Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł:
564 Złoty. Złoty ołtarz wonnego kadzenia przed stolicą bożą. RF: Złoty Ołtarz wonnego Kadzenia przed Stolicą Boga przez Jana Antoniego Duraiskiego Bis: Will: [...] [...] 1754.
563 Złoty. Złoty ołtarz wonnego kadzenia przed stolicą bożą. RF: Złoty Ołtarz wonnego Kadzenia przed Stolicą Boga przez Jana Antoniego Duraiskiego Bis: Will: [...] 1730 [...].
562 Złoty. Złoty ołtarz wonnego kadzenia przed stolicą bożą. RF: Złoty Ołtarz wonnego Kadzenia przed Stolicą Boga przez Jana Antoniego Duraiskiego Bis: Will: 1707 [...].
561 Złoty. Złoty ołtarz wonnego kadzenia na cześć i chwałę majestatowi boskiemu wystawiony, albo rozmaite nabożeństwa. RF: Złoty Ołtarz Wonnego Kadzenia albo rozmaite Nabozenstwa naKładem Stanisława Stachowicza Bis: Krak do Druku podany 1748.
560 Złoty. Złoty ołtarz wonnego kadzenia przed stolicą bożą. RN: Złoty Ołtarz Wonnego kadzenia przed stolicą Bozą to iest modlitwy rozmaite. przedrukowane w Supraslu w Drukarni WW: OO. Zakonu S: Bazylego Wiel: Roku. 1721.
56 Brykner Daniel. Theologia zakonna człowieka duchownego ucząca. RF: Theologia Zakonna Człowieka Duchownego ucząca od Xiędza Daniela Bryknera Z: S: Franciszka wydana 1721.
559 Złotnicki Mikołaj. Port bezpieczny we łzach tonącej ojczyzny Najświętsza Maryja w Piękoszowskim obrazie. RF: Port bespieczny we Łzach tonący Oyczyzny w Drukarni wydrukowany Lwowskiey 1744.
558 Złota. Złota korona drogiemi nabożeństwa katolickiego klejnotami aukcjonowana. RN: Złota Korona drogiemi nabozenstwa katolickiego kleynotami aukcyonowana. przedrukowana w Wilnie. A[nn]o. 1741.
557 Zehentner Paul. Sumnienie niespokojne abo sumienny mól grzesznika nieustannie dręczący. RF: Sumnienie niespokoyne abo Sumienny mol grzesznika nie ustannie dręczący przez Pawła Zehentnera do druku podany w Wilnie [sic] 1744.
556 Martin von Cochem? Żegluga niebieska to jest nabożeństwo Gertrudy świętej. RO: Xią Żegluga Niebieska w czarney opraw:
555 Zebranie. Zebranie osobliwego nabożeństwa na uroczyste święta i na codzienne w różnych potrzebach używanie. RN: Zebranie osobliwego nabozeństwa. na Uroczyste Swięta y na Codzienne wroznych potrzebach używanie. podane Roku 1698. w Warszawie w Drukarni Oycow Scholar[um] Piar[um].
554 Zebranie. Zebranie krótkiego nabożeństwa do św. Onufrego i Jana Nepomucena. RO: 81. Xiążeczka, Zebranie Krutkiego Nabożeństwa w papierze żułtym. RO: 86. Xią: Titulô Zebranie Krutkiego Nabozeństwa w papier: opraw:
553 Zbiór. Zbiór osobliwego z wybranych modlitw nabożeństwa. RF: Zbior Osobliwego z wybranych Modlitw Nabozenstwa y do Druku w Supraslu podany [...] 1747 [winno być: 1742].
552 Zbiór. Zbiór osobliwego z wybranych modlitw nabożeństwa. RF: Zbior Osobliwego z wybranych Modlitw Nabozenstwa y do Druku w Supraslu podany 1734 [...]. RO: Xią. Zbior osobliwego Nabożenstwa w szarey skurzan:
551 Zawadzki Walerian. Wiek zakonny w Niebie zapisujący dzieje, [...] to jest: Medytacje zakonne. RF: Wiek Zakonny w Niebie Zapisuiący dzieie przez Xiędza Waleryana Zawackiego Z: S: B: w Supraslu 1730.
55 Brygida św. Skarby niebieskich tajemnic. RO: Xię Titulo Skarby niebieskich Tajemnic, To iest Xięgi objawienia Niebieskiego.
549 Zatorski Aleksander Paweł. Uwagi do zupełnego zabierających się w stan małżeński szczęścia. RO: Xią. nie oprawna Titulô. Uwagi do Zupełnego zabieraiących się w stan małzenski szczęscia.
548 Zankiewicz Demetriusz (Dymitr). Wódz malutkich to jest nauka chrześcijańska. RN: Wodz malutkich to iest nauka Chrzescianska przewodnik. przez X. Demetryusza Zankiewicza zakonu So. Bazylego ett: na widok podany. w Supraslu w Drukarni WW. OO. Bazylianów A[nn]o. 1717.
547 Załuski Józef Andrzej. Programma literarium. RN: Programa [sic] Literarium J X. Załuskiego.
546 Zagajowski Ambroży (Zagajewski). Skarb wielki województwa sieradzkiego na roli Gidelskiej znaleziony. RN: Skarb wielki woiewodztwa Sieradzkiego znaleziony to iest obrazu Gidelskiego N. P. Maryi. przez X Ambrozego Zagaiowskiego A[nn]o. 1724. w Krakowie w Drukarni Franciszka Cezarego JKM. Typ:
545 Zabielski Wojciech Alojzy. O poszanowaniu duchownych i dziesięcinie kazania. RN: O poszanowaniu Duchownych y Dziesięcinie Kazania X Woyciecha Aloyzego Zabielskiego Soc Jesu. A[nn]o. 1753. w Lublinie w Drukarni J K M. Colle: Soc JESU.
544 Zabawy. Zabawy duchowne kongregacjom, pod tytułem najświętszej Panny Maryi Matki Boskiej, zwyczajne. RF: Zabawy duchowne Kongregacyom w poznaniu w Drukarni Coll. S: J: 1740 [...]. RO: Xią. Zabawy Duchowne Kongregacyom, NaySwiętt. Panny Maryi.
543 Zabawy. Zabawy duchowne kongregacjom, pod tytułem najświętszej Panny Maryi Matki Boskiej, zwyczajne. RF: Zabawy duchowne Kongregacyom w poznaniu w Drukarni Coll. S: J: 1740 y 1728. RO: Xią. Zabawy Duchowne Kongregacyom, NaySwiętt. Panny Maryi.
542 Zabawy. Zabawy chrześcijańskie. RF: Zabawy Chrzescianskie na honor Boga M: B y SS B: przez Jednego Angielczyka w Warszawie 1743.
541 Zabawa. Zabawa duchowna. RF: Zabawa duchowna w Warszawie 1743.
54 Brama. Brama niebieska na większą cześć i chwałę w Trójcy Jedynego Boga [...] wystawiona. RN: Brama Niebieska na większą czesc i chwałę w Troycy Jedynego Boga. Maryi Panny y Swiętych Panskich wystawiona kluczem umocniona Roku 1734. w Kaliszu w Drukarni JK M. Coll: Soc: Jezu.
539 Zabawa. Zabawa duchowna. RF: Zabawa Duchowna 1723 w Drukarni Gory Częstochow.
538 Wzór. Wzór świętej z Bogiem kowersacji. RF: Wzor S: z Bogiem Ko[n]wersacyi wyAbryssowany w Supraslu 1739. RO: Xią. Wzur [sic] Stey z Bogiem Konwersacyi w czar: skurzan: opraw:
537 Wysocki Samuel. Tractatus de formandis epistolis. RN: Tractatus de formandis Epistolis Per P. Samuelem â S: Floriano Sch: Piar[um] concionatorem ett: A[nn]o. 1743. Cracowiae.
536 Wysocki Samuel. Kazania pod czas Trybunału Skarbu Koronnego w kościele farnym radomskim miane. RN: Kazania pod czas Trybunału Skarbu Koronnego w Kosciele farnym Radomskim miane przez X Samuela od So. Floriana Scholar[um] Piar[um]. przypisane w Warszawie w Drukarni JK Mci.