 Skarb. Skarb nieprzebrany wszytkich skutecznie zapomagający.
78 Czerniecki Stanisław. Compendium ferculorum albo zebranie potraw. RN: Compendium Ferculor[um] albo zebranie potraw ad visum publicum napisane w Krakowie w Drukarni Jerzego y Mikołaja schedlow JK M. A[nn]o. 1682.
779 Patron. Patron szczęśliwości ludzkiej według duszy i ciała, święty Feliks Wyznawca.
778 Skutki. Skutki i moc Krzyża albo metala świętego patriarchy Benedykta.
776 Rozmyślania. Rozmyślania rzeczy duchownych. Pożytek i sposób.
775 Praktyka. Praktyka Gospodarska przez długie eksperiencje komprobowana.
774 Nauka. Nauka o modlitwie. RN: Nauka o modlitwie [y Zabawa postna albo rozmyslanie codzienne o Męce Pana Jezusowey A[nn]o 1716 w futeraliku. egz. 2].
771 Droga. Droga krzyża Pana Jezusowego. RO: Xią. malenkich w szarey oprawie papier: Titulo. Droga Krzyża Pana JESUSOWEgo Trzydzieści iedna, a w czar: opraw: Takichze pięc. [egz. 36].
770 Lekarstwa. Lekarstwa domowe. RN: Lekarstwa Domowe dla etc. w Krakowie A[nn]o 1752.
77 Czaszyński Rajmund. Obrót całego roku z kazaniami niedzielnemi. RO: Xię Obrot Całego Roku Z Kazaniami Niedzielnemi.
769 Nauka. Nauka czytania pisma polskiego dla małych dziatek. RN: Nauki [sic] czytania pisma polskiego [...] 1751. – Item we Lwowie a[nn]o eodem.
768 Nauka. Nauka czytania pisma polskiego dla małych dziatek. RN: Nauki [sic] czytania pisma polskiego w Warszawie 1751.
767 Bonawentura św. Zwierciadło zakonności. RN: Zwierciadło zakonnosci So Bonawentury etc. A[nn]o 1688 w Krakowie w Drukarni Mikołaja Alex: Schedla JKM.
766 Piotrkowczyk Aleksy. Zabawa postna abo rozmyślanie codzienne o męce Jezusowej. RN: Zabawa postna abo rozmyslanie codzienne o męce Jezusowey przez X. Alexego Piotrkowczyka etc. A[nn]o 1643 w Krakowie.
765 Drużbicki Kasper. Vox cordis pro impetranda gratia bonae mortis. RN: Vox Cordis pro Impetranda gratia etc.
764 Górka Ludwik. Wieczerza Pańska albo nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu. RN: Wieczerza Panska albo nabozenstwo do Nayswiętszego Sakramentu etc. A[nn]o 1746 we Lwowie Col: Soc. Jesu.