Id [a-z]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
300 Morawski Jan. Namowy Ducha Świętego na pustyni bogomyślnej. RN: Namowy Ducha So. na Pustyni Bogomyslney albo Lekcye nabozne. wydane przez Xiędza iana Morawskiego Soc Jesu. w Poznaniu w Drukarni Colle: Soc Jesu. A[nn]o 1748.
301 Mikołaj z Mościsk. Akademia pobożności. RN: Akademia pobozności przez W. O. Mikołaja z Moscik [sic] zakonu Kaznodzieyskiego wydana przedrukowana Anno 1722.
302 Mikołaj z Mościsk. Elementarzyk ćwiczenia duchownego. RN: Elementarzyk Cwiczenia Duchownego przez wieleb. Oyca Mikołaja z Moscik [sic] zebrany anno 1722.
303 Muchowski Maciej. Chwała świętych pańskich. RN: Chwała Swiętych Panskich uroczysta w kazaniach Rocznych przez WX. Macieja Muchowskiego Soc Jesu ogłoszona Roku 1749.
304 Murczyński Andrzej. Słowo boże. RN: Słowo Boże przez X. Andrzeja Murczynskiego podane Roku 1749. w Sandomierzu w Drukarni JK M. Col: Soc Jezu [sic].
305 Nabożeństwo. Nabożeństwo bardzo chwalebne do pana naszego Jezusa Chrystusa. RF: Nabozenstwo bardzo chwalebne do P: naszego J. Chry: y M Jego Nayswiętszey Zalecone w Lublinie w Drukarni SJ: 1751.
307 Nabożeństwo. Nabożeństwo poranne na pięć punktów podzielone. RF: Nabozenstwo poranne na Pięc Punktow podzielone.
308 Nabożeństwo. Nabożeństwo ranne i wieczorne. RN: Nabozeństwo Ranne y Wieczorne z roznemi innemi modlitwami y Psalmami podane. w Warszawie Drukarni JK M. Soc Jesu A[nn]o. 1737.
309 Nádasi János. Rok niebieski albo przewodnik do szczęśliwej wieczności. RF: 117. Roku Niebieskiego Częsci Cztyry wydrukowane w Kaliszu J: K: M: S. J: 1697. RF: 118. Rok Niebieski albo Przewodnik do Szczęsliwey Wiecznosci przez Jednego Kapłana S: J: w Kaliszu do Druku podane 1697. RO: Xią: małych Titulô Roku Niebieskiego część pirwsza w szarey papierowey oprawie. [egz. 4].
310 Nagel Johann. Grammatica germanica tribus libris. RF: Gramatica [sic] Germanica tribus Libris – Cracoviae 1714.
311 **Narmąc Kazimierz. Cythara Opatrzności Boskiej wdzięczno brzmiąca.
312 Nauka. Nauka chrześcijańska wielce pożyteczna. RF: Nauka Chrzescianska wielce pozyteczna przytym Jnformacya do Spowiedzi y Komunij S: wydrukowana w Supraslu 1756.
313 Nauka. Nauka dobrego i szczęśliwego umierania. RN: Nauka Dobrego y szczęsliwego Umierania podana y opisana w Krakowie. u Dziedzicow Krzysztofa Schedla JK M. Roku 1675.
314 Nauka. Nauka pobożności służąca do świątobliwego życia i śmierci dobrej. Z języka łacińskiego na polski przetłumaczona przez W.X. Maksymiliana Czerniakowskiego Soc. Iesu. RN: Nauka pobozności słuzonca [sic] a[nn]o 1691. w Poznaniu przez WX. Czernia[kowskiego].
315 Nennichen Matthias. Odpowiedź na częste owo pytanie, gdzie to napisano jest? RN: Odpowiedz na częste owo pytanie w Wilnie a[nn]o 1700.
316 Nepveu François. Krótkie i nabożne na każdy dzień całego roku rozmyślania. RN: Krotkie y nabozne na każdy Dzien Całego Roku rozmyslania w Warszawie w Drukarni OO Scholar[um] Piar[um] A[nn]o. 1702.
317 Nepveu François. Myśli albo refleksje chrześcijańskie. RF: Mysli albo Reflexie Chrzescianskie przez WX Franciszka Nepueu Kapłana S: J: Językiem francuskim wydane na Polski zas Język przetłumaczone przez WX Tomasza Perkowicza S: J: we Lwowie w Drukarni Coll. S: J. 1729.
318 Nepveu François. Myśli albo refleksje chrześcijańskie. Część trzecia. RF: Reflexie albo Mysli Chrzesciankich [sic] na Cały rok rołozonych we Lwowie 1730.
319 Nieberle Aemilian. Ośmiodziennik seraficki. RF: Osmiodziennik Seraficki przez X Emiliana Nieberle Zakonu O: S: Franciszka do Druku podany w Warszawie w Drukarni J: K: M: Coll S: J: 1747.
320 Nieliski Jan. O Najświętszej Bogarodzicy Pannie uważania i rozmyślania pewne. RF: Uwazania y Rozmyslania pewne o N B M P: przez X Jana Nieliskiego S: J: w Krakowie 1636.
321 Nieremberg Juan Eusebio. Akty różne nabożne. RF: Akty rozne nabozne po hiszpansku skomponowane od Ocyca Jana Nieremberka S: J: w Warszawie w Drukarni JKMci w Koll. Schol. Piar. 1697.
322 Nieremberg Juan Eusebio. Akty różne nabożne. RF: Akty rozne nabozne w Lublinie 1732.
324 Nieszporkowicz Ambroży. Odrobiny z stołu królewskiego. RN: Odrobiny z Stołu Krolewskiego Krolowy nieba y Ziemie Maryi przez X. Ambrozego Nieszporkowitza S. Th: Doktora. podane w Drukarni Jasney Gory Częstochowskiey R. P. 1720.
326 Nogawski Józef Michał. Uroczystość solenna a zbawienna osobliwej grzesznikow patronki. RF: Uroczystość Solenna y Zbawienna oSobliwey Grzesznikow Patronki w Krakowie 1739.
327 Noiret Gilbert. Abrege de la vie et des vertus du bienheureux Vincent de Paul. RO: Xią: Abrege De L’a vie et Des vertus Du Bienheureux, [Vincent] De Paul, w czarney oprawie. RZ: 41. Abrege de La vie et des vertus du Bienheureux Vincent de Paul etc. a Paris 1729.
328 Nowa. Nowa Boskiej Opatrzności Kongregacja. RO: Xią: Nowa Boskiey OPatrzności Kongregacya malenkie xiązeczki w papier oprawne.
329 Office. Office (L') de la Semaine Sainte et de celle de Pasque, en latin et en français. RO: Xią. L’Office De La Semaine Sainte, et de Celle de pasque, en Latin, et en François. w czerwoney oprawie skurzaney. RZ: 5. L’Office de La Semaine Sainte et de Celle de Pasque [en Latin, et en François] 1715.
330 Officium. Officium abo obchód za umarłe. RF: Officium abo Obchod za Umarłe.
331 Officium. Officium albo godzinki błogosławionej Panny Maryi. RF: Officium albo Godzinki Błogosławioney Panny Maryi do Druku podane w Krakowie Franciszka Cezarego JKM: 1680.
332 Officium. Officium na pierwszą środę Kwadragezymy. RN: Officium na pierwszą Srzodę Kwadraiezymy przez wielebne w Bogu Karmelitanki Bosse do Druku podane. w Poznaniu w Drukarni Colle: Soc Jezu. R. P. 1701. RO: [...], Item officiu[m] stare, na pirwszą srzodę Kwadragezymy w papierowey oprawie starey iedne.