Id: Nazwisko i imię / hasło [z-a]: Tytuł:
589 [XXX]. RO: Panegirykow oprawnych w kitaykę siedem, a papierowych Dziesięć.
592 [XXX]. RO: Xią. Pisana Titulô Przedmowa Generalna Autora Łacinskiego w starey oprawie Papierowey.
594 [XXX]. RN: Serwatae Litchvaniae [sic] Pater Regum Ladislai IV. et Joannis Casimiri Cor et antemurale Anno Dni 1751 die 24. Februarij.
595 [XXX]. RN: Summaryusz tego co się w tey Ksiąsce zamyka.
597 [XXX]. RO: Xiążek małych ruznych wraz związanych [sztuk] 77.
598 [XXX]. RO: Xiązek Niemieckich w szarey oprawie [egz.] 6.
599 [XXX]. RO: Xię[ga] do nabozeństwa bez Tytułu.
600 [XXX]. RN: Xięga w pergamin Zołty oprawna bez tytułu y konca.
636 [XXX]. RN: Co pomoże Człowiekowi ze wszystek Swiat pozyszcze, a Duszę swoię straci.
646 [XXX]. RN: Xiązeczka do nabozenstwa bez tytułu.
647 [XXX]. RN: Nauka chrzescianska.
648 [XXX]. RN: Xiązeczka do nabożeństwa także bez tytułu.
650 [XXX]. RN: Ksiązecka [sic] o rozmyslaniach naboznych bez tytułu.
652 [XXX]. RN: Rozdział 1wszy wychodzi z monastyra etc.
659 [XXX]. RN: Xiąszka bez tytułu o wierze chrześciańskiey y o roznych punktach Pisma So.
660 [XXX]. RN: Zegnanie burze.
667 [XXX]. RN: IMI nabozne mowiącym niżey położone modlitwy.
184 [XXX]. RF: Przestroga.
402 X. P. Z. Rekrut duchowny kompanii serafickiej. RF: Rekrut duchowny Kompanij Serafickiey we Lwowie 1748.
664 Wzywanie. RN: Wzywanie nabozne patronizacyi So Iwona.
538 Wzór. Wzór świętej z Bogiem kowersacji. RF: Wzor S: z Bogiem Ko[n]wersacyi wyAbryssowany w Supraslu 1739. RO: Xią. Wzur [sic] Stey z Bogiem Konwersacyi w czar: skurzan: opraw:
536 Wysocki Samuel. Kazania pod czas Trybunału Skarbu Koronnego w kościele farnym radomskim miane. RN: Kazania pod czas Trybunału Skarbu Koronnego w Kosciele farnym Radomskim miane przez X Samuela od So. Floriana Scholar[um] Piar[um]. przypisane w Warszawie w Drukarni JK Mci.
537 Wysocki Samuel. Tractatus de formandis epistolis. RN: Tractatus de formandis Epistolis Per P. Samuelem â S: Floriano Sch: Piar[um] concionatorem ett: A[nn]o. 1743. Cracowiae.
535 Wyprawa. Wyprawa człowieka do domu wieczności. RF: Wyprawa Człowieka do Domu wiecznosci 1750.
532 Wybór. Wybór modlitwy przy różańcowym nabożeństwie. RF: Wybor Modlitwy przy Rozancowym Nabozenstwie przez X T S P: Theologa w Brunsberku SJ: 1755.
533 Wybór. Wybór osobliwych nabożeństw. RF: Wybor Osobliwych nabozenstw przez Jednego Kapłana S: J: do Druku podane w Sandomierzu 1726.
529 Woyna Orański Adam. Ochłoda zbawienna duszom wiernych zmarłych w upałach czyśćcowych zostającym. RF: Ochłoda Zbawienna Duszom wiernych zmarłych w upałach Czyscowych Zostaiącym przez JW JMc X: Adama Woynę 1748.
530 Woykowski Jan Stanisław Kostka (Wuykowski). Chleb duchowny wszytkim chrześcijanom na posiłek w drodze do nieba idącym wystawiony. RN: Chleb Duchowny wszytkim Chrzescianom na posiłek w Drodze do nieba Idącym wystawiony albo raczey Katechizm przedrukowany Roku 1746. W Krakowie w Drukarni Woyciecha Siarkowskiego JK M.
531 Woykowski Jan Stanisław Kostka (Wuykowski). Rekolekcje duchowne. RN: Rekolekcye Duchowne przez X Jana, Kostkę Wujkowskiego wydane A[nn]o. 1736. w Warszawie w Drukarni JK M. Col: Soc: JESU.
528 Wonia. Wonia najwdzięczniejsza najpierwszej Wiktymi Pańskiej. RF: Wonia naywdzięcznieysza naypierwszey Wiktymi Panskiey w Warszawie 1738.