Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [a-z]:
485 Szyszczyński Feliks. Krótkie medytacje albo rozmyślania. RF: Krotkie Medytacye albo rozmyslania przez Jednego Franciszkana Konwentu Krakowskiego podane w Krakow[ie] J: K: M: 1728.
706 Krótkie. Krótkie nabożeństwo do S. Kajetana [...] roku 1745 dnia 8 września. RN: Krotkie nabozeństwo do S. Kaietana A[nn]o 1745 d[ie] 8 augusti [sic].
257 Lubomirska Konstancja. Krótkie zebranie różnego nabożeństwa. RF: Krotkie Zebranie roznego Nabozenstwa roznych lat. [egz.] 9.
258 Lubomirska Konstancja. Krótkie zebranie różnego nabożeństwa. RF: Krotkie Zebranie roznego Nabozenstwa roznych lat. [egz.] 9.
259 Lubomirska Konstancja. Krótkie zebranie różnego nabożeństwa. RF: Krotkie Zebranie roznego Nabozenstwa roznych lat. [egz.] 9.
260 Lubomirska Konstancja. Krótkie zebranie różnego nabożeństwa. RF: Krotkie Zebranie roznego Nabozenstwa roznych lat. [egz.] 9.
261 Lubomirska Konstancja. Krótkie zebranie różnego nabożeństwa. RF: Krotkie Zebranie roznego Nabozenstwa roznych lat. [egz.] 9.
255 Lubomirska Konstancja. Krótkie zebranie różnego nabożeństwa. RN: Krotkie Zebranie Roznego nabozenstwa Przedrukowano w Krakowie w Drukarni Sebastyana Hebanowskiego J K M. A[nn]o 1752. Exemplarzow 5.
233 Krótkie. Krótkie zebranie wiary świętej katolickiej. RF: Krotkie Zebranie Wiary S: Katolickiey w Warszawie w Drukarni J: K: M: 1702.
33 Beaufils Guillaume. Krótkie zebranie życia Joanny Franciszki Fremiot. RF: Krotkie Zebranie Zycia [Joanny Franciszki Fremiot] z francuskiego na Polski Język przetłumaczone w Warszawie w Drukarni J: K: M: 1752.
704 Krótkie. Krótkie zebranie życia, cnót śmierci i cudów B. Józefa z Kopertynu. RN: Krotkie zebranie zycia, cnot smierci y cudow B. Jozefata [sic] A[nn]o 1754 w Lublinie.
566 Zrzelski Jan. Księga tajemnic boskich pełna. RN: Księga Taiemnic Boskich pełna przez X. Jana Zrzelskiego Soc: Jesu. A[nn]o. 1739. w Wilnie w Drugarni [sic] JK M. akademickiey Soc Jesu.
41 Biblia, Stary Testament, Księga Psalmów. Księgi Psalmów Dawidowych łacińskim i polskim językiem. RN: Księgi Psalmow Dawidowych łacinskim y polskim Językiem podane do Druku przez zakonnice nawiedzienia Nayswiętszey Panny w Krakowie w Drukarni Franciszka Cezarego JK M. Roku P: 1714.
237 Kwadragezyma. Kwadragezyma dusze czyśćcowe posilająca. RF: Kwadragezyma Dusze czyszcowe posilaiąca przez Jednego Kapłana S: J: w Wilnie w Drukarni J: K: M: Akademicki[ej] S: J: 1749.
694 Gertruda Wielka św. Kwiat nabożeństwa. RN: Kwiat nabożeństwa to iest: modlitwy Giertrudy Swiętey a[nn]o 1697.
692 Gorczyn Jan Aleksander. Kwiatki liliowe modlitwami nabożnemi woniające w ogrodach duchownych. RN: Kwiatki Liliowe z rozmaitoscią nabozeństw osobliwych wonniejące a[nn]o [...], 1742 [...] bez futeralikow.
690 Gorczyn Jan Aleksander. Kwiatki liliowe z rozmaitością nabożeństw osobliwych. RN: Kwiatki Liliowe z rozmaitoscią nabozeństw osobliwych wonniejące a[nn]o [...] [...] et 1700 z klauzurką srebrną w futeraliku malenka [...].
691 Gorczyn Jan Aleksander. Kwiatki liliowe z rozmaitością nabożeństw osobliwych. RN: Kwiatki Liliowe z rozmaitoscią nabozeństw osobliwych wonniejące a[nn]o 1722, [...] [...] bez futeralikow.
800 Coret Jacques. L’ange conducteur dans la dévotion chrétienne.
770 Lekarstwa. Lekarstwa domowe. RN: Lekarstwa Domowe dla etc. w Krakowie A[nn]o 1752.
794 Lekarstwa. Lekarstwa domowe. Dla poratowania zdrowia ludzkiego, w chorobach i nagłych przypadkach.
614 Bonawentura św. Lekarstwo duchowne ns zarazę powietrzną. RN: Lekarstwo Duchowne przedrukowane w Sandomierzu a[nn]o 1745.
707 Lilia. Lilia codziennemi woniejąca cudami S. Antoni Padewski. RN: Lilia codziennemi wonieiąca cudami S. Antoni Padewski.
361 Poszakowski Jan Antoni. Lilia między cierniami prawda między błędami. RN: Lilia między Cierniami prawda między błędami to iest: nauka Katholicka przez X Jana Poszakowskiego Soc Jesu. w Wilnie w Drukarni JKM. akademickiey Soc Jesu. A[nn]o. 1738. Tom Czwarty.
250 Lilia. Lilia niebieska, odor na kotwicy zbawiennej tamująca. RF: Lilia Niebieska przez pewnego Oyca Zakonu S: B W Opactwa Supralskiego podana w Supraslu w Drukarni OO Bazylianow Unitow 1721.
251 Lilia. Lilia z cnót świętych Zgromadzenia Bractwa Antoniego S. Zebrana. RO: Xią Titulo. Lilia z Cnut Stych [Zgromadzenia Bractwa Antoniego] w oprawie papier:
171 Hylzen Jerzy Mikołaj. [List pasterski]. RN: Jerzy z Eklow Hilzen z Bozey y Stolicy apostolskiey łaski Biskup Smolenski. 1746.
663 Litania. Litania o Najświętszym Imieniu Maryi Panny. RN: Litania o Nay. Imieniu Maryi Panny.
243 Łacna. Łacna i pewna przeciwko wszelkim grzechom pomoc obrona i lekarstwo. RN: Łacna y pewna przeciwko wszelkim Grzechom pomoc obrona y lekarstwo a oraz pobudka do wszelkiey cnoty w Warszawie w Drukarni Col: Soc Jesu. A[nn]o. 1719.
247 Łęczycki Mikołaj (Lancicius). Łatwy sposób rozmyślania. RF: Łatwy Sposob rozmyslania w Lublinie w Drukarni J: K: Mci S: J: 1751. RO: Xiążeczka Titulô. Łatwy sposob rozmyslania, w opraw: szar: papie: