Id: Nazwisko i imię / hasło [a-z]: Tytuł:
32 Baranowicz Łazarz. W wieniec Bożej matki SS. Ojców kwiatki. RN: Wieniec Bozey matki SS: Oycow Kwiatki Nays: Panny Sertum przez Łazarza Baranowicza ettc Roku 1680.
30 Bączalski Seweryn. Fortuna albo szczęście. RN: Fortuna albo szczęscie Seweryna Bączalskiego. w Krakowie w Drukarni Lukasza Kupisza J. K M. Typografa.
33 Beaufils Guillaume. Krótkie zebranie życia Joanny Franciszki Fremiot. RF: Krotkie Zebranie Zycia [Joanny Franciszki Fremiot] z francuskiego na Polski Język przetłumaczone w Warszawie w Drukarni J: K: M: 1752.
34 Beimler Samuel. Medyk domowy. RF: Medyk domowy Samuela Beymlera Doktora w drukarni Leszczynskiey wydany 1749.
35 Bernard św. Sposób mądrego i dobrego życia. RN: Sposob mądrego y Dobrego Zycia z Xiąg Bernarda So. Doktora Koscielnego wypisany.
36 Berruyer Isaac Joseph. Historia Ludu Bożego. RO: Xię Historya Ludu Bożego. Thom. 2dus y Druga Takaż.
37 **Beynon Elias. Świeżo przyczyniony miłosierny Samarytan.
40 Biblia, Nowy Testament, Ewangelie i Listy. Ewangelie i Epistoły, tak niedzielne jako i wszytkich świąt. RN: Ewangelie y Epistoły na niedziele y swięta [...] w Krakowie a[nn]o [...] 1713. [...].
609 Biblia, Nowy Testament, Ewangelie i Listy. Ewangelie i Epistoły, tak niedzielne jako i wszytkich świąt. RO: Xię Titulo Ewangelia Z Jey wykładem, w niedzielę pirwszą Adwentu, y insze Swiętta.
120 Biblia, Nowy Testament, Ewangelie i Listy. Evangelia et Epistolae anniversariae [...] latine et germanice. RO: Xią. Titulô. Evangelia, et Epistolae anniversariae, quae Domi[ni]cis, et Festis Diebûs Leguntur. Latinè, et germanicè. RZ: 30. Evangelia et Epistolae anniversariae etc. Latine et Germanice a Breslau.
637 Biblia, Nowy Testament, Ewangelie i Listy. Ewangelie i Epistoły, tak niedzielne jako i wszytkich świąt. RN: Ewangelie y Epistoły na niedziele y swięta we Lwowie [...] a[nn]o 1746. [...]. [...].
638 Biblia, Nowy Testament, Ewangelie i Listy. Ewangelie i Epistoły, tak niedzielne jako i wszytkich świąt. RN: Ewangelie y Epistoły na niedziele y swięta [...] y w Krakowie a[nn]o [...]. [...]. 1723.
39 Biblia, Nowy Testament. Nowy Testament Pana naszego Chrystusa. RF: Nowy Testament P: naszego Chrystusa przez Jakuba Wuyka Theologa S. J: przedrukowane w Krakowie 1647.
41 Biblia, Stary Testament, Księga Psalmów. Księgi Psalmów Dawidowych łacińskim i polskim językiem. RN: Księgi Psalmow Dawidowych łacinskim y polskim Językiem podane do Druku przez zakonnice nawiedzienia Nayswiętszey Panny w Krakowie w Drukarni Franciszka Cezarego JK M. Roku P: 1714.
38 Biblia, Stary Testament, Nowy Testament. Biblia święta to jest księgi Starego i Nowego Przymierza. RF: Biblia S: Starego y nowego przymierza. [Biblia gdańska?].
42 Biedrzychowski Kasper. Jubileusz wielki roku świętego od Ojca św. Klemensa [...] wszytkiej Koronie polskiej pozwolony. RF: Jubileusz Wielki Roku Swiętego od Oyca S: Klimensa [sic] w Krakowie w Drukarni Krzysztofa Domanskiego 1701.
43 Bienkiewicz Reginald Józef. Kazania dwoiste postne. RN: Kazania Dwoiste postne Jedne o pokucie Drugie o Dziesięciu Przykazaniach Boskich y niektore odswiętne podane przez X. Jozefa Reinalda w Warszawie w Drukarni J. K. M. y rzeczypospolitey anno 1745.
44 Bohomolec Franciszek. Komedie. RF: Komedye przez X Franciszka Bohomolca S: J: w Warszaw. w drukarni J: K: M: Coll. S: J: 1755.
45 Boileau Charles. Myśli wyborne. RF: Mysli wyborne przewielebnego X Boileau we Lwowie w Drukarni Coll. Lwow S: J: 1729.
46 Bona Giovanni. Przewodnia do Nieba prowadząca. RN: Przewodnia do Nieba Prowadząca, Drogę nie omylną otwierająca przez Damę przetłumaczona Roku P. 1744. w Lublinie w Drukarni Coll: Soc JESU. 1745.
47 Bonawentura św. Wykład tajemnic strasznej ofiary ołtarza. RN: Wykład Taiemnic Straszney ofiary ołtarza ett: przez X. Karola Strachockiego ett: w Warszawie w Drukarni JKM. Scho. Piar[um] A[nn]o. 1719.
614 Bonawentura św. Lekarstwo duchowne ns zarazę powietrzną. RN: Lekarstwo Duchowne przedrukowane w Sandomierzu a[nn]o 1745.
767 Bonawentura św. Zwierciadło zakonności. RN: Zwierciadło zakonnosci So Bonawentury etc. A[nn]o 1688 w Krakowie w Drukarni Mikołaja Alex: Schedla JKM.
49 Bonawentura Zakonu Braci Mniejszych Obserwantów. Wirydarz liliowy duchowny. RF: Wirydarz Liliowy Duchowny w Krakowie 1696. RO: Xią Wyrydarz, Liliowy Duchowny w opraw: skurza: szarey.
679 Boskiej. Boskiej opatrzności bractwo nowe. RN: Boskiey opatrznosci bractwo nowe w Sandomierzu a[nn]o 1732.
680 Boskiej. Boskiej opatrzności kongregacja nowa. RN: Boskiey opatrznosci kongregacya nowa w Lublinie 1719.
50 Bouhours Dominique. Uwagi chrześcijańskie na każdy dzień miesiąca. RF: Uwagi Chrzescianskie na Kazdy dzien w Sendomierzu 1748. RO: Xiązek w szarey oprawie papierowey Titulô Uwagi Chrzescianskie 2.
627 Bouhours Dominique. Uwagi chrześcijańskie na każdy dzień miesiąca. RN: Uwagi Chrzescianskie na każdy Dzien miesiąca etc w Wilnie a[nn]o 1741 [...].
628 Bouhours Dominique. Uwagi chrześcijańskie na każdy dzień miesiąca. RN: Uwagi Chrzescianskie na każdy Dzien miesiąca etc [...] a w poznaniu [sic] a[nn]o 1727.
51 Boutauld Michel. Conseils (Les) de la sagesse [...] de Salomon. RO: Xiążeczka Titulô L’es Conseils, de Sagesse ett. stara w szarey oprawie. RZ: 65. Les Conseils de la Sagesse etc: de Salomon a La haie 1684.